Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Projekt rozporządzenia o dofinansowaniu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Ministerstwo Zdrowia publikuje projekt rozporządzenia ws. warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Projektowane rozporządzenia zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
4 stycznia 2016 r. r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. poz. 24).

Projektowane rozporządzenie nie wprowadza istotnych zmian w dotychczasowych przepisach 
w odniesieniu do warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji określonych zadań oraz trybu składania wniosków i przekazywania środków Funduszu.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dynamicznie rozwijający się rynek gier i zakładów wzajemnych, rosnące wydatki polskiego społeczeństwa na gry hazardowe, jak również wzrost liczby osób uzależnionych spowodowały konieczność wprowadzenia nowych regulacji prawnych.

W 2009 r. powołano Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest minister zdrowia. Jest to państwowy fundusz celowy, a jego przychód stanowi 3% wpływów z dopłat od gier objętych monopolem państwa.

Jednostką zarządzającą Funduszem w imieniu ministra zdrowia jest Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, które na zlecenie ministra przygotowało założenia pięciu programów obejmujących:

  • badania,
  • profilaktykę,
  • podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych,
  • działania edukacyjno-informacyjne,
  • rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia.

W Krajowym Biurze utworzono Dział Rozwiązywania Problemów Hazardowych – powołany specjalnie do obsługi Funduszu.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021