Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Totalizator Sportowy ogłosił przetarg na Kasyno w Internecie (eKasyno)

Totalizator Sportowy ogłosił przetarg nieograniczony oznaczony numerem 350/BZK/2017, którego przedmiotem jest wdrożenie i utrzymanie projektu pn. „Kasyno w Internecie (eKasyno)”.

Oferty można składać w terminie do dnia 26.09.2017 roku do godziny 12.00. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000.000,00 zł w terminie do dnia 26.09.2017 roku, do godziny 12.00. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem należy kierować na adres: przetarg350BZK2017@totalizator.pl . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2017 roku o godzinie 12.15, w sali konferencyjnej Zamawiającego – przy ul. Targowej 25 w Warszawie. Wszelkie informacje i dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem przetargowym dostępne są na stronie Totalizatora Sportowego

UWAGA: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Istotne Postanowienia Umowy (IPU), tj. załączniki nr 1 i 4 do SIWZ, Zamawiający będzie udostępniał zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4.13 i 4.14 SIWZ, tj. po otrzymaniu oryginału podpisanej przez Wykonawcę umowy o zachowaniu poufności o treści określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją oraz do składania konkurencyjnych ofert.

 

Treść ogłoszenia:

 

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021