Traf-Zakłady Wzajemne 14 legalnym bukmacherem z ofertą wyścigów konnych

30 listopada 2018r., Ministerstwo Finansów przyznało firmie Traf-Zakłady Wzajemne koncesję na przyjmowanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet.

Traf – Zakłady Wzajemne Sp. z.o.o. jest spółką z grupy kapitałowej Totalizatora Sportowego. Zajmuje się organizacją i sprzedażą zakładów na wyścigi konne m.in. z Toru Służewiec. Głównym przedmiotem działalności spółki jest organizacja i sprzedaż zakładów na gonitwy organizowane przez Totalizator Sportowy na warszawskim Służewcu, a od lutego 2012 także z torów z Francji. W dalszej perspektywie planowane jest włącznie do oferty zakładów z kolejnych państw, a także umożliwienie grania na Służewiec w Europie i na świecie.

Koncesja dla Traf – Zakłady Wzajemne [KRS:0000358998; NIP: 1132805190, REGON: 142435268 – zezwolenie z dnia 30 listopada 2018 r. nr PS4.6831.3.2018] jest już 7. zezwoleniem na prowadzenie działalności bukmacherskiej przez Internet wydane przez Ministerstwo Finansów w 2018 roku. i w sumie 14. internetowym bukmacherem w Polsce.  Spółka Traf – Zakłady Wzajemne wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Traf – Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. zajmuje się organizacją i sprzedażą zakładów wzajemnych na gonitwy konne organizowane m.in. na Torze Służewiec, Torze Partynice, Torze Hipodrom Sopot, a także na torach we Francji. Spółka Traf – Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych i Umowy Spółki. Na tę chwilę, Traf-Zakłady Wzajemne działają pod adresem traf-zw.pl

Dane podmiotu:

ul. Kijowska 1
03-738 Warszawa
Tel. 22 518 21 27

Podmioty, które uzyskały zezwolenie Ministra Finansów na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez sieć Internet:

1. FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92-629, REGON: 070707400) – zezwolenie z dnia 23 stycznia 2012 r. nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;

2. Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (KRS: 0000182607, NIP: 782-22-80-615, REGON: 634526323) – zezwolenie z dnia 16 lutego 2012 r. nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;

3. Star – Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000080269, NIP: 642-21-87-001, REGON: 273378209) – zezwolenie z dnia 21 lutego 2012 r. nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;

4. TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000027214, NIP: 524-03-02-341, REGON: 010333455) – zezwolenie z dnia 20 czerwca 2013 r. nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;

5. E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000370248, NIP 5272639256, REGON 142666660) – zezwolenie z dnia 28 listopada 2014 r. nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;

6. forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS:0000263257, NIP: 5482487290, REGON: 240448217) dawniej Casino Games Sp. z o.o.- zezwolenie z dnia 4 maja 2016 r. nr PS4.6831.10.2016;

7. LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000534588, NIP: 954-275-17-76, REGON: 360297047) – zezwolenie z dnia 13 maja 2016 r. nr PS4.6831.9.2016.EQK;

8. Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000662497, NIP: 1132929621, REGON: 366521110) – zezwolenie z dnia 22 marca 2018 r. nr PS4.6831.15.2017.

9. Cherry Online Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS:0000678163, NIP: 1132942188, REGON: 367291480) – zezwolenie z dnia 28 czerwca 2018 r. nr PS4.6831.26.2017.

10. BEM Operations Limited z siędzibą na Malcie, Level 3, Tagliaferro Bussines Centre, Gaiety Lane, Sliema, działająca przez przedstawiciela: Pejot 1 Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 52D, 53-333 Wrocław (KRS:0000573383) – zezwolenie z dnia 26 września 2018 r. nr PS4.6831.11.2017.

11. BetFan sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000727637, NIP: 5252747132, REGON: 369967041) – zezwolenie z dnia 29 października 2018 r. nr PS4.6831.3.2018.

12. Ewinner Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128 (KRS 0000692778; NIP 5862321957; REGON 368141505)– zezwolenie z dnia 30 października 2018 r. nr PS4.6831.29.2017

13. Typiko Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS:0000623608; NIP:54721618; REGON: 364718161) – zezwolenia z dnia 28 listopada 2018 r. nr PS4.6831.30.2017

14. Traf-Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1 (KRS:0000358998; NIP: 1132805190, REGON: 142435268) – zezwolenie z dnia 30 listopada 2018 r. nr PS4.6831.3.2018

 

Jak grać w Traf-Zakłady Wzajemne

1. Przyjmowanie poszczególnych zakładów jest uzależnione od liczby koni uczestniczących w danej gonitwie.
2. Spółka Traf określa gonitwy, na które są przyjmowane poszczególne rodzaje zakładów, a także kolejność gonitw, objętych zakładami.
3. Wyniki gonitwy oraz wysokość wygranych w poszczególnych rodzajach zakładów są podawane do powszechnej wiadomości uczestników na Torach przez radiowęzeł i za pośrednictwem terminali.
4. Wysokość wygranej podawana jest dla pojedynczego zakładu danego rodzaju.
5. Szczegółowe zasady przyjmowania i rozliczana zakładów zostały zawarte w Regulaminie Totalizatora Wyścigów Konnych, zatwierdzonym przez Ministra Finansów, który jest dostępny w każdym punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych oraz na Torach Wyścigów Konnych na Służewcu, we Wrocławiu i w Sopocie. Regulamin możesz także znaleźć na stronie www.traf-zw.pl.
6. Przypominamy, że niniejsze opracowanie jest ulotką informacyjną o tym, jak grać. Wiążące zapisy dotyczące wszystkich aspektów gry zostały zawarte w Regulaminie Totalizatora Wyścigów Konnych.
7. Każdy uczestnik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność.

OBJAŚNIENIE SYSTEMÓW BOX I ŚCIANA

System-BOX oznaczany na kuponie znakiem #.

Możesz go stosować do wszystkich zakładów jednogonitwowych – z wyjątkiem zakładu zwyczajnego. System # uwzględnia każdą możliwą kombinację zakładu spośród wytypowanych przez Ciebie koni. Szczegóły znajdziesz w tabeli zamieszczonej w opisie zakładu.

System-ŚCIANA oznaczany na kuponie znakiem .*

Do każdego zakładu możesz wytypować wszystkie konie biorące udział w gonitwie. W ten prosty sposób zwiększysz swoje szanse na wygraną.

Zwyczajny (ZWC)

Wystarczy, że trafnie wytypujesz zwycięskiego konia w gonitwie – i już wygrałeś!
Na pierwsze miejsce możesz typować wiele koni. Możesz nawet postawić na wszystkie – i wygrać. Koszt pojedynczego zakładu – 5 zł.
Pamiętaj! Gdy nie jesteś pewny zwycięzcy – zawsze możesz zastosować system ściana

Porządek (PDK)

Zakład porządek jest przyjmowany W gonitwach, w których uczestniczy Co najmniej 7 koni. Typujesz w nim konie, Które zajmą pierwsze i drugie miejsce W wyścigu – w dowolnej kolejności. Możesz typować wiele koni.
Pamiętaj! Gdy w gonitwie Nie masz swoich faworytów – zawsze możesz zastosować system box- tabela.
Koszt pojedynczego zakładu – 3 zł. Obok – tabela porządek w box-ie.

Trójka (TRJ)

Zakład trójka jest przyjmowany W gonitwach, w których uczestniczą Co najmniej 4 konie. Polega on Na wytypowaniu koni, Które zajmą w gonitwie Pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Na pierwsze, drugie i trzecie miejsce Możesz typować wiele koni.
Pamiętaj! Gdy w gonitwie Nie masz swoich faworytów – zawsze możesz zastosować system box – tabela.
Koszt pojedynczego zakładu – 3 zł. Obok – tabela trójka w box-ie.

Czwórka (CZW)

Zakład czwórka jest przyjmowany W gonitwach, w których uczestniczy Co najmniej 8 koni. W czwórce wygrywasz, Gdy wytypujesz konie, Które w gonitwie zajmą Pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce. Na zwycięzców możesz typować wiele koni.
Pamiętaj! Gdy nie jesteś pewny Triumfatorów czwórki – zawsze możesz zastosować system box – tabela.
Koszt pojedynczego zakładu – 2 zł. Obok – tabela czwórka w box-ie

 

Dubla (DBL)

Dubla polega na wytypowaniu koni, które zajmą pierwsze miejsca w dwóch
gonitwach (DBL/ZWC), stanowiących grupę rozrachunkową.
Dubla może też polegać na wytypowaniu koni, które zajmą pierwsze i drugie (DBL/DWJ) albo
pierwsze, drugie i trzecie (DBL/TRJ) miejsca w dwóch gonitwach stanowiących grupę rozrachunkową.
KOSZT POJEDYNCZEGO ZAKŁADU – 3 zł.

Tripla (TPL)

Tripla polega na wytypowaniu koni, które zajmą pierwsze miejsca w trzech
gonitwach (TPL/ZWC), stanowiących grupę rozrachunkową:

Gonitwa I- jeden koń,
Gonitwa II- jeden koń,
Gonitwa III- jeden koń.

KOSZT POJEDYNCZEGO ZAKŁADU – 3 zł.

Tripla pozwala na typowanie większej liczby koni w gonitwie
– istnieje wówczas większe prawdopodobieństwo trafienia wygranej,
a ty masz większą szansę na tę wygraną.

Tripla może też polegać na wytypowaniu koni, w trzech gonitwach stanowiących grupę rozrachunkową,
które zajmą pierwsze i drugie miejsce (TPL/DWJ) (koszt pojedynczego zakładu 2 zł) albo pierwsze, drugie
i trzecie miejsca (TPL/TRJ) (koszt pojedynczego zakładu 3 zł).

 

Kwinta (KWN) / Septyma (SPT)

Kwinta/Septyma polegają na wytypowaniu koni, które zajmą pierwsze miejsca
w pięciu (KWN/ZWC) lub siedmiu gonitwach (SPT/ZWC),
stanowiących grupę rozrachunkową:

KWINTA
Gonitwa I- jeden koń,
Gonitwa II- jeden koń,
Gonitwa III- jeden koń,
Gonitwa IV – jeden koń,
Gonitwa V – jeden koń.
KOSZT POJEDYNCZEGO ZAKŁADU – 2 zł

SEPTYMA
Gonitwa I- jeden koń,
Gonitwa II- jeden koń,
Gonitwa III- jeden koń,
Gonitwa IV – jeden koń,
Gonitwa V – jeden koń
Gonitwa VI – jeden koń
Gonitwa VII– jeden koń.
KOSZT POJEDYNCZEGO ZAKŁADU – 1 zł.

Kwinta/Septyma pozwalają na typowanie większej liczby koni w gonitwie
– istnieje wówczas większe prawdopodobieństwo trafienia wygranej,
a ty masz większą szansę na tę wygraną.

Kwinta/Septyma mogą też polegać na wytypowaniu koni które zajmą pierwsze i drugie (KWN/DWJ) (SPT/DWJ)
albo pierwsze, drugie i trzecie (KWN/TRJ) (SPT/TRJ) miejsca w pięciu/siedmiu gonitwach stanowiących grupę rozrachunkową.

Traf poinformuje grających o rodzaju przyjmowanego zakładu zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu Totalizatora Wyścigów Konnych

Traf-Zakłady Wzajemne 14 legalnym bukmacherem z ofertą wyścigów konnych
3.5 (69.3%) 43 votes

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin Serwis LegalnyBukmacher.com,przeznaczony jest TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Prezentujemy na swoich łamach tylko te zakłady bukmacherskie, które posiadają zezwolenie do urządzania zakładów wzajemnych wydane przez Ministra Finansów.
  • Totolotek zezwolenie Ministerstwa Finansów AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;
  • Fortuna zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
  • LV Bet zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.9.2016.EQK;
  • Milenium zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
  • eToto zezwolenie Ministerstwa Finansów AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
  • forBET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.10.2016;
  • STS zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
  • SuperBet zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.4.2017;
  • TOTALbet zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.12.2017;
  • PZBuk zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.26.2017;
  • Betclic  zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.26.2017;
  • BetFan zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.3.2018
  • Ewinner zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.29.2017
  • Typiko zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.30.2017
  • Traf ZW zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.3.2018
  • Polski Bukmacher zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.28.2017
Udział w nielegalnych grach hazardowych może stanowić naruszenie przepisów. Hazard związany jest z ryzykiem