Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Zagraniczni bukmacherzy oficjalnie nielegalnymi w Polsce

Po wyroku Komisji Europejskiej można już z całą pewnością nazywać zagranicznych bukmacherów, oferujących swoje produkty graczom z Polski – nielegalnymi.

Tymczasem jeszcze od niedawna zagraniczne firmy funkcjonowały z powodzeniem na polskim rynku w obszarze zakładów bukmacherskich. Wielu z nich nie potrafiło się pogodzić ze zmianami prawnymi.

Pierwsze wzmianki o zmianach w ustawie hazardowej z roku 2009 pojawiły się ponad rok temu. 15 grudnia 2016 roku uchwalona została nowa ustawa hazardowa, którą niemal dwa tygodnie później podpisał prezydent. Zmiany weszły w życie z dniem 1 kwietnia bieżącego roku. Z polskiego rynku zaczęli stopniowo wycofywać się nielegalni bukmacherzy, którzy zostali uwzględnieni w Rejestrze Domen Zakazanych. Od 1 lipca 2017 roku ich domeny zaczęły być blokowane przez dostawców Internetu, jeśli sami nie zdążyli do tego czasu zniknąć z polskiego rynku.

Polska scena bukmacherska tym samym wydała się być oczyszczona z nielegalnych firm, które przyczyniały się znacząco do wzrostu szarej strefy w obszarze zakładów bukmacherskich. Warto pamiętać o tym, że nowa ustawa hazardowa przewiduje kary dla nielegalnych bukmacherów oraz niedostosowujących się do nowych przepisów dostawców Internetu oraz dla graczy, którzy korzystają z usług firm trudniących się nielegalnie obstawianiem. Każdej osobie, która zostanie przyłapana na takich praktykach grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech oraz grzywna w wysokości ponad 3 mln zł. Można nawet otrzymać te dwie kary jednocześnie. Jednak pomimo to wielu nielegalnych bukmacherów chciało powrócić na polskim rynek. W tym celu modyfikowali m.in. nazwy swoich domen. Również i wielu graczy niezadowolonych z takiego obrotu sprawy szukało nowych rozwiązań, które niekoniecznie były zgodne z prawem.

Zgodnie z wyrokiem Komisji Europejskiej w Polsce wszystkich zagranicznych bukmacherów można nazywać nielegalnymi. Wydaje się, że stoją oni w tej sytuacji na zupełnie straconej pozycji.

W czwartek 7 grudnia 2017 roku Komisja Europejska poinformowała o zamknięciu postępowania wobec Polski, które dotyczyło właśnie ograniczeń w świadczeniu usług na rynku gier hazardowych. Tym samym Unia Europejska odstąpiła od promowania jednolitego rynku w tym obszarze działalności. Do tej pory KE w swoim postępowania wskazywała, że wymóg, aby podmioty prowadzące działalność na rynku bukmacherskim miały siedzibę w kraju, w dużym stopniu ogranicza swobodę świadczenia usług i przepływu kapitału. Jednak przepisy te zmieniono, co pozwoliło na zamknięcie całej procedury.

W czwartek Komisja Europejska podjęła decyzję także wobec innych państw członkowskich UE, uznając, że mają one prawo do ograniczania usług w zakresie gier hazardowych. Z oficjalnego oświadczenia wynika jednoznacznie, że unijni urzędnicy w tym przypadku nie będą wykorzystywali swoich uprawnień do promowania jednolitego unijnego rynku w zakresie usług bukmacherskich prowadzonych online. W komunikacie napisano, że Komisja Europejska dostrzegła starania krajów UE na rzecz modernizowania ram prawnych, które dotyczą gier hazardowych prowadzonych przez Internet, przekierowywania popytu z nieregulowanej oferty internetowych gier hazardowych na witryny, które posiadają stosowne zezwolenia oraz podlegają nadzorowi.

 Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą

Jednocześnie KE przypomniała, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wiele razy w przeszłości uznawał prawo krajów członkowskich UE do ograniczania usług w zakresie gier hazardowych i bukmacherskich, gdy celem była ochrona interesu publicznego – ochrona nieletnich, walka z uzależnieniem od hazardu oraz zwalczanie nadużyć i nieprawidłowości finansowych. Ponadto Komisja Europejska jest zdania, że sądy krajowe mogą znacznie sprawniej rozpatrywać skargi w sektorze gier hazardowych m.in. w świetle wielu wyrobów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dotyczą krajowego ustawodawstwa regulującego gry bukmacherskie i hazardowe. KE zachęciła więc skarżących do korzystania z krajowych środków prawnych w przypadku pojawienia się problemów związanych z prawem UE w dziedzinie tych gier.

Zgodnie z wyrokiem Komisji Europejskiej w Polsce wszystkich zagranicznych bukmacherów można nazywać nielegalnymi. Wydaje się, że stoją oni w tej sytuacji na zupełnie straconej pozycji.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021