Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Wygrałeś u bukmachera? Pamiętaj o należnym podatku

Polacy awansowali do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018.

Awans biało-czerwonych cieszy nie tylko kibiców, ale także tych, którzy postawili na zwycięstwo i awans naszych piłkarzy swoje pieniądze. Mistrzostwa Świata lub Europy to idealna okazja do typowania wyników meczów w zakładach bukmacherskich. Należy jednak pamietać,  że większe wygrane są obłożone podatkiem.

  • Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to: gry liczbowe, loterie pieniężne, gra telebingo, gry cylindryczne, gry w karty (black jack, poker, baccarat), gry w kości, gra bingo pieniężne, gra bingo fantowe, loterie fantowe, loterie promocyjne, loterie audiotekstowe.
  • Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:
    1) wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory;
    2) zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo.
  • Grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości.
    Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy.

Wygrałeś u bukmachera? Pamiętaj o należnym podatku

Do czasu wygaśnięcia udzielonych zezwoleń urządzane są również gry na automatach o niskich wygranych. Przez gry na automatach o niskich wygranych rozumie się gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż 60 zł, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,50 zł.

Podatek od gier jest uregulowany przez ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 210, poz. 1540, z późn. zm.) w rozdziale 7 Podatek od gier (art. 71 – 77) oraz w art. 139 ustawy.

Podatnicy a hazard

Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera.

Przedmiot opodatkowania w zakładach hazardowych

• urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
• udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.
Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:
• w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze;
• w loterii audioteksowej – przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii;
• w grze liczbowej – suma wpłaconych stawek;
• w zakładach wzajemnych – suma wpłaconych stawek;
• w grze bingo pieniężne – wartość nominalna kartonów do gry zakupionych przez podmiot urządzający grę;
• w grze bingo fantowe – wartość nominalna kartonów użytych do gry;
• w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie i na stole gry a sumą wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony;
• w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera – kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju;
• w grze na automacie – kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany żetonów do gry lub wpłaconą do kasy i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.

Stawki podatku od wygranych

Stawka podatku od gier wynosi dla:

• loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%;
• loterii pieniężnej – 15%;
• gry liczbowej – 20%;
• gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%;
• gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%;
• zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%;
zakładów wzajemnych innych niż dotyczące sportowego współzawodnictwa zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie –12%

W podatku od gier z tytułu gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach stosuje się stawkę podatku w wysokości 50%.

Podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2 000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Obowiązki podatników

– składanie deklaracji, obliczanie oraz wpłata podatku

Podatnicy podlegający opodatkowaniu podatkiem od gier (z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera) są obowiązani, bez wezwania, do:
• składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
• obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Do rozliczania podatku od gier służą następujące rodzaje deklaracji: POG-5 wraz z odpowiednimi załącznikami, POG-P oraz POG-4 (przypadku gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych).

Źródło: Ministerstwo Finansów

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021