Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Zakład bez ryzyka w eWinner i zwrot na depozyt

Wielki powrót Bundesligi zasługuje na równie wielką ofertę powitalną! Dołącz do eWinner i graj odważniej BEZ ŻADNEGO RYZYKA i BEZ wymaganego OBROTU aż do kwoty 155 PLN! Promocja pod warunkiem rejestracji z kodem LEGWIN155 – tylko do poniedziałku 18 maja.

Jeśli Twój pierwszy kupon okaże się przegrany, to otrzymasz zwrot nawet do 155 PLN i będziesz mógł go od razu wypłacić!

Warunki i zasady:

 • ▶ Maksymalny zwrot to 155 zł, przy stawce 176,14 (stawka – podatek)
 • ▶ Minimalna kwota zakładu to 20zł
 • ▶ Zwrot na konto depozytowe (do wypłaty)
 • ▶ Promocja obowiązuje od piątku, 15 maja, od godziny 14:00, do końca poniedziałku, 18 maja.
wejdź i sprawdź ofertę

 Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się z naszym specjanym kodem LegWin155 i odbierz powiększony Zakład Bez Ryzyka 155 PLN w eWinner (zamiast zwykłej oferty 150 PLN)!

Jeśli jesteś już Graczem eWinner, to Bundesligę i 2.Bundesligę obstawisz bez podatku w ramach akcji ZERO PODATKU.

Warunki i zasady:

 • ▶ Kupon złożony z minimum 2 zdarzeń
 • ▶ Kurs minimalny jednostkowego zdarzenia 1.50
 • ▶ Zakłady na Bundesligę lub 2. Bundesligę na kuponie

Regulamin bonusów powitalnych w. III (Bundesliga)

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki przeprowadzenia sprzedaży premiowej „Bonusy Powitalne”, zwanej dalej „Bonusami Powitalnymi” lub „Promocją”.Szczegółowe zasady poszczególnych Bonusów Powitalnych będą każdorazowo określane w Oficjalnych komunikatach.
 • Warunki niniejszego regulaminu mają zastosowanie wraz z Regulaminem zakładów wzajemnych – bukmacherskich urządzanych przez sieć Internet organizowanych przez Ewinner sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z dnia 25.09.2019r. (dalej: Regulamin Zakładów Wzajemnych) przy czym postanowienia niniejszego regulaminu, w odniesieniu do Promocji mają pierwszeństwo przez postanowieniami Regulaminu Zakładów Wzajemnych. Organizatorem Promocji, zwanych dalej „Bonusami Powitalnymi” lub „Promocjami”, jest Ewinner Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128 (KRS 0000692778; NIP 5862321957; REGON 368141505) – zezwolenie z dnia 30 października 2018 r. nr PS4.6831.29.2017
 • Promocja prowadzona jest na stronie internetowej www.Ewinner.pl, a także jej wersji mobilnej oraz aplikacji mobilnej Organizatora.
 • Aby otrzymać “Bonusy Powitalne” gracz musi zaznaczyć checkbox podczas rejestracji.

Adresaci promocji „Bonusy Powitalne”

 • Z Bonusów Powitalnych mogą skorzystać tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i są uprawnione do udziału w zakładach wzajemnych urządzanych na terytorium RP oraz  założyły betKonto,  zwane dalej „Graczami”.
 • Bonusy Powitalne przysługują tylko Graczom, którzy wcześniej nie posiadali zarejestrowanego konta na platformie Ewinner.
 • Udział w promocji jest dobrowolny a skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz  Regulaminu Zakładów Wzajemnych.
 • Z danej Promocji może skorzystać tylko jeden klient, rozumiany jako jeden adres gospodarstwa domowego, jeden adres e-mail, jeden adres IP, jedno urządzenie (komputer/telefon) oraz jedno konto bankowe, z którego została dokonana wpłata na betKonto. 

Nowy Zakład Bez Ryzyka 150 PLN

1. Nowy Zakład Bez Ryzyka 150 PLN

 • Gracz otrzymuje Zakład Bez Ryzyka, który dotyczy pierwszego zakładu dokonanego z salda głównego.
 • Wysokość tego bonusu to stawka pierwszego zakładu pomniejszona o 12% podatku. Jeśli gracz zagra np.: za  100 PLN, to otrzyma zwrot w wysokości 88 PLN.
 • Maksymalna wartość bonusu to 150 zł. Jeśli Gracz chce otrzymać maksymalną wartość bonusu, to pierwszy zakład powinien wynosić 170,46 zł.
 • W ramach promocji gracz, którego pierwszy zawarty po rejestracji zakład okaże się przegrany dostanie  nagrodę w formie bonusu.
 • Gracz otrzymuje zwrot w ciągu 48 godzin od momentu rozliczenia Zakładu Bez Ryzyka tj. wszystkich zdarzeń na kuponie.
 • Minimalna kwota podlegająca Zakładowi Bez Ryzyka to 20 PLN
 • Zakład Bez Ryzyka nie może być zawarty na ofertę Sportów Wirtualnych
 • Zakłady Systemowe nie podlegają Zakładowi Bez Ryzyka. Zwrot nie podlega zasadom obrotowym określonym w postanowieniu niniejszego Regulaminu „Wypłata środków”. Zwrot następuje bezpośrednio na betkonto gracza („depozytowe”), z którego gracz może wypłacić środki na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie Zakładów Wzajemnych.

Bonus od depozytu 1000 PLN – 500+500

2. Bonus od depozytu 1000 PLN (500+500) 

 • W ramach promocji gracz, po spełnieniu warunków promocji, o których mowa w „Zasady Uczestnictwa”,  otrzyma dwie nagrody w formie dwóch „Bonusów Od Depozytu”. 
 • Wartość pierwszego bonusu od depozytu odpowiada  równowartości drugiej wpłaty na Konto Główne, natomiast wartość drugiego bonusu od depozytu odpowiada równowartości trzeciej wpłaty na Konto Główne.
 • Wartość każdego jednego bonusu jest ograniczona i wynosi maksymalnie 500 PLN niezależnie od wysokości wpłaconego depozytu.
 • Minimalna wpłata do otrzymania bonusu od depozytu to 20 PLN.
 • Pierwszy bonus od depozytu zostanie przypisany do konta po dokonaniu drugiego depozytu.
 • Drugi bonus od depozytu zostanie przypisany do konta po dokonaniu trzeciego depozytu.
 • Aby środki bonusowe zostały odblokowane, czyli uwolnione do obstawiania , należy jednokrotnie obrócić depozytem po kursie minimalnym 2.50, a także wszystkie wydarzenia na kuponie muszą być rozliczone.
 • Bonus należy aktywować w zakładce „Bonus” na koncie użytkownika. 
 • Wypłata środków bonusowych będzie możliwa po spełnieniu warunków opisanych w postanowieniu niniejszego Regulaminu „Wypłata środków”
 • Jeśli gracz wciąż będzie posiadał na koncie aktywny bonus od pierwszego depozytu lub bonus po przegranym Zakładzie Bez Ryzyka, to drugi bonus od depozytu znajdzie się w kolejce
 • Bonus będzie w kolejce przez 30 dni, jeśli do tej pory gracz nie wykorzysta poprzedniego bonusu, to druga promocja wygaśnie.
 • Obrót depozytem, potrzebny do uwolnienia bonusu do obstawiania, nie może być dokonany zakładami systemowymi, a także zakładami zawartymi na Sporty Wirtualne

Wypłata środków

 • Aby wypłacić otrzymany Bonus Powitalny, gracz musi dokonać 6-krotnego obrotu promocyjnymi środkami.
 • Do obrotu zaliczane są kupony wielokrotne, oraz single z łącznym kursem minimalnym na poziomie 2.50.
 • Aby obrót był zaliczony wszystkie wydarzenia na kuponie muszą być zakończone i rozliczone.
 • Podczas dokonywania obrotu niedozwolonym jest zawieranie zakładów przeciwstawnych.
 • Kupony zamknięte za pomocą opcji cash-out nie będą wliczane do obrotu.
 • Przy wpłacie kwoty wyższej niż podlegająca bonusowi gracz dokonuje obrotu tylko do maksymalnej równowartości Bonusu Powitalnego.
 • Gracz ma 30 dni na obrót środkami.
 • Powyższe zasady wypłaty środków dotyczą wszystkich Bonusów Powitalnych. 
 • Zakłady systemowe oraz zawarte na Sporty Wirtualne nie wliczają się do obrotu Bonusem Powitalnym.
 • Aby środki mogły zostać wypłacone, to wszystkie kupony i zakłady muszą zostać zamknięte.

Zasady uczestnictwa w promocji „Bonusy Powitalne”

 • Z tytułu udziału w promocji, po spełnieniu warunków promocji określonej każdorazowo w Oficjalnym komunikacie,  Gracz będzie uprawniony do otrzymania nagród, w formie Bonusów Powitalnych, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 • Gracz nie ma prawa do przekazania któregokolwiek z Bonusów Powitalnych osobie trzeciej. 
 • Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych o ile jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 2.000 zł.

Reklamacje i roszczenia

 • Reklamacje i roszczenia można zgłaszać na zasadach określonych w § 30 Regulaminu Zakładów Wzajemnych z zastrzeżeniem zapisów poniższych.   
 • Reklamacje można zgłosić również na adres e-mail: pomoc@ewinner.pl,
 • Termin na zgłoszenie reklamacji to 14 dni od założenia Konta Gracza, bądź otrzymania jednego z Bonusów Powitalnych.
 • Termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
 • Użytkownik będzie informowany o wyniku postępowania reklamacyjnego na podany adres e-mail podczas rejestracji.

Postanowienia końcowe

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. podanie przez Klienta nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych, danych kontaktowych oraz innych informacji;
 2. szkody wyrządzone przez Klienta spowodowane przez udział w „Bonusie powitalnym” niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia promocji w każdej chwili z dowolnej przyczyny włącznie z takimi przyczynami jak błędy techniczne, wirusy komputerowe czy próby manipulacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Klienta z Promocji na dowolnym etapie oraz wycofania przysługującego mu Bonusu bez podania przyczyny w szczególności w przypadku:
 1. powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia podania przez klienta nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych, danych kontaktowych lub innych informacji, bądź uzasadnionego podejrzenia fałszowania danych lub podjęcia przez Klienta próby fałszowania danych,
 2. powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia posłużenia się przez Klienta w procesie rejestracji betKonta nie należącym do niego dokumentem tożsamości,
 3. wykorzystania bonusu do zawarcia serii zakładów przez Klienta lub grupę klientów, które z powodu tego bonusu lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują Klientowi lub grupie klientów zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie czy tez w grupie,
 4. naruszenia przez Klienta zasad niniejszego regulaminu, Regulaminu Gry lub przepisów obowiązującego prawa w związku ze skorzystaniem z promocji,
 5. podejrzenia rozporządzenia lub posługiwania się przez jednego gracza kilkoma zarejestrowanymi kontami.
 6. korzystania z oferty powitalnej dla więcej niż jednego betKonta, z tegosamego adresu IP, lub przez Klientów rejestrujących swoje betkonta na ten sam numer telefonu, kartę kredytową/debetową, portfel elektroniczny, adres zamieszkania, numer rachunku.
 • Regulamin w niniejszym brzmieniu stosuje się wyłącznie w okresie od 15.05. 2020 godz. 14:00 do 18 maja 2020r.godz. 24:00
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy czym zastosowane zmiany maja skutek wyłącznie na przyszłość.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021