Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Zakłady bukmacherskie przez internet powiększają przewagę nad punktami stacjonarnymi

Zakłady wzajemne w Polsce w 2017 r. i I – III kw. 2018 r.

Tabela 1. Dane dotyczące podatku od gier w 2017 r. i 2018 r. w segmencie zakładów wzajemnych, w ujęciu kwartalnym,
w podziale na poszczególne kanały dystrybucji. (w tys. zł)

Rok 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018
Kwartał I II III IV RAZEM I II III
Zakłady wzajemne 63 361 92 143 115 827 136 036 407 367 141 048 145 840 158 357
w punktach
naziemnych
30 475 26 149 33 991 37 527 128 142 36 322 38 573 39 864
przez Internet 32 886 65 994 81 836 98 509 279 225 104 726 107 267 118 493

Tabela 2. Dane dotyczące podatku od gier w 2017 r. i 2018 r. w segmencie zakładów wzajemnych, w ujęciu kwartalnym,
w podziale na poszczególne stawki podatku. (w tys. zł)

Trzeba pamiętać, że grając u bukmachera płacimy podatek 12 proc. od zawartego zakładu (stawki). Jest on pobierany zawsze przy zawieraniu zakładu. Natomiast w wypadku zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie, podatek ten wynosi 2,5 proc.

Rok 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018
Kwartał I II III IV RAZEM I II III
Zakłady wzajemne 63 361 92 143 115 827 136 036 407 367 141 048 145 840 158 357
12% 63 258 91 961 115 599 135 877 406 694 140 979 145 670 158 144
2,5% 103 182 228 159 673 69 170 212

Tabela 3. Dane dotyczące podatku od gier w 2017 r. i 2018 r. w segmencie zakładów wzajemnych, w ujęciu kwartalnym,
w podziale na poszczególne rodzaje zakładów wzajemnych. (w tys. zł)

Rok 2017 2017 2017 2018 2018 2018
Kwartał II III IV I II III
Zakłady wzajemne 92 143  115 827 136 036 141 048 145 840 158 357
współzawodnictwo ludzi 63 866 76 742 86 402 85 444 86 494 93 848
współzawodnictwo zwierząt 182 228 159 69 170 212
zdarzenia wirtualne 1 834 4 651 7 555 12 925 13 854 15 415
pozostałe rodzaje 26 261 34 206 41 919 42 610 45 322 48 882

*Źródłem danych dla ww. tabel są dane deklarowane przez podmioty rynku gier hazardowych dot. wskazanego okresu
kalendarzowego, zgromadzone w bazach danych Ministerstwa Finansów, stan baz danych na dzień 20 grudnia 2018 r.
(dane w trakcie ostatecznej weryfikacji mogą ulec niewielkiej zmianie).

Źródło: podatki.gov.pl

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021