Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Fortuna zawarła nową umowę kredytu

Spółka Fortuna Entertainment Group N.V. („Spółka”) informuje o zawarciu umowy na 6-leteni kredyt w różnych walutach na ogólną kwotę 50 milionów EUR z bankiem Česká spořitelna, a.s. Umowę podpisano dnia 4 czerwca 2013 r.

Kredyt zostanie wykorzystany do zrefinansowania istniejącego zadłużenia Spółki w banku, wypłatę części dywidendy oraz dystrybucję agio emisyjnego, a także na inwestycje w nowe produkty w dziedzinie zakładów sportowych.

Nowe finansowanie obejmuje trzy udogodnienia kredytowe: kredyt amortyzowany w wysokości 25 milionów EUR, kredyt nieamortyzowany w wysokości 20 milionów EUR oraz kredyt rewolwingowy w wysokości 5 milionów EUR.

Ogólna stopa procentowa nowego finansowania składa się z podstawowej stawki EURIBOR/ PRIBOR oraz marży w zakresie 1,75 – 3,00 %, w zależności od stosunku zadłużenia netto wobec wskaźnika EBITDA. W przeciwieństwie do poprzedniego kredytu, dojdzie do oszczędności kosztów dzięki zmianie zabezpieczenia poprzez swap odsetkowy. Podobnie jak w przypadku ostatniego finansowania kredyt jest zabezpieczony akcjami spółek zależnych Grupy w Republice Czeskiej, na Słowacji i w Polsce, blokadą rachunków bankowych oraz znakiem ochronnym Fortuna.

Na dzień 3 czerwca 2013 r. Spółka wykazywała gotówkę netto (net cash) w wysokości 3 milionów EUR; po zrefinansowaniu i wypłaceniu dywidend zadłużenie netto (net debt) będzie wynosić około 32 milionów EUR.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021