Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Ustawa hazardowa: Facebook na cenzurowanym?

Poseł Jacek Wilk wystosował interpelację do Ministra Finansów.

Zapytuje w niej, czy w związku z wejściem nowej ustawy hazardowej domena facebook.com lub apps.facebook.com zostanie wpisana do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą.

INTERPELACJA NR 12233
do ministra finansów w sprawie wykonywania tzw. ustawy hazardowej

Zgłaszający: Jacek Wilk, data wpływu: 30-04-2017

Szanowny Panie Ministrze,

1 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Zgodnie z tą ustawą „Grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach” (art. 1, ust. 2), a „Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy” (art. 2, ust. 5).

Także zgodnie z tą ustawą, „Urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa” (art. 5, ust. 1b). Oznacza to, że „gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy” objęte są monopolem państwa.

Portal społecznościowy Facebook oferuje szereg takich gier odpowiadających zasadom gier na automatach. Są to m. in. gry dostępne pod następującymi linkami:

https://apps.facebook.com/realtexasholdem/
https://apps.facebook.com/slotomania/
https://apps.facebook.com/vegasstarcasino/

Jednocześnie na portalu tym gry te są promowane i reklamowane, m. in. pod linkami:

https://www.facebook.com/realtexasholdem/
https://www.facebook.com/slotomania/
https://www.facebook.com/vegasstarcasino/

Facebook jest podmiotem niewątpliwie działającym w celach komercyjnych, podobnie producenci tych aplikacji (w podanych przykładach są to HNC Games Inc., Playtika i Galaxy SOHO) działają w celach komercyjnych.

Można więc przypuszczać, że Facebook oferując te gry online narusza monopol państwa, a także zakaz promowania i reklamowania gier na automatach zawarty w art. 29, ust. 1 ustawy. Należy zwrócić tu uwagę, że zgodnie z art. 3a ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, „Świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie gier hazardowych podlega prawu polskiemu, w przypadku gdy (…) usługobiorca uczestniczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w grze hazardowej, lub usługa jest kierowana do usługobiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zgodnie z ustawą, nazwa domeny internetowej wykorzystywana do urządzania gier hazardowych bez koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia wymaganego przez ustawę, kierowanych do usługobiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega wpisowi do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą (art. 15f, ust. 1), a urządzający grę hazardową, której urządzanie stanowi monopol państwa podlega karze pieniężnej (art. 89, ust. 1, pkt. 8) podobnie jak uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia (art. 89, ust. 1, pkt. 6). Urządzanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy, reklamowanie jej, jak i uczestniczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zagranicznej grze hazardowej stanowi też przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

W związku z tym proszę o udzielenie informacji, czy:

– minister rozwoju i finansów uznaje wyżej wymienione i podobne im gry oferowane na portalu Facebook za gry na automatach w rozumieniu ustawy?

– jeśli nie, to dlaczego?

– jeśli tak, to czy domena facebook.com lub apps.facebook.com zostanie wpisana do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, spółce Facebook Ireland Ltd. zostanie wymierzona kara pieniężna, a minister zawiadomi o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa karnoskarbowego przez jej właścicieli lub zarząd?

– jeśli tak, to czy osoby grające na terenie RP w takie gry powinny obawiać się kar pieniężnych i postępowań karnoskarbowych?

Z wyrazami szacunku,

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021