Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Wśród legalnych bukmacherów brakuje europejskich gigantów

Jest to zdecydowanie najważniejsza przyczyna, z powodu której liczba legalnych bukmacherów na polskim rynku jest wciąż niewielka. Firmy, które otrzymają od Ministerstwa Finansów zezwolenie na działalność w naszym kraju muszą odprowadzać podatek obrotowy w wysokości 12 proc. W tym przypadku przeszkodą jest nie tyle sama stawka podatku (12 proc.) co jego rodzaj (podatek obrotowy).

Legalnych bukmacherów jest jak na lekarstwo

Ten rodzaj podatku jest bowiem wyjątkowo obciążający dla firmy, bowiem opodatkowaniu podlegają wszystkie obroty bukmachera, a nie tylko jego przychody. W praktyce bukmacherzy pomniejszają o 12 proc. stawki wnoszonych przez graczy kuponów, co powoduje że ich oferta staje się mniej atrakcyjna.

Zdecydowana większość państw w Europie stosuje podatek GGR (od przychodów), a nie podatek obrotowy. To powoduje, że zagraniczni bukmacherzy niechętnie starają się o zezwolenie na działalność w Polsce, a koncentrują się głównie na krajach z przyjaźniejszym dla nich systemem podatkowym.

Legalny bukmacher legalni bukmacherzy w Poslce

Rygorystyczne warunki nie zachęcają

Jednocześnie warunki przyznawania zezwoleń są na tyle rygorystyczne, że spełnić je mogą wyłącznie przedsiębiorstwa dysponujące sporym zapleczem finansowym. W celu uzyskania zezwolenia Ministerstwa Finansów bukmacher musi, m.in.:

” prowadzić działalność w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej (lub działającej na zasadach właściwych dla tych spółek, jeśli podmiotem występującym o zezwolenie jest firma z siedzibą poza Polską, na terytorium UE lub EFTA);

” dysponować kapitałem zakładowym w minimalnej wysokości 2 mln zł;

” złożyć zabezpieczenie finansowe w kwocie 480 tys. zł, w przypadku otrzymania zezwolenia na działalność przez sieć Internet. Jeśli bukmacher chciałby przyjmować zakłady w punktach stacjonarnych, to wysokość wymaganego zabezpieczenia uzależniona będzie od ilości punktów stacjonarnych, jakie spółka uruchomi. W przypadku 1-3 punktów zabezpieczenie takie wyniesie 40 tys. zł, w przypadku 20 punktów będzie to już 160 tys. zł, w przypadku 40 punktów 240 tys. zł, a w przypadku 100 punktów 480 tys. zł. Szczegółowe wyjaśnienie tego w jaki sposób naliczana jest wysokość wymaganych zabezpieczeń opisane zostało w art. 63 „Ustawy o grach hazardowych”.

Czasowe zezwolenie na prowadzenie zakładów bukmacherskich

Zezwolenie wydawane jest na okres 6 lat i jest ono płatne. Stawki za wydanie poszczególnych zezwoleń wyrażone są w kwotach bazowych. Koszt uzyskania zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych wynosi 2000 proc. kwoty bazowej, a dodatkowo 50 proc. kwoty bazowej za każdy punkt stacjonarny przyjmowania zakładów, 2000 proc. kwoty bazowej za zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet oraz 5000 proc. kwoty bazowej za każdą stronę internetową, która wykorzystywana będzie do oferowania zakładów wzajemnych.

Ponadto, spółka starająca się o uzyskanie zezwolenia musi spełnić wiele ściśle określonych w ustawie warunków, jak np. wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, a także przygotować liczne dokumenty potwierdzające legalność posiadanego kapitału oraz zawierające szczegółowe informacje o udziałowcach spółki i samej spółce. Konieczne jest także przedstawienie szczegółowych informacji o planowanym przedsięwzięciu, jak np. podanie adresu strony internetowej, która wykorzystywana będzie do urządzania zakładów.

Przedstawione powinny zostać również planowane metody weryfikacji wieku graczy, szacunkowa wielkość zatrudnienia, projekty regulaminów, zgody organizatorów współzawodnictwa sportowego na wykorzystywanie ich wyników i wiele więcej. Szczegółowe informacje dotyczące tego co powinien zawierać wniosek znaleźć można w Art. 36 „Ustawy o grach hazardowych”

Długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku

Wszystkie podmioty zainteresowane prowadzeniem legalnej działalności bukmacherskiej na terytorium Polski, powinny złożyć stosowny wniosek na minimum 6 miesięcy przed planowanym uruchomieniem działalności. Proces rozpatrzenia wniosku jest czasochłonny, a towarzyszyć może mu także konieczność uzupełnienia dokumentów czy złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Czytaj więcej na biznes.interia.pl

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021