Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Podatek dochodowy od wygranych m.in. w zakładach bukmacherskich

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od wygranych w konkursach oraz grach i zakładach wzajemnych pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. wygranej albo nagrody.

Płatnikiem jest organizator konkursu albo loterii promocyjnej, który zobowiązany jest, co do zasady, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń)lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych i odprowadzić do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej.

Artykuł 30 ust. 3 ustawy o PIT wskazuje, że zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, organizator powinien przekazać wyliczoną kwotę na rachunek właściwego urzędu skarbowego (art.42. ust 1 ustawy o PIT).

Z kolei na podstawie art. 42 ust. 1a ustawy o PIT, do tego samego urzędu skarbowego należy przekazać deklarację PIT 8AR – nie później niż do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym postawiono do dyspozycji zwycięzcy wygraną albo nagrodę.

Podatnikiem podatku jest zwycięzca danego konkursu albo loterii promocyjnej. Z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT wynika, że wartość wygranych stanowi dla niego przychód z innych źródeł. Na podstawie art. 41 ust. 7 że ustawy o PIT, jeżeli przedmiotem wygranej nie są pieniądze, to podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi, czyli organizatorowi, kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem nagrody lub świadczenia.

Istnieje możliwość zwolnienia od podatku wartości wygranych – pod warunkiem, że konkursy i gry organizowane i emitowane (ogłaszane)są przez środki masowego przekazu, takie jak prasa, radio i telewizja, oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeśli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Wskazuje na to art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

podstawa prawna:

  • ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekstjedn. DzU z 2016 r., poz. 471 ze zm.)
  • ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekstjedn. DzU z 2017 r., poz. 459 ze zm.)
  • ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekstjedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021