Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Spółka Fortuna w pierwszych 9 miesiącach 2015 roku zwiększyła kwotę przyjętych zakładów o 25,1 %

Fortuna Entertainment Group, lider branży zakładów wzajemnych w Europie Środkowej, ogłosił niezrewidowane skonsolidowane wyniki za pierwsze trzy kwartały roku 2015. Wyniki gospodarcze potwierdzają dwucyfrowy wzrost liczby przyjętych zakładów we wszystkich krajach, w których spółka posiada swoje oddziały, oraz większą rentowność w trzecim kwartale 2015 roku.

·         Całkowita kwota przyjętych zakładów wzrosła w pierwszych 9 miesiącach o 25,1 %, do 615,1 mln EUR

·         Wygrane brutto w pierwszych 9 miesiącach wzrosły o 8,1 %, do 105,0 mln EUR

·         Wygrane brutto z internetowych zakładów sportowych wzrosły w pierwszych 9 miesiącach o 23,8 %, do 60 mln EUR

·         EBITDA wyniosło w trzecim kwartale 2015 roku 8,7 miliona EUR, co oznacza wzrost o 25,3 % w porównaniu z rokiem ubiegłym

Z radością informujemy o rosnących zyskach w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku, osiągniętych pomimo braku dużych imprez sportowych, jak Mistrzostwa Świata w roku 2014, i negatywnego wpływu likwidacji opłaty manipulacyjnej na Słowacji w tym roku. Fortuna ogółem przyjęła zakłady w kwocie 615,1 miliona EUR, tj. o 25,1 % wyższej, niż przed rokiem. Pomimo konieczności ciągłego obniżania marży, wygrane brutto wzrosły o 8,1 % i wyniosły 105 milionów EUR. Głównym czynnikiem napędzającym rozwój była ekspansja zakładów sportowych zawieranych przez Internet i telefony komórkowe na wszystkich rynkach, na których obecna jest Fortuna. Nasze wytyczne na cały rok 2015 pozostają bez zmian”mówi Per Widerstrom, Dyrektor Generalny Fortuna Entertainment Group.

Kwota zakładów przyjętych przez spółkę w pierwszych 9 miesiącach 2015 roku wyniosła 615,1 mln EUR, o 25,1 % więcej, niż przed rokiem. Wzrost był spowodowany głównie ekspansją zakładów internetowych we wszystkich krajach, w których obecna jest Fortuna. Zakłady sportowe przyjęte w pierwszych 9 miesiącach 2015 roku osiągnęły kwotę 601 mln EUR, o 25,2 % więcej, niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W segmencie loterii w pierwszych 9 miesiącach roku 2015 przyjęto zakłady w kwocie 14 mln EUR, tj. o 21,4 % więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W pierwszych 9 miesiącach 2015 roku wygrane brutto osiągnęły poziom 105 mln EUR, co oznacza wzrost o 8,1 % w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami roku 2014, osiągnięty pomimo braku dużych imprez sportowych, jak Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, i negatywnego wpływu likwidacji opłaty manipulacyjnej za zakłady internetowe na Słowacji.. Do wzrostu przyczyniły się głównie dobre wyniki w trzecim kwartale 2015, z ponadprzeciętną marżą w sektorze zakładów sportowych.

Wygrane brutto z zakładów sportowych wyniosły 98,9 miliona EUR, a więc o 7,6 % więcej niż w poprzednim roku. W tym wygrane brutto z zakładów internetowych w pierwszych 9 miesiącach 2015 roku wzrosły do 60 milionów EUR, co w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2014 oznacza wyraźny wzrost o 23,8 %. Wygrane brutto z kolektur w pierwszych 9 miesiącach roku 2015 wyniosły 39 mln EUR.

W pierwszych 9 miesiącach roku 2015 wygrane brutto w segmencie loterii wyniosły 6,1 mln EUR, o 16,4 % więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, głównie za sprawą wzrostu w segmencie gier numerycznych i kuponów zdrapek.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku całkowita wysokość EBITDA wyniosła 17,7 mln EUR, o 19,6 % mniej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Udział zakładów sportowych wyniósł tu 17,2 mln EUR, o 21,7 % mniej, niż w roku ubiegłym, a loterii 521 tysięcy EUR, o 520,2 % więcej rok od roku.

Pozytywny wpływ na powyższe wyniki miał mocny trzeci kwartał bieżącego roku, w którym wzrost EBITDA w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku miał miejsce pomimo braku dużych imprez sportowych, jak Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, i negatywnego wpływu likwidacji opłaty manipulacyjnej na Słowacji w tym roku. Pomimo to zarząd spółki Fortuna postanowił zachować wytyczne EBITDA w odniesieniu do całego roku, i prognozuje w roku 2015 spadek o 25-30 % (z wyłączeniem pozycji jednorazowej w kwocie 0,6 miliona EUR w 2014 roku).

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021