Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Fortuna Entertainment Group – wzrost sumy wpłaconych stawek o 9,3% po III kwartałach 2011

Wzrost wygranych brutto z zakładów on-line o 37%

AMSTERDAM/PRAGA/WARSZAWA: Fortuna Entertainment Group N.V. (FEG) – – wiodący w Europie Środkowej i Wschodniej operator zakładów wzajemnych, działający w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech – w okresie od stycznia do września 2011 przyjęła według wstępnych nieaudytowanych danych zakłady (Amounts Staked) na łączną sumę 301,67 mln euro, o 9,3% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Łączne wygrane brutto (Gross Win) w tym okresie wyniosły 70,93 mln euro, co oznacza wzrost o 6,7%.

W III kwartale 2011, suma wpłaconych stawek przyjętych przez FEG wyniosła 92,64 mln euro, co stanowi wzrost o 9,7% rok do roku. Wygrane brutto w III kwartale 2011 wzrosły o 9,2% rok do roku i sięgnęły 23,08 mln euro.

Wyniki finansowe Spółki w III kwartale 2011 potwierdzają utrzymanie silnej dynamiki wzrostu odnotowanej w poprzednich okresach sprawozdaniowych, mimo braku atrakcyjnych wydarzeń sportowych, będących przedmiotem zakładów bukmacherskich. Rozwój Grupy był stymulowany przede wszystkim przez segment zakładów bukmacherskich on-line w Czechach i na Słowacji oraz nowy segment loterii w Czechach.

W trzecim kwartale nasza działalność w sektorze zakładów sportowych – mimo braku atrakcyjnych wydarzeń sportowych w 2011 roku – nieprzerwanie rozwijała się, głównie za sprawą segmentu on-line. Dalsza ekspansja oferty internetowych zakładów sportowych jest niezwykle ważna dla działalności całej Grupy Fortuna. Działalność zakładów on-line wspierana jest oczywiście przez sieć kolektur, które istotnie przyczyniają się do sukcesu tego segmentu. Konsekwentnie pracujemy nad wzmocnieniem oraz rozbudowaniem zarówno usług on-line, jak i tradycyjnych zakładów wzajemnych. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zaoferować możliwość obstawiania zakładów wzajemnych w Internecie również w Polsce, dzięki przyznanej licencji.

Warto zauważyć, że przychody Grupy Fortuna zwiększyły się o kwoty, pozyskiwane ze sprzedaży komercyjnej zdrapek oraz loterii liczbowej Fortuna Loto, uruchomionej w lipcu tego roku. Cieszymy się że wprowadzenie tych produktów do oferty Fortuny w Czechach okazało się sukcesem i jesteśmy przekonani, że uda nam się osiągnąć cele, wyznaczone dla tego segmentu na 2011 rok“ – powiedział Jiří Bunda, prezes zarządu Fortuna Entertainment Group.

Na odnotowane wyniki finansowe szczególny wpływ miało przede wszystkim zwiększenie przychodów z zakładów sportowych organizowanych w Internecie. Wygrane brutto z zakładów on-line w pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 roku wzrosły o 37% w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku i wyniosły 20,9 mln euro.

Wygrane brutto z zakładów, prowadzonych w naziemnych kolekturach, w okresie od stycznia2011 wyniosły 48 mln euro, czyli o 6,2% mniej wobec analogicznego okresu 2010 roku.

Obniżenie poziomu wygranych brutto dotyczyło Czech i Słowacji i było powodowane przede wszystkim brakiem atrakcyjnych wydarzeń sportowych w 2011 roku.

Fortuna Polska:

Udział Polski w sumie wpłaconych stawek w FEG w okresie od stycznia do września 2011 wyniósł 12,2%, w porównaniu do 15,1% w analogicznym okresie roku 2010. Łączna wartość przyjętych zakładów w tym okresie w Polsce osiągnęła poziom 36,9 mln euro, czyli o 11,8% mniej niż w analogicznym okresie w 2010 roku. Spadek spowodowany był podwyższeniem wysokości podatku od sumy wpłaconych stawek, braku możliwości zaoferowania pewnych produktów na polskim rynku.

W III kwartale 2011 roku łączna suma wpłaconych stawek na polskim rynku wyniosła 11,8 mln euro i zmniejszyła się nieznacznie, o 3,0%. Pokazuje to, że zmniejszenie liczby przyjętych przez Fortunę w 2011 roku zakładów spowodowane było przede wszystkim podwyższeniem opodatkowania i nie powinno wystąpić na tak dużą skalę w przyszłości.

Wygrane brutto od stycznia do września 2011 roku w Polsce osiągnęły wartość 14,1 mln euro, czyli o 3,3% mniej rok do roku. Wygrane brutto w III kwartale 2011 roku wyniosły 4,8 mln euro, co wskazuje na niewielki wzrost wobec analogicznego okresu w 2010 roku (o 0,8%).

Zakłady on-line w Polsce & przejęcie Tipsport PL:

Zgodnie z wprowadzoną w życie nowelizacją ustawy o grach hazardowych, Fortuna oczekuje na uzyskanie zgody Ministerstwa Finansów na uruchomienie oferty on-line. Zaraz po przyznaniu licencji, Spółka będzie mogła oferować zakłady za pośrednictwem Internetu.

W ramach przygotowań do uruchomienia zakładów wzajemnych on-line Fortuna zakłady bukmacherskie – polska spółka zależna Entertainment Group NV – rozpoczęła i rejestrację i weryfikację danych użytkowników strony efortuna.pl. Od początku września zatwierdzono ponad 12.000 unikalnych użytkowników.

Ponadto, Fortuna kontynuuje proces akwizycji polskiej spółki Tipsport PL. Mimo, że Spółka nadal oczekuje decyzji Ministerstwa Finansów w sprawie pozwolenia na zmianę struktury własnościowej spółki Tipsport PL, proces due-dilligence został już zakończony. Obecnie Fortuna skupia się na przygotowaniu strategii przejęcia poszczególnych punktów przyjmowania zakładów Tipsport PL. Akwizycja pozwoli Fortunie na umocnienie pozycji największego operatora zakładów wzajemnych w Polsce oraz zwiększenia udziału w rynku do poziomu ponad 33%.

W III kwartale 2011 roku Fortuna zakłady bukmacherskie oraz inni legalnie działający operatorzy zakładów sportowych uzyskali zgodę na wykorzystywanie wyników spotkań na najwyższym szczeblu piłkarskich rozgrywek ligowych w Polsce. Zgoda była rezultatem wielomiesięcznych negocjacji, prowadzonych wraz ze Stowarzyszeniem Pracowników i Pracodawców Firm Bukmacherskich ze spółką Ekstraklasa od 2011 roku.

Żadne zdarzenia, transakcje lub zmiany w sytuacji finansowej Grupy, poza zawartmi w niniejszym materiale, nie miały miejsca. Ponadto, zarząd nie posiada wiedzy na temat innych zdarzeń, transakcji lub zmian w w sytuacji finansowej Grupy w okresie od 1 lipca do i włącznie z 3 listopada 2011 – dniem publikacji okresowego sprawozdania zarządu.

Fortuna Czechy:

Zakłady sportowe

W okresie od stycznia do września 2011 roku Czechy wygenerowały 52,9% łącznej sumy wpłaconych stawek, odnotowanej przez FEG i utrzymały swój udział na tym samym poziomie co w analogicznym okresie 2010 roku. Łączna suma wpłaconych stawek na rynku czeskim wyniosła 159,6mln euro, o 9,0% więcej wobec analogicznego okresu w 2010 roku.

Wygrane brutto w Czechach od stycznia do września 2011 roku wyniosły 31,6 mln euro, co stanowi wzrost o 3,0% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2010. Na wynik ten wpływ miał rozwój segmentu zakładów on-line, w którym wygrane brutto wzrosły o 38,6% rok do roku i wyniosły 11,7 mln euroWygrane brutto w tradycyjnych zakładach, prowadzonych za pośrednictwem kolektur naziemnych, odnotowały natomiast spadek o 10,4% i wyniosły 19,9 mln euro.

Czechy – Loteria:

Łączna suma wpłaconych stawek w loterii w okresie od stycznia do września 2011 roku wyniosła 4,4 mln euro, w tym 2,1 mln euro uzyskanych ze sprzedaży komercyjnej zdrapek oraz 2,3 mln euro z gier liczbowych loterii Loto.

Wygrane brutto z loterii w pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 wyniosły 2 mln euro, w tym 1,1 mln euro uzyskane z gier liczbowych oraz 919 tys. euro ze sprzedaży komercyjnej zdrapek.

Sprzedaż komercyjna zdrapek od momentu wprowadzenia na rynek czeski w maju 2011 roku osiągnęła ogromny sukces. Pierwsza seria, emitowana wolumenem 1,5 mln sztuk, sprzedana została w mniej niż 6 miesięcy. Seria druga – 3 mln zdrapek – wprowadzona została na początku października 2011. Już co czwarty kupon daje szansę na wygraną, która wynieść może nawet do 60% sumy przyjętych stawek.

W dniu 1 listopada 2011 roku Fortuna uruchomiła na czeskim rynku nową grę liczbową Golden 11, w której dzienna kulminacja sięgnąć może nawet CZK 300 mln (12 mln euro). To najwyższa wygrana, możliwa do zdobycia w dotychczasowej historii loterii w Czechach. Aby zdobyć główną nagrodę, należy wypełnić kupon o minimalnej wartości CZK100 (4 euro). Losowania odbywają się 7 razy w tygodniu – w tym w sezonie wakacyjnym. Typy obstawiać można za pośrednictwem 1 300 terminali zlokalizowanych w punktach na terenie całego kraju. Golden 11 to już druga gra liczbowa, jaką Fortuna uruchomiła w Czechach w tym roku. Od lipca 2011 na tym rynku działa już loteria Loto.Słowacja:

Udział Słowacji w sumie wpłaconych stawek w FEG w okresie od stycznia do września 2011wyniósł 32,5%, i wzrósł z 31,7% w analogicznym okresie roku 2010. Łączna wartość przyjętych zakładów osiągnęła poziom 97,9 mln euro, o 11,7% więcej względem tego samego okresu w 2010 roku.

Wygrane brutto na Słowacji w okresie od stycznia do września 2011 wyniosły 23,1 mln euro, co stanowi wzrost o 8,9% w stosunku do tego samego okresu w 2010 roku. Wygrane brutto z zakładów on-line wyniosły 9,1 mln euro, o 33,5% więcej niż w analogicznym okresie w 2010 roku.Wygrane brutto z zakładów w kolekturach na Słowacji zmniejszyły się o 2,7% rok do roku do 14 mln euro.

FortunaWin / Malta:

Łączna suma wpłaconych stawek FortunaWin – zlokalizowanej na Malcie – wyniosła w okresie od stycznia do września 2011 roku 2,9 mln euro, w porównaniu do 277 tys. euro w analogicznym okresie w 2010 roku. W III kwartale 2010, łączna suma przyjętych stawek wyniosła 707 tys. euro, o 247,5% więcej rok do roku.

Od stycznia do września 2011 roku wygrane brutto z zakładów oferowanych przez FortunaWin wyniosły 138 tys. euro, a w III kwartale 2011 roku – 41 tys.euro.

O Fortuna Entertainment Group:

Fortuna Entertainment Group jest wiodącym operatorem zakładów bukmacherskich w Europie Środkowej i Wschodniej. Firma założycielska FORTUNA sázkovákancelář powstała w Pradze w 1990 roku.Już rok później na Słowacji założona została spółka Terno, a.s.

W 2005 roku grupa inwestycyjna Penta stała się właścicielem obu firm, jednocześnie pozyskując w tym samym rokupolskiego operatora zakładów bukmacherskich Profesjonał i stopniowo konsolidując te spółki pod jedną marką. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w branżyzakładów bukmacherskich, Fortunatworzy standardyi wyznacza trendy na rynku środkowo-europejskim.Grupa stale inwestuje w rozwójnowych produktów i usług rozszerzając przy tym sieć kanałów dystrybucji oraz doskonaląc ich jakość.Fortuna posiada obecnie ponad 1400 kolektur na trzech rynkach.

Grupa wprowadziła platformę FortunaWin, umożliwiającą oferowanie produktówna nowych rynkach. Obecnie FortunaWindostarcza gry i zakłady klientom na Węgrzech.

 

W październiku 2010 roku Fortuna z powodzeniem zadebiutowała na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Pradze. Głównym akcjonariuszempozostaje środkowoeuropejska grupa inwestycyjna Penta.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021