Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Totolotek wprowadza CSR czyli Polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Totolotek S.A. jako pierwsza firma na polskim rynku zakładów wzajemnych wprowadziła kompleksową politykę zrównoważonego rozwoju.

Polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w zakładach bukmacherskich Totolotek

Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania naszego otoczenia, wykraczające poza obowiązujące nas przepisy prawa, postanowiliśmy wprowadzić dodatkowe standardy określające naszą działalność.

CSR (od ang. corporate social responsibility) – bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność.

Zasady te koncentrują  się na rozwijaniu wartości takich jak:

 •             bezpieczeństwo użytkowników i oferowanych produktów,
 •             gra fair play
 •             transparentność działań.

Totolotek S.A. rozwija istotne wartości na płaszczyźnie czterech filarów:

 •         ODPOWIEDZIALNA GRA
 •         SPONSORING POLSKIEGO SPORT
 •         PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI W SPORCIE
 •         PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

Jesteśmy przekonani, że wprowadzone przez nas zasady przyczynią się do upowszechnienia się dobrych praktyk na polskim rynku zakładów wzajemnych.

 

Polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w zakładach bukmacherskich Totolotek

I. ODPOWIEDZIALNA GRA

Naszym priorytetem jest umożliwienie Klientom sprawowania pełnej kontroli nad prowadzeniem gry. Dlatego naczelne miejsce w polityce zrównoważonego rozwoju Totolotek S.A. zajmują zasady odpowiedzialnej gry.

Kierunek działań Tototolotek S.A. w obszarze odpowiedzialnej gry wyznacza organizacja European Lotteries. Organizacja zrzesza czołowe firmy loteryjne i bukmacherskie z całej Europy. Jej celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialność biznesu. Organizacja tworzy platformę dialogu umożliwiającą wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk pomiędzy swoimi członkami. European Lotteries wypracowało szereg standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności firm bukmacherskich.

Totolotek S.A. dąży do wprowadzania wysokich standardów jeśli chodzi o bezpieczeństwo produktów oraz swoich graczy, które pozwalają zachować istotę zakładów wzajemnych, czyli rozrywki dostarczającej dodatkowych pozytywnych emocji kibicom.

Nasza polityka odpowiedzialnej gry uwzględnia wytyczne opracowane przez EL.

1. Odpowiedzialność względem Klientów

Każdy produkt w naszej ofercie musi spełniać dwa podstawowe wymogi: atrakcyjności i bezpieczeństwa.

Atrakcyjne produkty to takie, które odpowiadają potrzebom Klienta i dostarczają dodatkowych pozytywnych emocji związanych z kibicowaniem. Z kolei bezpieczne to takie, które  pozwalają graczowi sprawować pełną kontrolę nad zaangażowaniem w grze oraz typować zdarzenia, o których wyniku decyduje wyłącznie uczciwa rywalizacja. Dlatego też naszą strategię odpowiedzialności wobec Klientów oparliśmy na trzech zasadach:

• Bezpieczna gra
• Odpowiedzialna polityka komunikacji marketingowej
• Wysokie kompetencje pracowników

Te trzy filary obejmują mechanizmy i zasady, którymi kierujemy się przy tworzeniu gier, ich promocji oraz sprzedaży naszych produktów.

2. Bezpieczna gra

W ramach realizacji zasad odpowiedzialnej gry wprowadziliśmy szereg mechanizmów i procedur, które regulują jakość, bezpieczeństwo oraz  dostęp do naszych produktów.

Przed wprowadzeniem każdego nowego produktu wprowadzamy ocenę wpływu na społeczeństwo za pomocą strukturalizowanej procedury oceny w celu zbadania istotnych czynników ryzyka.

Typuj tylko fair-play

Oferujemy zakłady obejmujące tylko te wydarzenia sportowe, których organizacja uwzględnia odpowiednie standardy antykorupcyjne. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko, że nasi gracze mogliby typować np.: „ustawione mecze”. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszej polityce antykorupcyjnej.

Przeciwdziałamy impulsywnej grze

Zakłady bukmacherskie i wydarzenia sportowe są w sposób naturalny związane z emocjami. Niemniej jednak zależy nam, aby nasi gracze podejmowali przemyślane decyzje.

3. Polityka komunikacji marketingowej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku ustawy o grach hazardowych firmy bukmacherskie nie mogą zamieszczać reklam i prowadzić akcji promocyjnych zakładów wzajemnych. Zabronione jest rozpowszechnianie nazwy i logo firmy oraz informacji o sposobach uczestnictwa w zakładach oraz miejscach, w których są zawierane. Zakaz ten nie obowiązuje jedynie w punktach przyjmowania zakładów i na stronie internetowej.

Promocja zakładów wzajemnych polegająca na publicznej prezentacji zakładów i rozdawaniu rekwizytów z nimi związanych jest zakazana. Niezgodna z prawem jest również reklama, w zakres której wchodzi eksponowanie nazwy czy logo takiego samego lub podobnego do znaku firmy bukmacherskiej. Dozwolone jest komunikowanie działalności sponsoringowej jedynie poprzez prezentowanie nazwy podmiotu udzielającego wsparcia lub oznaczeń identyfikujących sponsora.

Niezależnie od przepisów prawa obowiązującego w Polsce, bezwzględnie stosowanego przez Totolotek S.A.,  mając na uwadze odpowiedzialność społeczną przygotowaliśmy Kodeks Odpowiedzialnego Marketingu zawierający zasady, którymi kierujemy się w komunikacji skierowanej do Klienta. Zasady te obejmują m.in. przeciwdziałanie uzależnieniom oraz udziałowi w zakładach wzajemnych osób niepełnoletnich.

4. Wysokie kompetencje pracowników

Wszyscy nasi pracownicy odpowiedzialni za przygotowywanie oferty, marketing oraz sprzedaż zakładów przechodzą szkolenia w zakresie polityki odpowiedzialnej gry.
Ponadto systematycznie prowadzimy audyty, które weryfikują czy standardy bezpiecznej gry zostały wdrożone i są przestrzegane we wszystkich punktach przyjmowania zakładów Totolotek S.A.

 

II. SPONSORING POLSKIEGO SPORTU

 

Ponieważ ideę fair play uważamy za fundament każdej rywalizacji sportowej, dlatego też aktywnie angażujemy się w jej rozwijanie.

Totolotek stara się aktywnie udzielać finansowego i organizacyjnego wsparcia wszelkim formom działalności, które związane są z amatorskim i profesjonalnym sportem. Tym samym aktywnie przyczynia się do rozwoju polskiego sportu. Nasza działalność w tym obszarze obejmuje zarówno współpracę z organizacjami sportowymi w zakresie promocji uczciwej rywalizacji sportowej, jak i wspieranie finansowe rozwoju sportu wśród młodzieży – firma przez dwa lata wspierała Akademię Piłkarską Legii Warszawa. Od 2014 r. Totolotek S.A. jako Oficjalny Sponsor wspiera również trzy uznane kluby piłkarskiej Ekstraklasy: Górnik Zabrze, Lechia Gdańsk, Wisła Kraków oraz Jagiellonia Białystok.

Jednocześnie Totolotek S.A. pozostaje otwarty na współpracę z innymi organizacjami sportowymi oraz sportowcami, nie ograniczając się wyłącznie do piłki nożnej.

 

III. PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI W SPORCIE

 

Najważniejszą wartością sportu jest rywalizacja w duchu fair play. To właśnie dzięki niej współzawodnictwo dostarcza niezliczonych emocji kibicom na całym świecie. Naszą misją jest dostarczanie dodatkowej rozrywki związanej z tymi emocjami. Dlatego też aktywnie angażujemy się w ochronę i rozwój idei fair play.

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla sportu jest korupcja. Problem ten występuje zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Zjawisko to niszczy jakość zmagań sportowców, a także wpływa negatywnie na wizerunek niemal każdej dyscypliny. Naszym celem jest włączenie się w wysiłki zmierzające do wykluczenia korupcji w sporcie. Aktywnie angażujemy się w inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, a także współpracujemy w tym zakresie z krajowymi związkami sportowymi. Stale rozwijamy również wewnętrzne mechanizmy utrudniające czerpanie korzyści z „ustawiania” meczów.

1. Działania   

 • Utrzymujemy transparentne relacje z organizacjami sportowymi

Uważamy, że rolą firmy bukmacherskiej jest nie tylko dostarczanie dodatkowych pozytywnych emocji kibicom sportowym, ale także wspieranie rozwoju sportu. Dlatego też w ramach określonych przez polskie prawo angażujemy się w sponsoring profesjonalnego i amatorskiego sportu. Współpraca pomiędzy firmami bukmacherskim a organizacjami sportowymi powinna opierać się na przejrzystych relacjach. W związku z tym wprowadziliśmy wewnętrzne standardy określające zasady takiej współpracy, zarówno z klubami sportowymi, jak i indywidualnymi sportowcami.

• Totolotek S.A. nie posiada i w przyszłości nie zamierza nabywać udziałów w klubach sportowych
• Pracownicy Totolotek S.A. nie mogą być właścicielami, pełnić funkcji w zarządach oraz radach nadzorczych, a także pracować w klubach sportowych
• Pracownicy Totolotek S.A. nie mogą współzawodniczyć w rozgrywkach, które są przedmiotem oferty Spółki, a także nie mogą być trenerami oraz agentami sportowymi związanymi z tymi rozgrywkami
• Pracownicy Totolotek S.A nie mogą sędziować w trakcie rozgrywek, które stanowią przedmiot oferty Spółki
• Żaden z pracowników Totolotek S.A. nie może wpływać na decyzje sportowe klubów oraz poszczególnych sportowców
• W zakładach bukmacherskich oferowanych przez Totolotek S.A. nie mogą brać udziału pracownicy Spółki oraz uczestnicy obstawianych zdarzeń.

 • Ujawniamy podejrzane rozgrywki

Regularnie monitorujemy wszystkie zakłady zawierane w naszych punktach i w Internecie. Dzięki temu możemy w porę reagować w sytuacji gdy zachodzi podejrzenie co do przebiegu danego spotkania sportowego. W takich przypadkach niezwłocznie informujemy o naszych podejrzeniach właściwe związki sportowe. Uważamy, że ścisła współpraca z krajowymi związkami sportowymi oraz szybka reakcja na wszystkie sygnały o uzasadnionym podejrzeniu korupcji w danej rozgrywce sportowej stanowią jeden z najważniejszych elementów walki z łapówkami w sporcie. Zwalczanie korupcji, niezależnie od obszaru życia społecznego, stanowi wyzwanie wymagające połączenia wysiłków zarówno ze strony instytucji państwowych, przedsiębiorców, jak i organizacji pozarządowych.

 • Nie oferujemy typowania rozgrywek sportowych w ligach o zwiększonym ryzyku „ustawiania” spotkań

Zależy nam, aby nasi Klienci mieli dostęp do jak największej ilości spotkań sportowych. Typowanie wyników to rozrywka wymagająca wiedzy i ciągłego śledzenia informacji o różnych czynnikach mogących wpłynąć na wynik danej rozgrywki. Zainteresowanie sportem oraz odrobina szczęścia to dwa czynniki, które powinny decydować o sukcesie gracza. „Ustawianie” spotkań sportowych nie tylko psuje rozrywkę kibicom, ale również powoduje straty finansowe dla typujących i firm bukmacherskich. Aby temu zapobiec w naszej ofercie umieszczamy tylko te drużyny i spotkania sportowe, które spełniają odpowiednie standardy.

 • Jesteśmy członkiem European Lotteries

Totolotek S.A. jako jedyna firma bukmacherska w Polsce należy do międzynarodowego stowarzyszenia European Lotteries (EL). Organizacja zrzesza czołowe firmy loteryjne i bukmacherskie z całej Europy. Jej celem jest wymiana informacji i doświadczeń między firmami, w tym również wypracowywanie i upowszechnianie standardów odpowiedzialnej gry. Organizacja wypracowała szereg standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności firm bukmacherskich obejmujących takie zagadnienia jak: przeciwdziałanie uzależnieniom i udziałowi osób nieletnich w zakładach wzajemnych, zwalczanie korupcji i prania brudnych pieniędzy, wspieranie rozwoju sportu czy odpowiedzialny marketing. W zakresie zwalczania korupcji w sporcie EL od kilku lat skutecznie współpracuje z UEFA.

Nasza polityka społecznej odpowiedzialności uwzględnia wytyczne opracowane przez EL.

 

IV. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

 

Typowanie wyników rywalizacji sportowej to przede wszystkim rozrywka dostarczająca dodatkowych emocji kibicom. Zależy nam na utrzymaniu takiego charakteru zakładów, dlatego przywiązujemy szczególną wagę do transparentności i bezpieczeństwa transakcji pieniężnych. Posiadamy wewnętrzny system przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oparty na trzech filarach:

 • Przestrzegamy procedur określonych w polskim prawie

Prawo polskie nakłada na firmy bukmacherskie szereg obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. Realizujemy wszystkie zobowiązania  wynikające z ustawy o grach hazardowych oraz z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ponadto współpracujemy z właściwymi instytucjami państwowymi.

 • Monitorujemy zawierane transakcje

Na bieżąco analizujemy wpłaty dokonywane w naszych punktach przyjmowania zakładów i Internecie pod kątem oceny ich ryzyka. Pozwala to nam w porę wykryć transakcje, które mogą budzić wątpliwości.
W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do transparentności poszczególnych wpłat, natychmiast informujemy o tym organy odpowiedzialne za nadzór finansowy.

 • Szkolimy naszych pracowników

Wszyscy nasi pracownicy zatrudnieni w punktach bukmacherskich zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa finansowego. Szkolenia obejmują zarówno przepisy prawne, jak i wewnętrzne procedury Totolotek S.A.

Zespół Totolotek S.A.

Kodeks Odpowiedzialnego Marketingu

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021