Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Szybka rejestracja w Betclic – krok po kroku

Kod bonusowyLEGALNYPL
  
Multi+Dodatkowe 50% do wygranych na zakłady AKO
BoostWyższe kursy na najważniejsze wydarzenia
Cash OutZamknij kupon przed zakończeniem meczu i wypłać wygraną
BETCLIC TVDarmowe transmisje sportowe dla zarejestrowanych
Minimalna wpłata i wypłataMin. depozyt: 1zł Min. wypłata 10zł

Chciałbyś zarejestrować się w zakładach bukmacherskich Betclic i nie wiesz, jakie dane będziesz potrzebował podaczas rejestracji?

W tym materiale postaramy się opisać proces rejestracji krok po kroku.

Rejestracja konta w Betclic

 • W celu obstawienia jednego lub więcej Zakładów za pośrednictwem Strony Internetowej osoba zainteresowana musi zarejestrować Konto. Osoba zainteresowana może złożyć wniosek o rejestrację Konta poprzez wypełnienie internetowego formularza wniosku, dostępnego na Stronie Internetowej. Złożenie wniosku o rejestrację Konta wymaga złożenia oświadczenia, że osoba zainteresowana rejestracją Konta zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i Komunikatami oraz że je akceptuje. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól internetowego formularza wniosku dostępnego na Stronie Internetowej oraz wyrażeniu zgody na brzmienie Regulaminu, wniosek o rejestrację Konta podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez BEM. Po zatwierdzeniu wniosku przez BEM osoba zainteresowana staje się posiadaczem Konta.
 • Osoba działająca w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej nie może złożyć wniosku o rejestrację Konta.
 • BEM wymaga podania następujących danych podczas rejestracji: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer paszportu lub dowodu osobistego, numer Rachunku oraz pytanie zabezpieczające. Składając wniosek o rejestrację Konta osoba zainteresowana zarejestrowaniem Konta ma obowiązek dostarczyć BEM skan swojego ważnego dowodu osobistego bądź ważnego paszportu, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na Stronie Internetowej. BEM akceptuje wyłącznie skany dokumentów identyfikacyjnych wykonane w kolorze.
 • Za prawdziwość, aktualność i poprawność danych podanych podczas rejestracji Konta, oraz podczas korzystania z Konta, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji wskazanych powyżej danych. Użytkownik aktualizuje wskazane powyżej dane wypełniając formularz zmiany danych dostępny na Stronie Internetowej.
 • BEM zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych we wniosku o rejestrację Konta lub w formularzu zmiany danych, zarówno na etapie rozpatrywania wniosku o rejestrację, jak również przez cały okres posiadania Konta. W celu dokonania weryfikacji, BEM ma prawo żądać od Użytkownika przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowego dowodu potwierdzającego prawdziwość danych zawartych we wniosku lub formularzu zmiany danych, takich jak tożsamość, adres, wiek i pochodzenie środków Użytkownika, w szczególności do żądania dostarczenia kolorowej fotografii przedstawiającej Użytkownika trzymającego w dłoniach dokument tożsamości lub dostarczenia, na koszt Użytkownika, kopii jego dokumentów tożsamości, poświadczonych przez notariusza lub osobę posiadającą uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie lub w przypadku negatywnej weryfikacji danych, BEM jest uprawniony do odmowy rejestracji Konta, a w przypadku, gdy Konto zostało już zarejestrowane, do zablokowania Konta i wstrzymania wypłaty środków zgromadzonych na Koncie (do czasu zakończenia czynności wyjaśniających) lub do zamknięcia Konta.
 • Użytkownik w celu rejestracji Konta zobowiązany jest podać dane logowania, tj. nazwę użytkownika i hasło, służące do zalogowania do Konta, które będą przechowywane przez BEM.
 • Wybrana nazwa użytkownika nie może być obsceniczna, nie może zawierać gróźb ani mieć charakteru zastraszającego lub wydźwięku rasistowskiego, a także nie może być obraźliwa, uwłaczająca bądź szkalująca, ani naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich. W przypadku stwierdzenia przez BEM, że wybrana nazwa użytkownika nie spełnia powyższych wymagań, BEM może odmówić rejestracji Konta lub w przypadku, gdy Konto zostało już zarejestrowane, zablokować Konto, wstrzymać wypłaty i dokonać zmiany nazwy użytkownika po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na nowe brzmienie nazwy użytkownika. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zmianę nazwy użytkownika lub nieudzielenia odpowiedzi w wyznaczonym terminie, BEM jest uprawniony do zamknięcia Konta.
 • Użytkownik ma prawo do zmiany hasła do Konta w każdym czasie poprzez wypełnienie formularza zmiany danych dostępnego na Stronie Internetowej.
 • Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania swoich danych identyfikacyjnych (nazwa użytkownika i hasło) oraz innych danych umożliwiających dostęp do Konta, w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie lub zapoznanie się z nimi przez osoby trzecie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z udostępnieniem powyższych informacji lub udostępnieniem Konta osobom trzecim, nawet gdyby udostępnienie to nastąpiło nieumyślnie. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić BEM, w przypadku podejrzenia, że jakakolwiek osoba trzecia uzyskała dostęp do jego Konta, oraz współpracować z BEM przy podejmowaniu czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.
 •  Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do ustawienia limitu środków przeznaczonych na Zakłady oraz limitu czasu spędzonego w grze, w okresie jednej doby i jednego miesiące kalendarzowego.

Weryfikacja konta skanem dowodu osobistego

 Pełna weryfikacja konta uprawnia do udziału w promocjach ogranizowanych przez zakłady bukmacherskie Betclic. Z kodem LegalnyPL odbierzesz cash back do 500 PLN

Dowód lub paszport

Dokument powinien być wydany przez właściwy organ i powinien posiadać Twoje zdjęcie. Może nim być:
• paszport
• dowód osobisty

Uwaga
Upewnij się, że:
• przesyłasz obie strony dokumentu
• dokument jest w wersji kolorowej i zawiera wszystkie wymagane dane
• informacje w nim zawarte są wyraźne i widoczne

Jak zamknąć konto w zakładach bukmacherskich Betclic

 • Użytkownik jest uprawniony do zamknięcia Konta w każdym czasie.
 • BEM uprawniony jest do zamknięcia Konta w przypadkach wskazanych w Regulaminie tj. przypadkach wskazanych w pkt 4.5, 4.7, 5.5 –
 • Zamknięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy pomiędzy BEM, a Użytkownikiem.
 • W przypadku zamknięcia Konta przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do wypłacenia wszystkich środków pieniężnych przypisanych do Konta przed jego zamknięciem. W przeciwnym razie BEM dokona wypłaty środków Użytkownika na Rachunek w terminie 7 dni liczonych od dnia następującego po dniu, w którym BEM otrzymał dyspozycję zamknięcia Konta.
 • Użytkownik może zamknąć Konto przesyłając BEM za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@betclic.pl. prośbę o zamknięcie Konta.
 • Jeżeli zamknięcie Konta dokonywane jest przez BEM, wypłata środków pieniężnych nastąpi w terminie 7 dni liczonych od dnia następującego po dniu zamknięcia Konta na Rachunek.
 • W przypadku zamknięcia przez Użytkownika Konta, na którym pozostały nierozstrzygnięte Zakłady, nie zostaną one z tego powodu unieważnione, a Użytkownik ma prawo zwrócić się do BEM, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@betclic.pl, z wnioskiem o wypłatę na Rachunek wygranych z Zakładów rozstrzygniętych po zamknięciu Konta. W takim przypadku BEM dokona wypłaty wygranych na Rachunek, w terminie 7 dni liczonych od dnia następującego po dniu, w którym Zakład został rozstrzygnięty, a w przypadku zwrócenia się przez Użytkownika z wnioskiem o wypłatę środków po tym terminie, w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu otrzymania wniosku Użytkownika.

Jaka ofertę zaprezentował ten znany bukmacher? Sprawdźmy:

Co to jest Boost?

Co to jest Boost? W Betclic zawsze znajdziesz najlepsze kursy! Oprócz dużego wyboru zakładów sportowych często zwiększają jeszcze kursy na największe wydarzenia.

Jak je znaleźć?
Jeśli zobaczy poniższą ikonę obok kursu, to znaczy że został on podwyższony!

Aby nie stracić szansy na zwiększone wygrane, nie zapomnij dołączyć do nas na portalach społecznościowych oraz zezwolić na otrzymywanie powiadomień od Betclic!

Jak oglądać transmisje w Betclic TV?

Jak zobaczyć mecze w Betclic TV?

1) Zaloguj się do swojego konta Betclic (Nie masz jeszcze konta? zarejestruj się tutaj).
2) Wejdź do sekcji z zakładami NA ŻYWO, dostępne transmisje będą oznaczone logiem BETCLIC TV.
Włącz się do gry i przeżywaj emocje na żywo!

Warunki dostępu do Betclic TV
Aby obejrzeć transmisję na żywo, musisz:

 • mieć środki na koncie Betclic,
 • postawić zakład na mecz, który chcesz oglądać,
 • postawić dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

Transmisje, które oferuje bukmacher

 • Piłka nożna:
  Serie A, Bundesliga, Anglia FA Cup, Major League Soccer, Copa America, Africa Cup, mistrzostwa krajowe (Rosja, Ukraina, Holandia, Belgia, Czechy, Polska, Dania, Szwecja, Szkocja)
 • Tenis:
  4 turnieje wielkoszlemowe : Wimbledon, ATP 1000, ATP 500, ATP 250, WTA
 • Koszykówka:
  NBA, Euroliga, Eurocup, mistrzostwa krajowe (Hiszpania, Włochy)
 • Inne :
  NHL, EHF Liga Mistrzów, Mistrzostwa Niemiec w piłce ręcznej, Mistrzostwa Włoch w Siatkówce

Czym jest Multi +?

Multi+ pozwala zwiększyć wygrane nawet o 50%. Im więcej wydarzeń na Twoim kuponie, tym więcej możesz wygrać!

Jak skorzystać z Multi+ ?

 • W promocji biorą udział tylko zakłady z logiem Multi+
 • Postaw kupon wielokrotny z minimum 5 takimi zdarzeniami.
 • Twoja potencjalna wygrana powiększy się automatycznie.
 • Jeśli kupon wejdzie, wygrasz dużo więcej!

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Ogólnym

Co to jest Cashout?

 • Czym jest Cash Out?
  CashOut pozwala zakończyć kupon jeszcze przed rozstrzygnięciem wszystkich zdarzeń, a zatem możesz otrzymać wygraną, nie czekając na ostatni mecz na kuponie.

CashOut dostępny jest na każdej platformie zarówno dla kuponów pojedynczych jak i wielokrotnych.

 • Gdzie znajdę CashOut?
  W ofercie wszystkie zakłady z opcją CashOut będą oznaczone ikoną Cashout. Możesz je także wyszukać filtrując mecze poprzez kalendarz zaznaczając zakłady CashOut
 • Jak użyć CashOut?
  Umieść swoje pojedyncze lub wielokrotne zakłady na kuponie i znajdź naszą ofertę wypłaty w specjalnej zakładce lub bezpośrednio w sekcji „Moje Zakłady”.
 • Przykłady Cash Out
  Z naszym CashOut możesz kontrolować swoje zakłady! Wejdź do zakładki MOJE KUPONY i wybierz kupon, który chcesz rozliczyć przed zakończeniem ostatniego zakładu.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Ogólnym

Aplikacja mobilna

Więcej zakładów, więcej sportu, więcej emocji.
Ciesz się wszystkimi wspaniałymi funkcjami nowej aplikacji i obstawiaj zakłady gdzie chcesz i jak chcesz!

Jaki jest kod bonusowy w Betclic

Na pewno nowi użytkownicy zastanawiają się, w jaki sposób właściwie uzyskać kod promocyjny do betclic, aby móc korzystać ze wszystkich dostępnych promocji. Rejestrując się w Betclic za pomocą naszego serwisu, musimy wpisać uzyskany kod promocyjny, aby odebrać bonusy na wszystkich sekcjach zakładów sportowych. Musimy jednak na samym początku założyć konto w Betclic, a w dostępnym polu Betclic kod promocyjny wpisać LegalnyPL.

Opinie o Betclic Polska

BetClic to znany bukmacher, który posiada niezwykle szeroką ofertę zakładów online. Cieszy się sporym zainteresowaniem zarówno w Polsce, jak i w Europie. Firma posiada swoje biura w Portugalii, na Malcie czy nawet w Szwecji. Wiele osób kojarzy BetClic głównie z reklam internetowych.

Sama rejestracja w serwisie Betclic nie stanowi większego problemu. Całość jest maksymalnie ułatwiona. Nawet osoby, które na co dzień nie mają częstej styczności z internetem, powinny sobie poradzić. Podczas rejestracji musimy podać podstawowe dane osobowe. Wybieramy również państwo i podajemy numer telefonu. W ramach ciekawostki warto wiedzieć, że strona jest dostępna w kilku wersjach językowych w tym oczywiście w polskiej.

Wygląd strony bukmachera jest przejrzysty. W oczy rzucają się głównie trzy kolory – czerwony, szary i biały. Dzięki temu przeglądanie zakładów nie jest męczące. Strona główna oferuje szybki dostęp do zakładów na żywo. Nawigacja pozwala na szybkie przemieszczanie się po najważniejszych zakładkach.

Przy wybranych zakładach bukmacher udostępnia opcję “Cash Out”. Dzięki niej możemy zamknąć zakład przed zakończeniem zdarzenia. Przykładowo, jeśli wynik zdarzenia jest dla nas korzystny, ale istnieje duże ryzyko, że nie utrzyma się do końca – wykorzystujemy Cash Out i zamykamy zakład. Ta opcja jest dostępna zarówno dla zakładów kumulowanych, jak i pojedynczych. Jeśli chcemy zamknąć zakład, przechodzimy do strony “moje zakłady” i tam sprawdzamy, czy przy zakładzie, który chcemy zamknąć istnieje opcja “Cash Out”. Jeśli tak, to możemy wypłacić całą sumę lub jej część w zależności od przebiegu zdarzenia. Zakłady tego typu nie są dostępne za każdym razem, dlatego należy uważnie konstruować kupon.

FAQ czyli pytania i odpowiedzi dotyczące Betclic

Jak zarejestrowac konto w Betclic?

Na początku, po wejściu na stronę betclic.pl wyszukaj na górnej belce przycisk „Zarejstruj się” i kliknij w niego. Po chwili ukaże się 1 z 3 pól rejestracyjnych, które należy uzupełnić.

Co wpisać w 1 polu rejestracyjnym?

W pierwszym kroku rejestracji należy wpisać nasze podstawowe dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail a także kliknąć na suwak po zapoznaniu się z regulaminem. Opcjonalnie klikamy w suwak „zgoda na treści marketingowe„, jeśli chcemy byc informowani o przyszłych promocjach i ofertach

Jakie dane uzupełnić w 2 polu procesu rejestracji?

Krok numer dwa, to uzupełnienie pola PESEL oraz pół adresowych (ulica, kod pocztowy, miasto i numer telefonu).

Gdzie wpisać kod rejestracyjny lub bonusowy?

Trzecim a zarazem ostatnim etapem rejestracji konta w Betclic jest uzupełnienie pół: Nazwa użytkownika, hasło, pytanie bezpieczeństwa (wybieramy pytanie i dopisujemy odpowiedź) oraz kod promocyjny (jeśli taki posiadamy).

Jakie wybrać limity bukmachera?

Na samym końcu czeka nas jeszcze wybór limitów: początkujący, amator lub ekspert. Limity mogą być zmienione w każdym momencie. Pierwsze zwiększenie limitu nastąpi najwcześniej 24 godziny od chwili zgłoszenia, drugie po upływie tygodnia, a trzecie 3 miesiące później. Zmniejszenie limitu natychmiastowo po przyjęciu żądania.
 
Początkujący:
– Max. dzienny limit na zakłady: 500
– Max. miesięczny limit na zakłady: 15 000
– Max. dzienny limit czasu: 12 godzin
– Max miesięczny limit czasu: 360 godzin

Amator
– Max. dzienny limit na zakłady: 1 000
– Max. miesięczny limit na zakłady: 30 000
– Max. dzienny limit czasu: 18 godzin
– Max miesięczny limit czasu: 540 godzin

Ekspert
– Max. dzienny limit na zakłady: 10 000
– Max. miesięczny limit na zakłady: 300 000
– Max. dzienny limit czasu: 24 godziny
– Max miesięczny limit czasu: 740 godzin

To wszystko! Szybka rejestracja w zakładach bukmacherskich ukończona. Pamiętaj że hazard może uzależniać. Zakłady wzajemne sa dostępne tylko dla osób, które ukończyły 18 lat, a za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencje prawne.

5 1 vote
Article Rating

About Post Author

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Grzegorz
2 lat temu

Mam nadzieję że wejście Betclica to tylko zapowiedź debiutów pozostałych, największych firm bukmacherskich z Europy

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021