Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Nie tylko strony hazardowe będą blokowane

Mechanizm cenzury wypracowany w ustawie hazardowej trafi niebawem do kolejnej ustawy — o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Dzięki temu Komisja Nadzoru Finansowego stworzy kolejny rejestr domen, które operatorzy będą musieli blokować.

 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest kolejną instytucją pragnącą cenzurować polski internet. Komisja chce mieć swój własny rejestr zakazanych domen, podobny do tego, który już teraz prowadzi Ministerstwo Finansów by blokować hazard. Różnica polega na tym, że KNF chce walczyć z nadużyciami finansowymi, głównie tymi związanymi z rynkiem FOREX.

 

Podobnie jak w ustawie hazardowej

Przepisy rozszerzające cenzurę internetu w Polsce znajdziecie na stronie 4. projektu. Projektowany art. 6d ust 1. to przepis tworzący nowy rejestr domen, który brzmi tak.

Art. 6d. 1. Komisja prowadzi rejestr domen internetowych zamieszczonych na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej „rejestrem”.

Rejestr ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do telekomów. W ustępie 7. przywołanego artykułu znajduje się przepis wymagający od operatorów blokowania domen znajdujących się w rejestrze(ust. 7).

7. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do sieci Internet jest obowiązany nieodpłatnie:

1) uniemożliwić dostęp do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do rejestru przez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, nic później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do rejestru;

2) przekierować połączenia odwołujące się do nazw domen internetowych wpisanych do rejestru do prowadzonej przez Komisję strony internetowej na której zamieszczono  komunikat dla odbiorców usługi dostępu do Internetu zawierający w szczególności informacje o lokalizacji rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego rejestru;

3) umożliwić dostęp do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od ich wykreślenia z rejestru.”;

Jeśli macie déjà vu to nic dziwnego. Treść przepisu jest zaczerpnięta z ustawy hazardowej i nikt się z tym specjalnie nie kryje.

Poszerzeniu ulegnie zakres treści publikowanych takich ostrzeżeń KNF będzie prowadził rejestr domen internetowych, które będą podlegały obligatoryjnemu blokowaniu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do sieci Internet. Te ostatnie rozwiązania są wzorowane na przepisach ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 88), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. Należy oczekiwać, że takie rozwiązanie także na rynku finansowym zapewni dużą skuteczność działań prewencyjnych i zminimalizuje ryzyko korzystania przez nieprofesjonalnych uczestników tego rynku z usług świadczonych przez podmioty nieuprawnione do wykonywania takiej działalności.

Czytaj całość na stronie Niebezpiecznik.pl

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021