Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

„Polska Polska” nowa zdrapka Lotto od 10 czerwca

10 czerwca 2020 roku rozpoczęcia sprzedaży losów loterii pieniężnej “POLSKA POLSKA” gra nr 0535. Łączna cena losów przeznaczonych do sprzedaży dla trzech transz stanowi kwotę 20.475.000 złotych. Wysokość kapitału przeznaczonego na wygrane pieniężne wynosi dla trzech transz 13.060.500 zł , co stanowi 63,79 % łącznej ceny losów przeznaczonych do sprzedaży dla trzech transz.

W celu uzyskania wyniku gry, nabywca losu usuwa ścieralną warstwę ochronną z pola gry. Na części oznaczonej „Wygrywające liczby” odczytuje cztery liczby. Na części oznaczonej „Twoje liczby” odczytuje dziesięć liczb z przypisanymi do nich kwotami ewentualnej wygranej w złotych (opisanymi dodatkowo słownie pod każdą z liczb).Jeżeli jakakolwiek z dziesięciu liczb z części oznaczonej „Twoje liczby” ma swój odpowiednik na części oznaczonej „Wygrywające liczby” (jest taka sama), oznacza to uzyskanie
wygranej pieniężnej w wysokości przypisanej do tej liczby. W przypadku wielokrotnego spełnienia powyższego warunku, kwoty wygranych (przypisane do liczb spełniających ten warunek) sumuje się. W przypadku kiedy grający zamiast którejś z dziesięciu
„Twoich liczb” znajdzie na polu gry wydrukowany symbol, zamieszczony w instrukcji gry
na awersie losu, oznacza to uzyskanie wygranej pieniężnej przypisanej do tego symbolu
(opisanej dodatkowo słownie). W przypadku wielokrotnego spełnienia powyższego
warunku kwoty wygranych sumuje się.

Opłata za los wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych) i zawiera cenę losu w wysokości
4,55 zł (słownie: cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy) oraz dopłatę w wysokości 10% ceny losu. Łączna cena losów przeznaczonych do sprzedaży dla każdej transzy stanowi kwotę
6 825 000 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Nakład 4 500 000 losów

Główne wygrane:

Liczba wygranychWartość wygranych
6100 000 zł
1210 000 zł

Ponadto do wygrania:

Liczba wygranychWartość wygranych
210500 zł
2 430100 zł
60 75050 zł
189 00020 zł
153 00010 zł
729 0005 zł

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021