Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Jak się zarejestrować w Forbet i dlaczego muszę podać wiele danych?

Dlaczego muszę podawać tak wiele danych?

Oprócz podania danych osobowych i teleadresowych wymagamy również numeru PESEL, numeru oraz skanu obu stron dowodu osobistego. Spowodowane jest to przepisami ustawy hazardowej w Polsce (Artykuł 15. punkt 1.*)

 

Jak mogę utworzyć konto forBET?
Jeśli chcesz otworzyć konto, kliknij przycisk „zarejestruj” w prawym górnym rogu na stronie głównej. Cały proces zajmuje tylko kilka minut. Otwierając nowe konto, musisz podać nam pewne dane osobowe, wybrać pytanie bezpieczeństwa i ustawić język.

W jaki sposób wykonać skan dowodu tożsamości?
Są 2 sposoby na uzyskanie elektronicznej kopii dokumentu. Wykonanie zdjęcia telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym oraz poprzez użycie skanera. W obu przypadkach ważne jest, aby jakość obrazu była czytelna, a maksymalny rozmiar pliku nie przekraczał 1 MB.

Które dane na dowodzie mogę zakryć przed wysłaniem?
Dane, które muszą zostać zweryfikowane to imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL oraz numer i data ważności dokumentu . Wszystkie pozostałe dane (również zdjęcie) mogą zostać zakryte.

nowe-dowody-osobiste

Ile trwa weryfikacja konta?
Weryfikacja konta trwa maksymalnie 30 minut, lecz w większości przypadków konto weryfikowane jest po kilku minutach

Czy po rejestracji mogę dokonać edycji danych?
Tak, dane można edytować w zakładce moje konto. Wyjątkiem są nazwa użytkownika, imię i nazwisko, nr PESEL oraz nr dowodu osobistego. W przypadku zmiany tych danych prosimy o kontakt mailowy pomoc@iforbet.pl

Czy mogę posiadać więcej niż jedno konto w forBET?
Nie, zgodnie z regulaminem każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie ForBET. Jeżeli nie pamiętasz hasła do swojego konta skorzystaj z opcji „przypomnij hasło”. Każde powielone konto będzie natychmiastowo blokowane.

Jak mogę zamknąć swoje konto forBET?
W celu zamknięcia konta prosimy o kontakt mailowy pod adresem pomoc@iforbet.pl. W treści należy podać swoje imię, nazwisko, pesel, nr dowodu oraz powód zamknięcia konta. W przypadku posiadania na koncie środków zostaną one wypłacone na podane konto bankowe.

 

 

*Art. 15a.

1. W ośrodkach gier prowadzi się, na koszt podmiotu urządzającego grę, rejestrację gości. Rejestracja jest warunkiem wstępu gości do ośrodka gier.

2. W celu dokonania rejestracji osoba kierująca ośrodkiem gier albo upoważniony przez nią pracownik ośrodka sprawdza tożsamość gościa ośrodka gier na podstawie dokumentu potwierdzającego jego wiek i tożsamość.

3. Rejestracja gości obejmuje sprawdzenie i zapisanie w rejestrze gości daty i godziny wejścia gościa do ośrodka gier oraz jego danych osobowych, obejmujących:

  • 1) imię i nazwisko;
  • 2) rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego wiek i tożsamość;
  • 3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – datę urodzenia;
  • 4) adres zamieszkania;
  • 5) obywatelstwo.

4. Gość ośrodka gier otrzymuje jednorazową kartę wstępu będącą potwierdzeniem dokonania rejestracji.

5. Dane objęte rejestrem gości są udostępniane wyłącznie funkcjonariuszom celnym, inspektorom kontroli skarbowej i Policji, uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje – w zakresie dotyczącym tych uczestników, a także sądowi i prokuratorowi w związku z toczącym się postępowaniem. Udostępnienie danych jest nieodpłatne.

6. Dane objęte rejestrem gości są przechowywane przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano rejestracji.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021