Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Legalne podmioty na rynku zakładów wzajemnych i gier hazardowych przez Internet – aktualna lista

Pełna i aktualna lista legalnych zakładów wzajemnych i gier hazardowych przez Internet

Legalne podmioty na rynku zakładów wzajemnych, które posiadają zezwolenia Ministra Finansów na urządzanie zakładów wzajemnych
Lp. Nazwa podmiotu Adres KRS zezwolenia Ministra Finansów na urządzanie zakładów wzajemnych w punktach naziemnych zezwolenie Ministra Finansów na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez internet stona na której prowadzona jest działalność
1 E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00 – 503 Warszawa 0000370248 TAK TAK  etoto.pl
2 FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. ul. Bielska 47, 43 – 400 Cieszyn 0000002455 TAK TAK  efortuna.pl
3 Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. ul. Lwowska 25, 65 – 225 Zielona Góra 0000182607 TAK TAK  milenium.pl
4 Star – Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 8, 40 – 246 Katowice 0000080269 TAK TAK  sts.pl
5 Traf – Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, 03 – 738 Warszawa 0000358998 TAK TAK  trafonline.pl
6 TOTOLOTEK S.A. ul. Taneczna 18B 02 – 829 Warszawa 0000027214 TAK TAK  totolotek.pl
7 LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. ul. Wańkowicza 3, 40 – 384 Katowice 0000534588 TAK TAK  lvbet.pl
8 SUPERBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 7a, 40-496 Katowice 0000666114 TAK NIE
9 TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE Sp. z o.o. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa 0000662497 TAK TAK  totalbet.pl
10 forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa 0000263257 TAK TAK  iforbet.pl
11 BestBet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Solec 18/U52, 00-410 Warszawa 0000627848 TAK NIE
12 Cherry Online Polska Sp. z o.o. ul. Gedymina 30, Warszawa 0000678163 NIE TAK  pzbuk.pl
13 BEM Operations Limited z siedzibą na Malcie, Level 3, Tagliaferro Bussines Centre, Gaiety Lane, Sliema działająca przez przedstawiciela: Gaming in Poland Sp. z o.o., ul. Zwycięska 20A/204, 53-033 Wrocław 759388 NIE TAK  betclic.pl
14 BetFan sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 0000727637 NIE TAK  betfan.pl
15 Ewinner Sp. z o.o. ul. Legionów, 126-128 Gdynia 0000692778 NIE TAK  ewinner.pl
16 Typiko Sp. z o.o. ul. Katowicka 127, Bielsko-Biała 0000623608 NIE TAK  typiko.pl
17 Polski Bukmacher Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 10, Dąbrowa Gówrnicza 0000687635 NIE TAK  noblebet.pl i okbet.pl
Legalny podmiot, który posiada możliwość urządzania i prowadzenia działalności w zakresie innych gier hazardowych w sieci Internet
Lp. Nazwa podmiotu Adres KRS zakres stona na której prowadzona jest działalność
1 Totalizator sportowy Sp. z o.o. ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa 0000007411 gry na automatach, gry w karty, gry cylindryczne, gry w kości totalcasino.pl
2 Totalizator sportowy Sp. z o.o. ul. Targowa, 03-728 Warszawa 0000007411 gry liczbowe i loterie pieniężne gry.lotto.pl

Jeśli chcesz prowadzić działalność w zakresie gier hazardowych musisz uzyskać koncesje, zezwolenie lub dokonać zgłoszenia

Informacje podstawowe

Gry hazardowe obejmują gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty i gry na automatach.

Gry losowe – to gry, w tym gry urządzane przez internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są nimi: gry liczbowe, loterie pieniężne, gra telebingo, gry cylindryczne, gry w kości, gra bingo pieniężne, gra bingo fantowe, loterie fantowe, loterie promocyjne, loterie audioteksowe.

Zakłady wzajemne –  to zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, które polegają na odgadywaniu:

 • wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory;
 • zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo.

Przez zdarzenia wirtualne rozumie się generowane komputerowo zdarzenia dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt.

Gry w karty – to gry: black jack, poker, baccarat, jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe.

Gry na automatach to:

 • gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry, które odpowiadają zasadom gier na automatach urządzane przez internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości;
 • gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy.

Podatek od gier regulują art. 71 – 77 oraz art. 139 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.).

Podatnicy

Podatnikiem podatku od gier jest:

 • osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych,
 • podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa,
 • uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry,
 • organizacja pożytku publicznego, jeśli wartość puli wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe przekracza wartość kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 [1];
 • od 25 listopada 2018 r. również jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:
 • zarządu sukcesyjnego albo
 • uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania jest:

 • urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a [1], oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera,
 • udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:

 • w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze,
 • w loterii audioteksowej – przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii,
 • w grze liczbowej – suma wpłaconych stawek,
 • w zakładach wzajemnych – suma wpłaconych stawek,
 • w grze bingo pieniężne – wartość nominalna kartonów do gry zakupionych przez podmiot urządzający grę,
 • w grze bingo fantowe – wartość nominalna kartonów użytych do gry,
 • w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych,
 • w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera – kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju,
 • w grze na automacie – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.

Stawki podatku

Stawka podatku od gier wynosi dla:

 • loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%,
 • loterii pieniężnej – 15%,
 • gry liczbowej – 20%,
 • gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%,
 • gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%,
 • zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%,
 • zakładów wzajemnych innych niż dotyczące sportowego współzawodnictwa zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 12%.

Obowiązki podatników, składanie deklaracji, obliczanie oraz wpłata podatku

Podatnicy, którzy podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier (z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera) są zobowiązani, bez wezwania, do:

 • składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
 • obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego

za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

 • do obliczenia i zapłaty podatku od gier wstępnie za okresy dzienne, nie później niż w terminie 10 dni od daty losowania.

Do rozliczania podatku od gier służą deklaracje POG-5 wraz z odpowiednimi załącznikami.

Podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do:

 • złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
 • obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego

– dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Jako płatnik, podmiot urządzający turniej gry pokera rozlicza podatek od gier w deklaracji POG-P.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021