Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Komisja Europejska zamknęła dochodzenie przeciwko Polsce ws. gier hazardowych

Komisja Europejska uznaje prawo państw członkowskich do ograniczenia usług hazardowych

 

7 grudnia 2017 r. w Brukseli zapadł wyrok odnośnie gier hazardowych. Poinformowano o zamknięciu postępowania m.in. wobec Polski dotyczącego ograniczeń w świadczeniu usług na rynku gier hazardowych.Bruksela odstępuje od promowania jednolitego rynku w tym obszarze. Komisja podjęła w czwartek decyzję dotyczącą innych państw unijnych, uznając, że mają one prawo do ograniczania usług w zakresie gier hazardowych.

Od samego początku Komisja Junckera koncentruje się na priorytetach politycznych i intensywnie je realizuje. Takie podejście polityczne znajduje również odzwierciedlenie w rozpatrywaniu przez Komisję spraw o naruszenie.

Komunikat „Prawo UE: lepsze wyniki dzięki lepszemu zastosowaniu” określa podejście Komisji do priorytetowego traktowania spraw w sposób strategiczny, starannie analizując różne zaangażowane interesy publiczne i prywatne. W tym kontekście Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowań w sprawie gier hazardowych oferowanych w internecie i rozpatrzenia stosownych skarg przeciwko kilku państwom członkowskim.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie uznawał prawo państw członkowskich do ograniczenia w razie konieczności usług hazardowych. Miało to być stosowane w celu ochrony celów interesu publicznego, takich jak ochrona nieletnich, walka z uzależnieniem od hazardu oraz zwalczanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

Komisja odnotowuje starania państw członkowskich mające na celu modernizację ich przepisów prawnych dotyczących hazardu online, ukierunkowanie popytu obywateli na hazard z nieuregulowanej oferty na autoryzowane i nadzorowane strony internetowe. A zarazem powstają próby dotyczące konieczności płacenia podatków związanych z hazardem online. Komisja, mając to na uwadze, stwierdza iż nie jest priorytetem, aby wykorzystywała ona swoje uprawnienia w zakresie naruszenia w celu promowania jednolitego rynku UE w dziedzinie usług hazardowych online. Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie w ich wysiłkach zmierzających do zmian krajowych ram prawnych dotyczących hazardu online i ułatwienia współpracy między krajowymi organami regulującymi hazard.

„Komisja dostrzega starania państw członkowskich na rzecz modernizacji ram prawnych dotyczących gier hazardowych online, przekierowania popytu z nieuregulowanej oferty internetowych gier hazardowych na witryny mające zezwolenie i podlegające nadzorowi oraz dopilnowania, by operatorzy płacili podatki” – podkreślono w komunikacie.

Komisja uważa, że skargi w sektorze gier hazardowych mogą być skuteczniej rozwiązywane przez sądy krajowe również w świetle licznych wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie krajowych przepisów dotyczących hazardu. Skarżący są zatem zachęcani do korzystania z krajowych środków odwoławczych, w przypadku problemów z prawem UE w sektorze gier hazardowych. Państwa członkowskie są więc niezależne w zakresie organizacji usług hazardowych, w tym w ustalaniu poziomu opodatkowania, pod warunkiem przestrzegania podstawowych swobód określonych w traktacie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pomógł wyjaśnić, które ograniczenia zasad jednolitego rynku mogą być uzasadnione w świetle celów polityki publicznej, takich jak ochrona konsumentów i nieletnich w dziedzinie gier hazardowych.

Komisja wspiera państwa członkowskie w ich wysiłkach zmierzających do zwalczania niedozwolonego hazardu, ochrony wrażliwych obywateli i zapobiegania podobnym nielegalnym działaniom. Po komunikacie w sprawie gier hazardowych online z 2012 r. Komisja uruchomiła szereg inicjatyw, w tym na przykład zalecenia dotyczące ochrony konsumentów i reklamy w sektorze gier hazardowych online, zachęcała do wzmożonej współpracy administracyjnej i powołała grupę ekspertów ds. Gier hazardowych w EOG. Ponadto w sektorze gier hazardowych obowiązują przepisy UE w obszarach takich jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021