Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Darmowy mobile bonus 40 PLN za instalację aplikacji STS

Nowy Rok Twoich Emocji

Tylko dziś DARMOWE 40 PLN za instalację aplikacji STS

Zasady akcji:
Akcje specjalna z okazji drugiej fazy Turnieju Czterech Skoczni. Aż 40 PLN czeka na Ciebie w apce STS! Pobierz najnowszą wersję aplikacji STS, zaloguj się na swoim koncie i potwierdź chęć aktywowania bonusu.

To wszystko.

Proste, prawda?

Najczęściej zadawane pytania

 • FAQ Na czym polega akcja?
  Akcja polega na pobraniu najnowszej wersji aplikacji STS z systemem Android lub iOS, zalogowaniu się na swoim koncie oraz potwierdzeniu chęci aktywowania bonusu w dniach 03.01.2019 od godziny 01:00 do dnia 06.01.2019 do godziny 23:59.
 • FAQ Czy akcja jest dla wszystkich?
  Uprawnione do odebrania bonusu są osoby, które pobrały po raz pierwszy aplikację w okresie trwania akcji lub grały dotychczas tylko na STS.pl lub m.STS.pl i zdecydowały się zainstalować aplikację.
 • FAQ Co powinienem zrobić, aby otrzymać bonus?
  Aby otrzymać voucher, wystarczy zainstalować najnowszą wersję aplikacji, zalogować się na swoje konto i potwierdzić chęć odebrania vouchera w sekcji Bonusy i akcje w aplikacji.
 • FAQ Kiedy przyznawane są bonusy?
  Vouchery będą dostępne w aplikacji STS z systemem Android i iOS do 09.01.2019. Vouchery będą dostępne w sekcji Bonusy i akcje.
 • FAQ Jakiej wysokości bonus mogę otrzymać?
  Gracz może otrzymać na konto bonusowe maksymalnie 40 PLN w ramach jednej akcji.
 • FAQ Co w sytuacji, gdy na swoim koncie bonusowym mam aktywne środki?
  Pamiętaj, że konto bonusowe można zasilić kolejnym otrzymanym voucherem w momencie gdy poprzedni bonus zostanie w całości wykorzystany lub wszystkie zawarte za niego zakładu zostaną rozliczone. Jeśli masz aktywne środki na koncie bonusowym wykorzystaj je zanim doładujesz swoje konto bonusem z akcji Nowy Rok Twoich Emocji.
 • FAQ Jak wypłacić otrzymany bonus?
  W celu wypłaty środków bonusowych należy wykonać obrót na trzykrotność otrzymanej kwoty bonusu. Otrzymując 40 PLN bonusu należy dokonać obrotu na koncie bonusowym na kwotę 120 PLN. Do obrotu zaliczają się stawki tylko z wygranych kuponów z kursem całkowitym nie mniejszym niż 1.91. Po spełnieniu warunków środki zostaną przypisane do konta depozytowego skąd będą mogły zostać wypłacone lub przeznaczone na dalszą grę.
 • FAQ Skąd mogę pobrać aplikację?
  Przejdź na stronę https://mobile.sts.pl/ i pobierz najnowszą wersję aplikacji z systemem Android lub iOS.
 • FAQ Czy wersja aplikacji ma znaczenie?
  Tak, możesz wziąć udział w akcji wyłącznie z użyciem najnowszych wersji aplikacji mobilnych. Pobierzesz je tutaj -> https://mobile.sts.pl/
 • FAQ Do kiedy trwa akcja?
  Akcja trwa w dniach 03.01.2019 od godziny 01:00 do 06.01.2019 do godziny 23:59.
  Nie znalazłeś odpowiedzi? Nic straconego! Skontaktuj się z pomocą online.

REGULAMIN AKCJI „Nowy Rok Twoich Emocji”
z dnia 27.12.2018r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji prowadzonej pod nazwą „Nowy Rok
Twoich Emocji” zwanej dalej „Akcja”.
2. Organizatorem Akcji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach,
ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 2.496.000 zł, NIP: 6422187001,
zwana dalej „Organizatorem” lub „STS”.
3. Akcja odbywa się w najnowszej wersji aplikacji mobilnej Organizatora na systemy Android i iOS na zasadach
opisanych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
4. Prawa i obowiązki Organizatora i Klientów określone są wyłącznie w Regulaminie oraz we właściwych
powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Podlegają również zasadom określonym w Regulaminie
Internetowych Zakładów Bukmacherskich obowiązującym na www.sts.pl (zwanym dalej „Regulaminem Gry”).
Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
5. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych z dnia 19
listopada 2009r. (Dz.U.2016.471 z późn. zm.)
6. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.sts.pl.
7. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
8. Akcja trwa od dnia 03.01.2019r. od godziny 01:00 do dnia 06.01.2019r. do godziny 23:59.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Akcji

1. W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest klientem Organizatora”) oraz posiada
internetowe konto do zawierania zakładów wzajemnych założone zgodnie z Regulaminem Gry (zwana dalej
„Klientem).
2. Udział w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Klienta
do jego przestrzegania oraz oświadczeniem, iż Klient spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału w Akcji.
3. Uczestnik może wziąć udział w Akcji wyłącznie z użyciem najnowszych wersji aplikacji mobilnych: iOS do
pobrania z https://itunes.apple.com/pl/app/sts-online/id904595321?l=pl&mt=8 oraz Android do pobrania
z android.sts.pl Wersję posiadanej aplikacji można sprawdzić w menu bocznym aplikacji, po przewinięciu na
dół.

§ 3 Zasady

1. Klienci uprawnieni są do otrzymania nagrody w postaci doładowania bonusowego (dalej „bonus”) po
spełnieniu łącznie wszystkich wymogów wynikających z § 2 oraz określonych w niniejszym paragrafie.
2. Klient w trakcie trwania Akcji ma za zadanie pobrać najnowszą wersję aplikacji STS, zalogować się na swoim
koncie STS w aplikacji w systemie Android lub iOS oraz potwierdzić chęć aktywowania bonusu poprzez
kliknięcie w button: Aktywuj voucher 40 PLN w dniach 03.01.2019 (01:00) – 06.01.2019 (23:59).
3. Możliwość aktywacji bonusu w aplikacji STS będzie dostępna w sekcji „bonusy i akcje” wyłącznie do dnia
09.01.2019 roku (godzina 23:59). Po upływie tego terminu aktywowanie bonusu nie będzie możliwe.
4. Klient jest uprawniony do otrzymania doładowania bonusowego w kwocie 40,00 zł na bonusowe konto STS
jeśli pobierze aplikację po raz pierwszy w okresie trwania Akcji lub grał dotychczas tylko na STS.pl lub m.sts.pl
i zdecydował się zainstalować aplikację.
5. Klient może otrzymać w ramach Akcji bonus o łącznej maksymalnej wartości 40,00 zł.
6. Otrzymany bonus z przeznaczeniem na zawieranie zakładów u Organizatora nie może zostać wykorzystany
do zawarcia Zakładów Specjalnych – „HIT DNIA” oraz MAXIKOMBI.
7. Aby saldo konta bonusowego zostało przeniesione na konto depozytowe, klient musi w terminie 120 dni
od zasilenia konta bonusowego, dokonać na koncie bonusowym zawarcia i poprawnego wytypowania
dowolnych zakładów (z wyłączeniem Zakładów Specjalnych – „HIT DNIA” oraz MAXIKOMBI) za łączną stawkę
odpowiadającą trzykrotności otrzymanego bonusu, z minimalnym kursem całkowitym wynoszącym 1,91.
Do obrotu nie zaliczają się kupony wypłacone jako cash-out.
8. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 7 powyżej pozostała kwota bonusowa zostanie przypisana
do konta depozytowego STS z możliwością dalszej gry lub wypłaty.

§ 4 Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem Akcji zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres
e-mail: kontakt@sts.pl z tytułem „Nowy Rok Twoich Emocji” w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, uzasadnienie reklamacji oraz login konta STS.
3. Reklamacje Klientów będą rozpatrywane niezwłocznie przez komisję składającą się z 3 przedstawicieli
Organizatora, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź
na reklamację zostanie odesłana na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana.

§ 5 Odpowiedzialność

Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Klienta nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych, danych
kontaktowych oraz innych informacji;
b) szkody spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Przystąpienie do udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta
na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzaną Akcją,
w szczególności wyłonienia osób uprawnionych do otrzymania bonusu, przyznania bonusu, udokumentowania
przebiegu Akcji oraz rozpatrzenia reklamacji.
2. Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawienia oraz zmiany.
3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.

§7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie dnia 03.01.2019r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Klienta z Akcji na dowolnym jej etapie oraz wycofania
bonusu lub też pobrania od Klienta opłaty manipulacyjnej do wysokości udzielonego bonusu
w następujących przypadkach:
a) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta
na potrzeby uzyskania doładowania bonusowego nie należącymi do niego danymi osobowymi;
b) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta
w procesie rejestracji konta STS nienależącym do niego dokumentem tożsamości;
c) wykorzystania bonusu do zawarcia serii zakładów przez Klienta lub grupę Klientów, które z powodu tego
bonusu lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują Klientowi lub grupie Klientów zysk
niezależnie od wyniku, indywidualnie czy też w grupie;
d) naruszenia przez Klienta zasad niniejszego Regulaminu, Regulaminu Gry lub przepisów obowiązującego
prawa w związku z prowadzoną Akcją;

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021