Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Zakaz uczestnictwa w grach hazardowych tylko w teorii

Uchwalone w 2009 r. przepisy, które miały pomóc hazardzistom, to fikcja.

Sądy choć mogą, nie orzekają zakazu wstępu do kasyn i uczestnictwa w grach hazardowych. Dowód? Na koniec 2016 r. zaledwie osiem osób w skali kraju było dotkniętych tym środkiem karnym. Wpłynęły zaś zaledwie trzy nowe sprawy.

Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych ujęty jest w art. 39 pkt 2d kodeksu karnego. W przypadku orzeczenia takiego środka karnego sąd przesyła odpis wyroku ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz komendantowi powiatowemu, rejonowemu lub miejskiemu policji, właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego (o czym stanowi art. 181c kodeksu karnego wykonawczego).

Poseł Arkadiusz Marchewka (PO) zwrócił jednak uwagę w poselskiej interpelacji, że w praktyce mamy do czynienia z martwymi przepisami. Niewykonalne bowiem jest, żeby minister czy policja pilnowali, aby objęty zakazem nie odwiedzał lokalnych kasyn gier. Trudno też wymagać od przedsiębiorców, żeby byli w stanie zidentyfikować osoby z zakazem i nie wpuszczali ich do swoich lokali.

Stąd pomysł posła: stworzyć elektroniczny rejestr osób objętych zakazem.

Byłby on udostępniony ośrodkom gier. Wówczas można by nakazać prowadzącym biznes, aby przy rejestracji gości sprawdzali ich tożsamość. Jeśli ktoś będzie występował w e-wykazie – nie zostanie wpuszczony.
Ministerstwo Sprawiedliwości jednak odpowiada jasno: nie ma mowy o tworzeniu rejestru. Byłoby to najzwyczajniej w świecie nieopłacalne.

„Takie rozwiązanie, z uwagi na rozmiar, zakres oraz koszty zmian (m.in. konieczność utworzenia i utrzymania ogólnopolskich baz danych/rejestrów, zapewnienie do nich dostępu online właściwym organom administracji rządowej, samorządu terytorialnego, pracodawcom lub instytucjom), jak i na sposób oddziaływania na wolę osoby mającej stosować się do zakazu, nie wydaje się uzasadnione” – odpowiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Czytaj więcej na stronie gazetaprawna.pl

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021