Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Wilf Walsh tymczasowym dyrektorem generalnym Fortuna Entertainment Group

Wilf Walsh, wiceprezes zarządu Fortuna Entertainment Group (FEG), w styczniu 2012 roku zajmie tymczasowo stanowisko dyrektora generalnego Grupy. Funkcję tę dotychczas pełnił Jiří Bunda, który podjął decyzję o zakończeniu współpracy z FEG.

Po dołączeniu do zespołu Fortuny w 2009 roku, do najważniejszych celów Jiří’ego Bundy należały: przygotowanie firmy do debiutu na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Pradze, uruchomienie projektu loterii Fortuny w Czechach oraz zwiększenie zyskowności Grupy. Wszystkie te zadania zostały z sukcesem zrealizowane. Dlatego też w imieniu akcjonariuszy chciałbym wyrazić uznanie i serdecznie podziękować za jego wkład w osiągnięcia Grupy. Jesteśmy przekonani, że powołanie Wilfa Walsha na stanowisko dyrektora generalnego zapewni dalszy konsekwentny rozwój Fortuny. Zwiększenie jego zaangażowania w codzienną działalność Grupy oraz wiedza i doświadczenie, zdobyte na wielu europejskich rynkach, z pewnością przyniosą wymierne korzyści dla Grupy” – powiedział Jozef Janov, przewodniczący rady nadzorczej Fortuna Entertainment Group.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Fortuny, naszym partnerom oraz akcjonariuszom za współpracę. W 2011 roku Grupa ma szansę osiągnąć bardzo dobre wyniki, dlatego opuszczam firmę w poczuciu satysfakcji. Zamierzam pozostać akcjonariuszem Fortuny, wierzę w jej wartość i w pełni kibicuję spółce” – powiedział Jiří Bunda.

Wilf Walsh podkreśla, że priorytetem rozwoju Fortuny w najbliższej przyszłości będzie dalsze wzmacnianie pozycji Grupy na dotychczasowych rynkach działalności. „Uzyskanie zezwolenia na oferowanie zakładów wzajemnych w internecie na rynku polskim stwarza dla Fortuny unikalne możliwości ekspansji w tym kraju, tak jak intensywny rozwoju projektu loterii na rynku czeskim” – powiedział Wilf Walsh, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Fortuna Entertainment Group.

Wilf Walsh będzie sprawować obowiązki dyrektora generalnego FEG co najmniej do kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w maju 2012.

Dotychczas Wilf Walsh pełnił w Fortuna Entertainment Group funkcję wiceprezesa zarządu, odpowiedzialnego za strategię korporacyjną Grupy. Zaangażowany był w przygotowania do debiutu FEG na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Pradze w 2010 roku. Wilf Walsh pełni również funkcję dyrektora niewykonawczego największej europejskiej zintegrowanej spółki prowadzącej zakłady i loterie Gala Coral. Wcześniej zajmował stanowisko jej dyrektora generalnego i był odpowiedzialny za przeprowadzenie z sukcesem dwóch transakcji typu private equity. Jest także doradcą strategicznym ds. zakładów brytyjskiego regulatora wyścigów konnych British Horse Racing Authority (BHA) oraz wspólnikiem Predict, firmy świadczącej usługi doradcze w sektorze rozrywki.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021