Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Hazard i sektor bukmacherski w Polsce – studium PIGBRiB

Polska Izba Gospodarcza Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej zamieściła na swojej stronie internetowej Studium, które zostało opracowane na zlecenie i przy udziale ekspertów, wskazując w nim system potencjalnych rozwiązań, których implementacja do polskiego systemu prawnego mogłaby nie tylko stymulować zdrowy i konkurencyjny rynek zakładów wzajemnych, ale także zmaksymalizować korzyści do budżetu państwa.

Studium składa się z czterech części.

  • W pierwszej – prawnej – zaprezentowano rys historyczny obowiązujących w Polsce rozwiązań prawnych; szczegółowo opisano prawne rozwiązania składające się na system ścisłego nadzoru państwa nad sektorem.
  • Druga część studium to jego meritum, którym jest wskazanie potencjalnego systemu instrumentów prawnych, mogących pozytywnie oddziaływać na rynek oraz zmaksymalizować wpływy budżetowe, działając jednocześnie redukująco na szarą strefę. W części tej wykazano, jak poszczególne instytucje prawne funkcjonują w praktyce oraz jakich skutków można spodziewać się w przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych.
  • Część trzecia to konkretna analiza finansowa zaproponowanych rozwiązań.
  • Część czwarta to analiza społeczna postulowanych rozwiązań. Zawiera ona usystematyzowaną analizę akceptacji branży przez Polaków, opinie na temat hazardu i zakładów bukmacherskich oraz oczekiwania aktywnych uczestników tego sektora gier.

Propozycje optymalizacji przepisów prawnych wraz z prognozami skutków społeczno-ekonomicznych przeczytać można na stronie https://pigbrib.pl/propozycje-optymalizacji-przepisow-prawnych-wraz-z-prognozami-skutkow-spoleczno-ekonomicznych/

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021