Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Suma wpłaconych stawek w 2011 na kwotę 409 mln euro

Fortuna Entertainment Group N.V. (FEG) – wiodący w Europie Środkowej i Wschodniej operator zakładów wzajemnych, działający w Polsce, Czechach, na Słowacji – ogłosiła skonsolidowane wyniki finansowe po czterech kwartałach 2011 roku. Zgodnie z wstępnymi, nieaudytowanymi danymi, sumę wpłaconych stawek w wysokości 409,3 mln co oznacza wzrost o 6,2% wobec 2010 roku. Z samych zakładów sportowych wartość wpłaconych stawek sięgnęła 399,5 mln euro i wzrosła o 3,6% w stosunku do 2010 roku.

 

Najwyższy wzrost zanotowano w Czechach i na Słowacji, głównie dzięki zakładom on-line. Mimo braku wielkich wydarzeń sportowych, takich jak Mistrzostwa Świata w 2011 roku, Fortuna uzyskała lepsze wyniki niż w 2010 roku.

Wyniki finansowe FEG za 2011 rok potwierdzają systematyczny wzrost na kluczowych rynkach, na których działa spółka.

·        Wzrost sumy wpłaconych stawek o 6,2%, do 409 mln euro

·        Wzrost sumy wygranych brutto o 9,7%, do 102 mln euro

·        Wzrost EBITDA z zakładów sportowych o 6,3%, do 26,7 mln euro

·        Wzrost wygranych brutto z zakładów sportowych on-line o 28,8%, do 30 mln euro

·        Suma wpłaconych stawek z loterii w Czechach zgodnie z oczekiwaniami wyniosła 9,9 mln euro, a wygrane brutto 5,1 mln euro

Po raz pierwszy w historii firma publikuje wyniki dotyczące loterii w Czechach. Suma wpłaconych stawek z tego segmentu wyniosła w 2011 roku 9,9 mln euro, w tym, wpływy ze sprzedaży zdrapek wyniosły 3,4 mln euro, a z gier numerycznych 6,5 mln euro.

Wygrane brutto (Gross Win) FEG wyniosły w 2011 roku 102 mln euro i zwiększyły się o 9,7% w porównaniu do roku 2010. Wygrane brutto z zakładów sportowych sięgnęły 96,7 mln euro – co oznacza wzrost o 4,2%. W samym segmencie zakładów on-line odnotowano wzrost o 28,8%, do 29,5 mln euro. Natomiast wygrane brutto z zakładów tradycyjnych, prowadzonych przez sieć naziemnych kolektur, zmniejszyły się o 3,9% w stosunku do 2010 roku i wyniosły 67,2 mln euro.

Rosnąca popularność zakładów on-line była stymulowana przez rozwój „zakładów na żywo” (LIVE) – czyli obstawiania w trakcie wydarzenia sportowego – oraz transmisji meczów (live streaming), które stają się coraz bardziej popularne wśród klientów Fortuny.

Wygrane brutto z loterii wyniosły 5,1 mln euro, w tym, 1,6 mln euro pochodziło ze sprzedaży zdrapek, a 3,5 mln euro z gier loteryjnych.

W 2011 zysk brutto Grupy wzrósł o 8,8% i wyniósł 80,0 mln euro, w tym zysk brutto z zakładów sportowych sięgnął 76,2 mln euro i zwiększył się o 3,7%. Marża zysku brutto z zakładów sportowych w 2011 roku nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 19,1%. Spółka była w stanie utrzymać marżę w konkurencyjnym segmencie zakładów sportowych, zwiększając przychody i rozwijając segment on-line, w którym marże są tradycyjnie niższe. Zysk brutto z loterii wyniósł 3,7 mln euro, marża zysku brutto z loterii wyniosła 38%.

„Z przyjemnością informujemy, że miniony rok był rekordowym w historii Fortuny. Odnotowaliśmy sumę wpłaconych stawek ze wszystkich segmentów działalności w wysokości ponad 409 milionów euro, pobijając efekty roku 210 o 6,2%, a także odnotować zysk netto na poziomie aż 13,3 mln euro. Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki we wszystkich krajach, w których działa Fortuna oraz we wszystkich kanałach dystrybucji. Doskonałe efekty projektu loterii w Czechach spowodowały, że nasze plany na przyszłość są jeszcze ambitniejsze” – powiedział Wilf Walsh, wiceprezes zarządu i tymczasowy CEO Fortuna Entertainment Group.

“Jestem bardzo zadowolony z wyników Fortuny w minionym roku, który cechowała stabilność, wzrost rynku i generowania gotówki. Chociaż rynek Europy dosięgła kolejna fala spowolnienia gospodarczego, segment zakładów okazał się odporny na niepewność i rozwijał się zgodnie z naszymi oczekiwaniami” – powiedział Jozef Janov, przewodniczący Rady Nadzorczej Fortuna Entertainment Group NV. ”W segmencie zakładów sportowych, który stanowi kluczowe źródło przychodów Fortuny, osiągnęliśmy rekordowe wyniki, utrzymaliśmy marże na sprzedaży, ugruntowując wiodącą pozycję na wszystkich rynkach, na których obecna jest marka Fortuna. W segmencie loterii odnieśliśmy z sukcesem wprowadziliśmy naszą ofertę na rynek czeski” dodał J. Janov.

 

Wybrane dane finansowe – FEG ogółem

 

(mln Euro) Styczeń – Grudzień 2011 Styczeń – Grudzień 2010 % zmiana
Suma wpłaconych stawek (Amounts Staked) 409,3 385,5 6,2%
Wygrane brutto (Gross Win) 101,8 92,8 9,7%
Przychody 89,8 81,2 10,7%
EBITDA 20 25,1 (20,4%)
Zysk operacyjny 16,8 22,4 (25,0%)
Zysk netto z działalności kontynuowanej 13,3 17,4 (23,3%)

Przychody, EBITDA, zysk netto

W 2011 roku spółka osiągnęła łączne przychody na poziomie 89,8 mln euro, czyli o 10,7% więcej niż w roku poprzednim. W tym przychody z zakładów sportowych wyniosły 84,8 mln i wzrosły o 4,4% r/r. Przychody z loterii wyniosły 5,1 mln euro w 2011.EBITDA z zakładów sportowych wyniosła 26,7 mln i wzrosła o 6,3% w stosunku do poprzedniego roku.

W 2011 roku spółka wypracowała zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie 13,3 mln euro, o 23,3% mniej niż w roku ubiegłym. Jest to efekt zakładanej wcześniej straty netto w segmencie loterii, która wyniosła 7,0 mln euro. Warto zauważyć, że w segmencie zakładów sportowych FEG odnotowała zysk netto na poziomie 20,3 mln euro, co stanowiło wzrost o 17,0% r/r.

Wybrane dane finansowe za 2011 rok w podziale na kraje

 (w mln EUR) Czechy – zakłady sportowe Czechy – loteria Słowacja Polska Malta
Suma wpłaconych stawek 215 9,9 131,3 49,4 3,8
Wygrane brutto 44,6 5,1 32,4 19,4 0,2
– w tym: online 16,8 1,6 12,5 0 0,2
– w tym: kolektury 27,8 3,5 19,9 19,4 0
Przychody 44,8 5,1 26,2 13,5 0,2
Zysk brutto z zakładów 36,6 3,8 25,9 13,5 0,2
– w tym: online 13,8 1,2 9,6 0 0,2
– w tym: kolektury 22,8 2,5 16,4 13,5 0

 

Polska

Udział Polski w sumie wpłaconych stawek w FEG w 2010 roku wyniósł 12,1%Łączna wartość stawek w Polsce osiągnęła poziom 49,4 mln euro, o 10,8% mniej niż w roku poprzednim. Główną przyczyną spadku była zmiana opodatkowania zakładów wzajemnych, która zaczęła obowiązywać w ciągu 2010 roku. Wygrane brutto z zakładów obniżyły się nieznacznie w Polsce, o 1,2% rok do roku – do 19,4 mln euro. Spadek odnotowany został głównie w pierwszej połowie roku, natomiast w drugiej połowie 2011 roku osiągnięto wzrost w wysokości 2,9%. Zysk brutto z zakładów w Polsce wyniósł 13,5 mln euro, czyli 3,7% więcej niż w 2010. Marża zysku brutto z zakładów w Polsce wyniosła 27,3% w 2011 r. czyli o 3,8% więcej niż w 2010 roku i była najwyższą marżą ze wszystkich rynków.

Kanały i sieć dystrybucji zakładów sportowych

Szybki rozwój zakładów on-line jest widoczny zarówno w Czechach, jak i na Słowacji. Zmiany w polskiej ustawie o grach hazardowych umożliwiły uruchomienie zakładów przez internet także w Polsce, co nastąpiło pod koniec stycznia 2012 roku. Fortuna zakłady bukmacherskie jako pierwszy licencjonowany operator zaoferowała polskim klientom legalne zakłady on-line. W ramach rejestracji użytkowników serwisu internetowego Fortuna zakłady bukmacherskie jeszcze przed uruchomieniem oferty zgromadziła 20.000 użytkowników.

Chociaż segment zakładów on-line gwałtownie rośnie, sieć detaliczna placówek pozostaje ważnym kanałem dystrybucji i stanowi do 70% całkowitej sumy wygranych brutto z zakładów sportowych firmy. Inną ważną rolą sieci kolektur jest wsparcie, jakie stanowi dla segmentu zakładów on-line – klienci internetowi mogą bezpłatnie korzystać ze wszystkich usługi dostępnych dla klientów tradycyjnych kolektur, w tym: wpłat i wypłat oraz obsługi klienta.

W rezultacie, koncentracja na rozwoju efektywności sieci placówek jest ważnym elementem strategii Spółki na wszystkich trzech rynkach. W celu dodatkowej rozbudowy sieci detalicznej, Grupa będzie przede wszystkim korzystać z generującego niskie koszty modelu partnerstwa z odnoszącymi sukcesy lokalnymi operatorami, takimi jak bary sportowe.

Plany na 2012 rok

W 2012 roku Fortuna zamierza osiągnąć rekordowy wzrost segmencie zakładów on-line w zakresie przekształcania I innowacyjności oferty. Firma będzie w pełni koncentrować się na wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii i narzędzi (aplikacje na telefony), w celu zapewnienia klientom możliwości korzystania z usług bez żadnych ograniczeń. Działalność za pośrednictwem kolektur, która jest w trakcie przebudowy i będzie służyć jako istotne wsparcie dla klientów zakładów on-line, głównie w Czechach i Polsce. Celem spółki jest dalszy wzrost placówek partnerskich, których koszty utrzymania są niskie (bary sportowe).

Fortuna zamierza wykorzystywać doświadczenie w oferowaniu zakładów on-line, zdobyte w Czechach i na Słowacji oraz łączyć kompetencje handlowe z nowinkami technologicznymi. Firma planuje stworzyć najatrakcyjniejszą ofertę on-line, przez udoskonaloną zawartość, funkcjonalność i intuicyjną nawigację, „spójrz i poczuj”, zakłady w trakcie meczu (In-play) i transmisje na żywo (live streaming). Interaktywne zakłady „in-play” staną się dominującym segmentem zakładów on-line, a Fortuna oferować będzie więcej zakładów na żywo oraz więcej zakładów LIVE na jedno wydarzenie sportowe.

UEFA EURO 2012, które odbędzie się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, stanowić będzie niepowtarzalną okazję do budowania pozycji Fortuny w Polsce, a także uzyskania dodatkowych udziałów w rynku zakładów wzajemnych w Czech i Słowacji.

W odniesieniu do loterii Fortuna, spółka planuje ugruntowanie pozycji drugiego operatora w Czechach, osiągnięcie planowanego udziału w rynku oraz zwiększenie rozpoznawalności marki przez efektywny marketing. Fortuna zamierza w 2012 roku wprowadzić nowe gry, innowacyjne zdrapki i zredukować koszty stałe. Uzyskanie progu rentowności oczekiwane jest w I półroczu 2013.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021