Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

GamEwinner czyli zwrot do 50 PLN na NBA

Hej, hej, tu NBA! Rusza najlepsza liga koszykarska świata i najlepszy bonus GAMEwinnera. Jeśli nie skorzystałeś z naszego, specjanego Zakładu bez ryzyka 170 PLN z kodem LegWin (zamiast zwykłej oferty 150 PLN), to idealny moment – promocje łączą się!

wejdź i sprawdź ofertę

Zagraj za minimum 20 PLN zdarzenia z oferty NBA, a w przypadku przegranej bukmacher eWinner zwróci Ci stawkę (do 50 PLN) na konto bonusowe! Promocja trwa od 25.10.2019 g. 15:00 do 26.10.2019 g. 8:00.

Rozpoczęliśmy 74. sezon NBA! Przed nami ponad 1200 spotkań, w tym kilka bardzo interesujących meczów, które zostaną rozegrane w piątkową, sobotnią i niedzielną noc.

Regulamin sprzedaży premiowej „Cashback”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki przeprowadzenia sprzedaży premiowej„Cashback”, zwanej dalej „Promocją”.

2. Warunki niniejszego regulaminu mają zastosowanie wraz z Regulaminem zakładówwzajemnych – bukmacherskich urządzanych przez sieć Internet organizowanych przezEwinner sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z dnia 25.10.2019r. (dalej: Regulamin ZakładówWzajemnych) przy czym postanowienia niniejszego regulaminu, w odniesieniu do Promocjimają pierwszeństwo przez postanowieniami Regulaminu Zakładów Wzajemnych.Organizatorem Promocji, zwanych dalej „Cashback” lub „Promocjami”, jest Ewinner Sp. z o.o.z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128 (KRS 0000692778; NIP 5862321957; REGON368141505) – zezwolenie z dnia 30 października 2018 r. nr PS4.6831.29.2017

II. Adresaci promocji „Cashback”

 1. Z Cashbacku mogą skorzystać tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i są uprawnione doudziału w zakładach wzajemnych urządzanych na terytorium RP oraz założyły betKonto,zwane dalej „Graczami”.
 2. Udział w promocji jest dobrowolny, a skorzystanie z Promocji jest równoznaczne zzapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz Regulaminu ZakładówWzajemnych.

III. Zasady uczestnictwa w promocji „Cashback”

 1. Z tytułu udziału w promocji, po spełnieniu warunków Promocji każdorazowo określanychprzez Ewinner w Szczegółowych Warunkach Promocji dostępnych na stronie internetowejPromocji, Gracz będzie uprawniony do otrzymania nagród, w formie Bonusu, o którym mowaw niniejszym regulaminie.
 2. Gracz nie ma prawa do przekazania któregokolwiek z Bonusów osobie trzeciej.
 3. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych o ile jednorazowawartość nagrody nie przekracza kwoty 2.000 zł.

IV. Wypłata środków

 1. Aby wypłacić otrzymany Bonus, gracz musi dokonać obrotu promocyjnymi środkami.Krotność wymaganego obrotu każdorazowo ustalana będzie w Szczegółowych WarunkachPromocji dostępnych na stronie internetowej promocji.
 2. Do obrotu zaliczane są kupony wielokrotne lub single lub oba typy z łącznym kursemminimalnym na poziomie każdorazowo określanym w Szczegółowych Warunkach Promocjidostępnych na stronie internetowej promocji.
 3. Podczas dokonywania obrotu niedozwolonym jest zawieranie zakładów przeciwstawnych.
 4. Kupony zamknięte za pomocą opcji cash-out nie będą wliczane do obrotu.
 5. Gracz ma 30 dni na obrót środkami.
 6. Zakłady zawarte na Sporty Wirtualne nie liczą się do obrotu Bonusem

V. Reklamacje i roszczenia

 1. Reklamacje i roszczenia można zgłaszać na zasadach określonych w § 30 RegulaminuZakładów Wzajemnych z zastrzeżeniem zapisów poniższych.
 2. Reklamacje można zgłosić również na adres e-mail: pomoc@ewinner.pl,
 3. Termin na zgłoszenie reklamacji to 14 dni od założenia Konta Gracza, bądź otrzymaniajednego z Bonusów Powitalnych.
 4. Termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Użytkownik będzie informowany o wyniku postępowania reklamacyjnego na podany adres e-mail podczas rejestracji

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: a. podanie przez Klienta nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danychosobowych, danych kontaktowych oraz innych informacji; b. szkody wyrządzone przez Klienta spowodowane przez udział w „BonusieUrodzinowym” niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia promocji w każdej chwili zdowolnej przyczyny włącznie z takimi przyczynami jak błędy techniczne, wirusykomputerowe czy próby manipulacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Klienta z Promocji na dowolnym etapieoraz wycofania przysługującego mu Bonusu bez podania przyczyny w szczególności wprzypadku: a. powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia podania przez klientanieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych, danychkontaktowych lub innych informacji, bądź uzasadnionego podejrzenia fałszowaniadanych lub podjęcia przez Klienta próby fałszowania danych, b. powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia posłużenia się przez Klientaw procesie rejestracji betKonta nie należącym do niego dokumentem tożsamości, c. wykorzystania bonusu do zawarcia serii zakładów przez Klienta lub grupę klientów,które z powodu tego bonusu lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantująKlientowi lub grupie klientów zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie czy tez wgrupie, d. naruszenia przez Klienta zasad niniejszego regulaminu, Regulaminu Gry lubprzepisów obowiązującego prawa w związku ze skorzystaniem z promocji, e. podejrzenia rozporządzenia lub posługiwania się przez jednego gracza kilkomazarejestrowanymi kontami.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie: 25.09.2019r.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego regulaminu w każdymczasie, bez podania przyczyny, przy czym zastosowane zmiany maja skutek wyłącznie naprzyszłość

„GamEwinner” – zwrot do 50 PLN (oficjalny komunikat)

Warunki i zasady:

 1. W ramach promocji gracz otrzyma na konto bonusowe, zwrot stawki (Bonus)przegranego kuponu, maksymalnie do kwoty 50 PLN.
 2. W Promocji bierze udział jedynie pierwszy obstawiony kupon spełniający wszystkieponiższe warunki promocji tj.:i. kupon z łącznym kursem minimalnym 2.0,ii. z minimalnie 3 zdarzeniami,iii. z oferty dotyczącej NBA
 3. Minimalny kurs jednostkowego zdarzenia na kuponie to 1.30
 4. Minimalna stawka kuponu do otrzymania zwrotu to 20 PLN
 5. Zakłady zawarte za środki bonusowe nie biorą udział w promocji
 6. W promocji bierze udział tylko pierwszy, spełniający warunki kupon zawarty przezgracza
 7. Zwrot zostanie przyznany w formie bonusu, pomniejszonego o 12% podatek od gier
 8. Kupon zamknięty opcją cashout nie zalicza się do promocji
 9. Udziału w promocji nie biorą zakłady długoterminowe na NBA
 10. Do promocji kwalifikują się tylko kupony zawarte od godziny 15:00 w dniu25.10.2019r. do godziny 8:00 w dniu 26.10.2019r.
 11. Wystarczy, że na kuponie kwalifikującym się do promocji jeden zakład okaże sięnietrafiony i gracz otrzyma zwrot
 12. Promocja łączy się z „Powitalnym Hat-Trickiem

Wypłata środków:

 1. Aby wypłacić otrzymany Bonus należy obrócić nim 3 krotnie, każdorazowo z kursemminimalnym kuponu 2.50.
 2. Zakłady zawarte na Sporty Wirtualne nie liczą się do obrotu
 3. Zakłady zamknięte opcją cashout nie liczą się do obrotu

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021