Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Weź udział w Quizie pod Napięciem ETOTO 5 listopada o godz: 19:40

Quiz pod Napięciem

Chcesz zmierzyć się w Quizie pod Napięciem z ekspertami ETOTO?

5 listopada (poniedziałek) o 19:40 na fanpejdźu FB ETOTO transmisja live z Michałem Polem, podczas której odbędzie się pierwsza runda eliminacji (pod TYM linkiem) Sprawdź swoją piłkarską wiedzę i wygraj udział w teleturnieju ETOTO!

Zasady eliminacji:

– 20 pytań podzielonych na 4 kategorie
– odpowiadacie na czacie transmisji live
– pierwsze 5 poprawnych odpowiedzi: 1 punkt
– kto odpowie jako pierwszyL automatyczny awans do drigiej rundy eliminacji
– odpowiedzi: max 3, liczba komentarzy: dowolna
– nie uznaje się literówek
– uznaje się: brak polskich znaków (np. ś,ć,ó,ż itd.), bark wielkich liter, odmian wyrazów

Kto awansuje

– wszyscy, którzy jako pierwsi odpowiedzieli na pytanie
– osoby z największą liczbą punktów
– w sumie awansuje maksymalnie 30 osób

Kategorie pytań:

– Ekstraklasa i Reprezentacja Polski
– Ligi Europejskie i Mistrzostwa Europy
– Liga Europy i Liga Mistrzów
– Ligi Światowe i Mistrzostwa Świata

 

Regulamin eliminacji do teleturnieju „Quiz pod Napięciem”

I. Informacje ogólne
1. Teleturniej „Quiz pod Napięciem”, zwany dalej „Teleturniejem”, organizowany jest przez E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwaną dalej „ETOTO”.
2. Eliminacje do Teleturnieju, zwane dalej „Eliminacjami”, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem profili ETOTO w mediach społecznościowych: na Facebooku oraz YouTubie.
3. Eliminacje na Facebooku odbędą się podczas transmisji na żywo, która rozpocznie się 5 listopada o godzinie 19:40. Termin Eliminacji na YouTubie zostanie opublikowany na YouTubie, Facebooku i Twitterze ETOTO z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
4. W Eliminacjach może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
a) jest pełnoletnia,
b) posiada adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie jest pracownikiem ETOTO ani członkiem rodziny pracownika ETOTO.
5. Uczestnictwo w Eliminacjach (obecność na czacie i udzielanie odpowiedzi) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Eliminacji.
II. Zasady pierwszego etapu Eliminacji: Facebook
1. Pierwszy etap Eliminacji na Facebooku odbędzie się w formie testu sprawdzającego wiedzę i szybkość uczestników.
2. Prowadzący transmisję na żywo będzie po kolei zadawał 20 pytań dotyczących piłki nożnej podzielonych na cztery kategorie. Uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania na czacie transmisji na żywo.
3. Osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi na którekolwiek z zadanych pytań, ma zagwarantowany udział w drugim etapie Eliminacji. Cztery osoby, które jako kolejne udzieliły poprawnej odpowiedzi otrzymują punkt.
4. O kolejności odpowiedzi i przyznawaniu punktu decyduje zapis czatu.
5. Na jedno pytanie można udzielić maksymalnie trzech odpowiedzi – każda następna odpowiedź nie będzie brana pod uwagę. Przy liczbie odpowiedzi większej niż jedna, brana pod uwagę będzie wyłącznie ostatnia odpowiedź uczestnika. Komentarze na czacie, które nie są odpowiedziami (takie jak: „haha”, „:D”, „Kiedy kolejne pytanie?”, „dobry strzał!” itp.) nie wliczają się do liczby odpowiedzi.
6. Aby odpowiedź została uznana za poprawną, musi w jednym poście zawierać wszystkie elementy, o które pyta prowadzący. Niekompletna odpowiedź nie będzie uznana za poprawną (np. jeśli poprawną odpowiedzią będzie „Real Madryt”, odpowiedzi takie jak „Real”, „Madryt” czy „Królewscy” nie będą uznawane za poprawne).
7. Jeśli odpowiedź zawiera literówki, nie będzie uznana za poprawną (np. jeśli poprawną odpowiedzią będzie „Robert Lewandowski”, odpowiedzi takie jak „Robert Lewnadowski” czy „Roebrt Lewandowski” nie będą uznawane za poprawne).
8. W odpowiedzi dopuszczalny jest brak znaków diakrytycznych (np. n zamiast ń, o zamiast ó itd.) a także wielkich liter (np. jeśli poprawną odpowiedzią będzie „Roman Kołtoń”, akceptowalne będą odpowiedzi „roman kolton”, „Roman Kołtoń”, „Roman kołton” itp.)
9. Do drugiego etapu awansuje maksymalnie 30 osób. W ich skład wejdą:
a) wszyscy uczestnicy, którzy jako pierwsi odpowiedzieli na minimum jedno pytanie konkursowe (maksymalnie 20 osób),
b) uczestnicy, którzy w trakcie Eliminacji nie odpowiedzieli jako pierwsi na żadne z pytań konkursowych, ale po zakończeniu Quizu miały na swym koncie najwięcej punktów (minimum 10 osób, maksymalnie 29 osób).
10. Wyniki pierwszego etapu Eliminacji (Facebook) zostaną podane na Facebooku najpóźniej 48 godzin po ich zakończeniu. W poście informującym o wynikach imię i nazwisko każdego ze zwycięzców zostanie podane w poście.
11. Ewentualne reklamacje dotyczące pierwszego etapu Eliminacji przesyłać można na adres: konkurs@etoto.pl najpóźniej 24 godziny od opublikowania wyników. Reklamacje rozpatrzy wewnętrzna komisja ETOTO. Jej decyzja będzie ostateczna, odpowiedź zostanie przekazana drogą mailową najpóźniej w ciągu 48 godzin od daty wysłania reklamacji. W wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, uczestnik zostanie dopisany do listy zwycięzców, a informacja o tym i wyjaśnienie pojawi się na profilu ETOTO na Facebooku.
III. Zasady pierwszego etapu Eliminacji: YouTube
1. Pierwszy etap Eliminacji na YouTubie odbędzie się w formie testu sprawdzającego wiedzę i szybkość uczestników.
2. Prowadzący transmisję na żywo będzie po kolei zadawał 20 pytań dotyczących piłki nożnej podzielonych na cztery kategorie. Uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania na czacie transmisji na żywo.
3. Podczas trwania transmisji uczestnik musi zamieścić w komentarzu adres e-mail, z którego (w wypadku zakwalifikowania się) wyśle zgłoszenie do drugiego etapu Eliminacji. Jeżeli użytkownik nie poda adresu e-mail podczas trwania transmisji, nie może wziąć udziału w drugim etapie Eliminacji.
4. Osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi na którekolwiek z zadanych pytań, ma zagwarantowany udział w drugim etapie Eliminacji. Cztery osoby, które jako kolejne udzieliły poprawnej odpowiedzi otrzymują punkt.
5. O kolejności odpowiedzi i przyznawaniu punktu decyduje zapis czatu.
6. Na jedno pytanie można udzielić maksymalnie trzech odpowiedzi – każda następna odpowiedź nie będzie brana pod uwagę. Przy liczbie odpowiedzi większej niż jedna, brana pod uwagę będzie wyłącznie ostatnia odpowiedź uczestnika. Komentarze na czacie, które nie są odpowiedziami (takie jak: „haha”, „:D”, „Kiedy kolejne pytanie?”, „dobry strzał!” itp.) nie wliczają się do liczby odpowiedzi.
7. Aby odpowiedź została uznana za poprawną, musi w jednym poście zawierać wszystkie elementy, o które pyta prowadzący. Niekompletna odpowiedź nie będzie uznana za poprawną (np. jeśli poprawną odpowiedzią będzie „Real Madryt”, odpowiedzi takie jak „Real”, „Madryt” czy „Królewscy” nie będą uznawane za poprawne).
8. Jeśli odpowiedź zawiera literówki, nie będzie uznana za poprawną (np. jeśli poprawną odpowiedzią będzie „Robert Lewandowski”, odpowiedzi takie jak „Robert Lewnadowski” czy „Roebrt Lewandowski” nie będą uznawane za poprawne).
9. W odpowiedzi dopuszczalny jest brak znaków diakrytycznych (np. n zamiast ń, o zamiast ó itd.) a także wielkich liter (np. jeśli poprawną odpowiedzią będzie „Roman Kołtoń”, akceptowalne będą odpowiedzi „roman kolton”, „Roman Kołtoń”, „Roman kołton” itp.)
10. Do drugiego etapu awansuje maksymalnie 30 osób. W ich skład wejdą:
c) wszyscy uczestnicy, które jako pierwsze odpowiedziały na minimum jedno pytanie konkursowe (maksymalnie 20 osób),
d) uczestnicy, które w trakcie Eliminacji nie odpowiedziały jako pierwsze na żadne z pytań konkursowych, ale po zakończeniu Quizu miały na swym koncie najwięcej punktów (minimum 10 osób, maksymalnie 29 osób).
11. Wyniki pierwszego etapu Eliminacji zostaną opublikowane w opisie transmisji na żywo. Osoby, które przeszły do kolejnego etapu Eliminacji zostaną dodatkowo poinformowane drogą mailową.
12. Ewentualne reklamacje dotyczące pierwszego etapu Eliminacji przesyłać można na adres: konkurs@etoto.pl najpóźniej 24 godziny od opublikowania wyników. Reklamacje rozpatrzy wewnętrzna komisja ETOTO. Jej decyzja będzie ostateczna, odpowiedź zostanie przekazana drogą mailową najpóźniej w ciągu 48 godzin od daty wysłania reklamacji. W wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, uczestnik zostanie dopisany do listy zwycięzców Eliminacji, a informacja o tym i wyjaśnienie pojawi się na profilu ETOTO na YouTubie.
IV. Zasady drugiego etapu Eliminacji
1. W drugim etapie Eliminacji biorą udział wszyscy uczestnicy wyłonieni w pierwszym etapie eliminacji na Facebooku i YouTubie.
2. Uczestnicy drugiego etapu Eliminacji wybierają w sposób dowolny jedną osobę (rodzina, przyjaciel, znajomy itp.) i wspólnie nagrywają krótki film (do 60 sekund), w którym przekonają oceniającą komisję, że to właśnie oni powinni wystąpić w teleturnieju „Quiz pod Napięciem”.
3. Filmy trwające dłużej niż 60 sekund nie będą oceniane przez wewnętrzną komisję ETOTO.
4. Film powinien być nagrany w formacie .mp4 oraz przesłany w formie dostępnej do pobrania z linku (np. przy użyciu darmowego serwisu www.wetransfer.com/). Filmy nagrane w innym formacie lub wysłane w innej formie mogą nie zostać prawidłowo otwarte, a tym samym mogą nie podlegać ocenie wewnętrznej komisji ETOTO.
5. Na przesłanie filmu uczestnicy mają czas do poniedziałku 12 listopada do godziny 23:59.
6. Wewnętrzna komisja ETOTO oceni dany filmik pod kątem następujących kryteriów:
a) swobody prezentowania się przed kamerą,
b) dykcji,
c) poczucia humoru,
d) oryginalności i pomysłowości.
7. Z przesłanych zgłoszeń komisja najpóźniej do 20 listopada do godziny 23:59, minimum jedną parę, która weźmie udział w nagraniu odcinka Teleturnieju. Wyniki zostaną podane za pośrednictwem Facebooka i YouTube’a, a także rozesłane drogą mailową.
8. O terminie nagrania zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum tygodniowym).
9. Ewentualne reklamacje dotyczące drugiego etapu eliminacji przesyłać można na adres: konkurs@etoto.pl najpóźniej 24 godziny od opublikowania wyników. Reklamacje rozpatrzy wewnętrzna komisja ETOTO. Jej decyzja będzie ostateczna, odpowiedź zostanie przekazana drogą mailową najpóźniej w ciągu 48 godzin od daty wysłania reklamacji.
V. Zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Eliminacji w celu organizacji i przeprowadzenia Eliminacji do Teleturnieju jest E-TOTO. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. ETOTO będzie gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe uczestników Eliminacji:
a) biorących udział w pierwszym etapie Eliminacji na Facebooku (rozumianym jako udzielenie odpowiedzi na minimum jedno pytanie) oraz drugim etapie Eliminacji – imię i nazwisko, adres e-mail;
b) biorących udział w pierwszym etapie Eliminacji na YouTubie (rozumianym jako udzielenie odpowiedzi na minimum jedno pytanie) oraz w drugim etapie Eliminacji – imię i nazwisko, nick, adres e-mail.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Eliminacjach. Uczestnicy Eliminacji mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4. Uczestnicy Eliminacji oraz zaproszone przez uczestników Eliminacji osoby, biorące udział w drugim etapie Eliminacji (film), wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w celu przeprowadzenia drugiego etapu Eliminacji (odtwarzanie przez komisję wewnętrzną ETOTO), bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na polu eksploatacji obejmującym publiczne wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. Przesłanie filmu przez uczestnika drugiego Etapu Eliminacji jest równoznaczne z udzieleniem przez tego uczestnika nieodpłatnej licencji, nieograniczonej ilościowo, czasowo i terytorialnie, na polu eksploatacji obejmującym publiczne wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021