Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Posłowie pytają o efekty ustawy hazardowej i Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą

Poseł Jakub Kulesza z Kukiz`15 dopytuje o skutki prowadzenia Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą

____________________________________________________________

INTERPELACJA NR 17325

w sprawie wykonywania tzw. ustawy hazardowej

Data wpływu: 20-11-2017

Szanowny Panie Ministrze,

1 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Przewiduje ona m.in. blokowanie stron internetowych firm organizujących wyżej wymienione gry. Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą jest prowadzony na stronie https://hazard.mf.gov.pl/. Na liście znajduje się wiele podmiotów, dla których polskie firmy prowadzą działania informatyczne, marketingowe, graficzne itp. Po 1 lipca 2017 firmy te nie mają możliwości świadczenia usług dla swoich kontrahentów.

W związku z tym mam następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo Finansów przeprowadziło analizę tego jaka liczba polskich firm świadczy usługi dla zagranicznych firm z branży hazardowej?
  2. Czy Pan Minister dysponuje wiedzą ile osób w Polsce jest zatrudnionych w ramach świadczenia usług dla ww. podmiotów?
  3. Czy w ministerstwie są dostępne analizy nt. wpływu blokad stron internetowych na wpływy podatkowe od firm z branży IT?
  4. Czy prowadzone były badania nt. zmiany struktury zatrudnienia w branży IT w związku z wprowadzeniem ustawy?

Czy przewiduje się możliwość zniesienia blokady dla określonych podmiotów w celu utrzymania zatrudnienia pracowników?

_____________________________________________________________

Posłanki Platformy Obywatelskiej Agnieszka Kołacz-Leszczyńska oraz Joanna Frydrych pytają o możliwość realizacji zakładanych wpływów budżetowych z tytułu przeniesienia graczy z szarej strefy do operatorów legalnych zarówno w Internecie jak i w zakresie salonów gier na automatach.

_____________________________________________________________

INTERPELACJA NR 17038

w sprawie oceny skutków funkcjonowania nowelizacji ustawy o grach hazardowych

Data wpływu: 10-11-2017

Szanowny Panie Premierze,

ponad pół roku temu, 1 kwietnia br., weszła w życie zmiana ustawy o grach hazardowych. Najważniejszym z założonych celów nowelizacji było zmniejszenie skali występowania tzw. szarej strefy. Jednocześnie uległ rozszerzeniu katalog gier hazardowych, które mogą być oferowane polskim obywatelom za pośrednictwem Internetu. To istotna zmiana, w stosunku do poprzedniej ustawy, w której gra przez Internet, poza zakładami wzajemnymi, była faktycznie niedozwolona. Jednocześnie wprowadzono monopol państwa na gry kasynowe w Internecie.

Monopolem objęte zostało również urządzanie gier na automatach poza kasynami gry. Nowelizacja wprowadziła możliwości blokowania dostępu do nielegalnych domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. W opinii projektodawcy takie podejście skutkować miało przeniesieniem się graczy z szarej strefy do operatorów legalnych. Konsekwencją tych działań miało być zwiększenie przychodów budżetu państwa z podatków od gier o prawie jedną czwartą w stosunku rok do roku. W bieżącym roku wpływy do budżetu państwa z tytułu obowiązywania ustawy wynieść miały ponad 1,7 mld zł wobec niespełna 1,4 mld w roku ubiegłym.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych w dniu 14 września br. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Walczak informując posłów o skutkach obowiązywania ww. nowelizacji, wskazał na wzrost wpływu z podatku od gier o 6,5% oraz zajęciach 18 tys. automatów do gier i zablokowaniu 912 stron internetowych.

Z informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej wynika też, iż spora cześć zmian wprowadzonych nowelizacją w praktyce wciąż nie obowiązuje. Pojawiają się sygnały świadczące o łatwych sposobach obejścia blokad dostępu do zagranicznych stron w Internecie. Z danych przedstawionych na Komisji Finansów Publicznych wynika, że wzrost wpływów podatku od gierjest niemal czterokrotnie niższy od wzrostu zaplanowanego w budżecie.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o udzielnie odpowiedzi na kilka pytań:

  1. Na ile Ministerstwo Finansów ocenia skuteczność narzędzi blokujących? Czy nałożone zostały jakiekolwiek kary za nieprzestrzeganie zakazów wprowadzonych w nowelizacji, w szczególności z zakresie usług on line lub gier na automatach poza kasynami?
  2. Jak długo polscy gracze będą pozbawieni możliwości legalnego korzystania z kasyn w Internecie i z automatów poza kasynami? Jakie są przyczyny tego opóźnienia? Na jakim etapie się przetargi w tym zakresie i kiedy planowane jest udostępnienie graczom tych usług? Na ile szacowane były wpływy do budżetu z tego tytułu?
  3. Jaką wielkość, według szacunków Ministerstwa Finansów, ma obecnie szara strefa w zakresie zakładów wzajemnych w Internecie, o ile uległa ona zmniejszeniu? Ile nowych licencji na prowadzenie tego typu działalności zostało wydanych w trakcie pół roku obowiązywania znowelizowanej ustawy? Ile wyniosły przychody budżetu państwa z tytułu podatku od gier od zakładów wzajemnych w Internecie w tym czasie?
  4. Czy Ministerstwo uważa, iż osiągnięty zostanie dzięki nowelizacji ustawy cel podatkowy w zakresie podatku od gier na poziomie 1,7 mld zł w bieżącym roku?

______________________________________________________

oraz odpowiedź na petycję Pana Sylwestera Ślusarczyka:

Tym samym istnieje możliwość długotrwałego blokowania dostępu do treści zawartych w Internecie pod pretekstem walki z hazardem. Bez żadnej kontroli ze strony sądu, gdyż ta możliwa jest dopiero w następstwie złożenia sprzeciwu a następnie po złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji ministra

…wprowadzony instrument powinien stwarzać możliwość szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniającą się nielegalną ofertę w sieci Internet. Jednocześnie wydaje się, że przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym zainteresowany podmiot mógłby uczestniczyć w procesie wpisywania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych danej nazwy domeny internetowej do rejestru uniemożliwiałoby szybką reakcję na pojawianie się w Internecie domen internetowych wykorzystywanych do oferowania gier hazardowych w nielegalny sposób.

…i Opinia prawna dotycząca petycji nr 145-265/17:

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021