Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Fortuna Entertainment Group ogłasza zamiar sprzedaży akcji na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Pradze

Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, („Amerykańska ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub do osób z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych w USA.

Fortuna Entertainment Group N.V. (Fortuna) – największa w Europie Środkowej i Wschodniej pod względem obrotów grupa prowadząca zakłady wzajemne – zamierza przeprowadzić ofertę publiczną oraz wprowadzić akcje do obrotu na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Pradze.

eFortuna zakłady wzajemne

Potencjalna Oferta będzie realizowana zarówno w formie oferty publicznej – skierowanej do inwestorów w Polsce, Czechach, na Słowacji – jak i oferty prywatnej (private placement) dla inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach poza granicami Polski, Czech i Słowacji. Oferta powinna zostać zamknięta do końca 2010 roku.

„Planowane wejście na giełdę w kluczowych krajach, w których działa  Fortuna  jest ważnym rozdziałem w historii Grupy. Zaczynając jako lokalna firma, w ciągu ostatnich 10 lat staliśmy się międzynarodową grupą. Osiągnęliśmy pozycję głównego bukmachera w regionie, który wyznacza nowe trendy. Oferta akcji umożliwi pozyskanie środków na kolejne projekty, które wesprą nasz dalszy rozwój. Ponadto, nasi klienci – uczestnicy zakładów sportowych – będą mogli stać się akcjonariuszami Fortuny, co z pewnością dodatkowo wzmocni nasze długotrwałe relacje” – powiedział Jiří Bunda, prezes zarządu  Fortuna Entertainment Group.

Fortuna  jest pionierem zakładów bukmacherskich w Czechach, a w Polsce – rozpoczynając działalność 14 lat temu – wyznaczyliśmy wysokie standardy w branży zakładów wzajemnych. Na Słowacji jako pierwsza firma zaoferowaliśmy zakłady na żywo, tzw. live betting. Teraz – znów w roli pionierów – będziemy pierwszym bukmacherem notowanym na giełdach w Polsce i Czechach. Dobrze jest być znowu w Fortunie i działać na rzecz akcjonariuszy przez dzielnie się moimi wyobrażeniami na temat, jaka jest  Fortuna i jaką być powinna” – powiedział Michal Horáček, członek rady nadzorczej Fortuna Entertainment Group.

 

„Już 2 lata temu – kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z Fortuną – wiedziałem, że renoma tej firmy, imponujący rozwój oraz olbrzymi potencjał mogą zyskać uznanie na rynku kapitałowym. W Wielkiej Brytanii rynek gier i zakładów wzajemnych jest postrzegany jako ważny element sektora rozrywki, a akcje głównych operatorów są notowane na giełdzie w Londynie i wchodzą w skład indeksu FTSE 250. Bez wątpienia podobny trend będziemy obserwować w Europie Środkowej, gdzie zakłady bukmacherskie – oferowane zarówno w kolekturach, jak i on-line – zyskują coraz większą popularność. Fortuna Entertainment Group koncentruje się na przywództwie rynkowym w regionie i zamierza pełnić rolę znaczącego pracodawcy – działającego w rozwijającym się, regulowanym otoczeniu – a także przestrzegającego zasad społecznej odpowiedzialności biznesu”  dodał Wilf Walsh, wiceprezes zarządu Fortuna Entertainment Group, a także dyrektor niewykonawczy Gala Coral, trzeciego bukmachera na rynku brytyjskim.

Zarząd Fortuna Entertainment Group jest przekonany, że inwestycja w akcje spółki będzie interesująca dla inwestorów giełdowych zarówno ze względu na atrakcyjną politykę dywidendy (zakładającą wypłatę od 50 do 100% zysku netto), jak i z perspektywy wzrostu wartości Grupy, wynikającej z nowych inicjatyw, do których należą m.in.: wprowadzenie internetowych zakładów bukmacherskich w Polsce – co uzależnione jest od zmian w polskim prawie, rozwój FortunaWin – zagranicznej platformy internetowej, a także dalsze poszerzanie oferty produktów i usług Fortuny.

Penta jest właścicielem Grupy Fortuna od pięciu lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników osiągniętych wspólnie z zarządem Grupy i wierzymy w dalszy rozwój organiczny firmy. Planowane wejście na giełdę stanowi potwierdzenie wiarygodności i ugruntowanej pozycji Fortuny jako lidera w Europie Centralnej. Debiut to również szansa dla innych inwestorów oraz klientów Fortuny, by uczestniczyć w jej sukcesach na rynku. Penta, będąca funduszem private equity, w wyniku oferty publicznej zmniejszy swoje zaangażowanie w Spółce, ale zachowamy znaczący pakiet akcji, pozwalający na dalszy udział w rozwoju firmy” – powiedział Jozef Janov, przewodniczący rady nadzorczej Fortuna Entertainment Group i przedstawiciel grupy inwestycyjnej Penta Investments – obecnie jedynego akcjonariusza Fortuny.

UniCredit Bank AG pełni funkcję globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu, przy współpracy z Erste Group Bank AG, występującym w roli współmenedżera Oferty. Menedżerem oferty detalicznej w Polsce jest UniCredit CAIB Poland S.A., natomiast Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. i Dom Maklerski Pekao S.A. wystąpią w roli autoryzowanych brokerów Oferty na terytorium Polski. Česká spořitelna, a. s., pełnić będzie funkcję menedżera oferty detalicznej w Czechach, z Brokerjet of Česká spořitelna, a. s. jako autoryzowanym brokerem w Czechach. Slovenská sporiteľňa, a. s. będzie menedżerem Oferty detalicznej na Słowacji.

Przed rozpoczęciem Oferty, konieczne będzie uzyskanie wymaganych rejestracji, zgód i notyfikacji wszystkich niezbędnych organów, w szczególności: Autoriteit Financiële Markten (AFM) – holenderskiego regulatora rynku kapitałowego, Narodowego Banku Czech (ČNB), polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Narodowego Banku Słowacji (NBS). Planowane wprowadzenie akcji do obrotu będzie wymagało zgody Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze.

O Fortuna Entertainment Group:

Fortuna Entertainment Group to największa w Europie Środkowej i Wschodniej grupa prowadząca zakłady bukmacherskie (pod względem obrotów w kolekturach). Z przedsiębiorstwa działającego od 1990 roku w Czechach, Fortuna przekształciła się w międzynarodową grupę obecną na rynkach Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier.

Dzięki 20-letniemu doświadczeniu na rynkach Europy Centralnej, Fortuna wyznacza standardy i trendy w branży zakładów wzajemnych. Grupa konsekwentnie inwestuje w rozwój nowych produktów i ekspansję sieci kolektur. Celem Fortuny jest dostarczanie rozrywki osobom zainteresowanym sportem, śledzącym wydarzenia sportowe i zawierającym zakłady na spotkania swoich ulubionych drużyn i zawodników. Obecnie Fortuna posiada ponad 1300 kolektur w trzech krajach: w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Mocną stroną Grupy jest zespół profesjonalnych bukmacherów posiadających doświadczenie na lokalnych rynkach oraz doskonałą wiedzę o sporcie w ujęciu globalnym. Ponadto, firma dysponuje zaawansowanym systemem zarządzania ryzykiem, opartym o unikalne know-how i najwyższe światowe standardy technologiczne.

Kluczowe dane finansowe

Wyniki finansowe Fortuna Entertainment Group w I półroczu 2010 roku potwierdzają, że spółka kontynuuje dynamiczny wzrost. Suma zakładów przyjętych przez Grupę w I półroczu 2010 roku wyniosła 192 mln euro – o 12% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego (171 mln euro). Kwota wygranych brutto Grupy wyniosła 45,4 mln euro, o 10% więcej niż w I półroczu 2009 roku (41,1 mln euro). Wartość EBITDA po modyfikacjach w I półroczu 2010 roku wzrosła o 4% – do 11,6 mln euro wobec 11,2 mln euro w analogicznym okresie 2009 roku.

Dobre wyniki Grupy Fortuna w I półroczu 2010 roku są efektem dynamicznego rozwoju zakładów on-line, przede wszystkim zaś zakładów na żywo (tzw. live betting), w Czechach i na Słowacji, a także prowadzonej na wszystkich rynkach optymalizacji sieci kolektur.

W 2009 roku Grupa Fortuna przyjęła zakłady bukmacherskie na kwotę 338 mln euro, co oznacza wzrost o prawie 5% w porównaniu z rokiem poprzednim (322 mln euro). Wartość EBITDA po modyfikacjach wyniosła 24,9 mln euro, w porównaniu z 24,4 mln euro w 2008 roku. Zysk netto holdingu wzrósł o 5,5% – do 16,9 mln euro.

Strategia rozwoju

Strategia Fortuna Entertainment Group jest skoncentrowana na dwóch głównych kierunkach rozwoju. Pierwszy to ekspansja na rynku internetowych zakładów wzajemnych, w którym Grupa widzi bardzo duży potencjał. Spółka zamierza również umacniać swoją sieć kolektur, między innymi przez zwiększanie liczby zawieranych zakładów w poszczególnych placówkach. Ponadto, ważnym elementem strategii Fortuny jest wprowadzanie nowych produktów oraz kanałów dystrybucji. Istotnym krokiem w kierunku realizacji tego celu było dla Fortuny uzyskanie w lipcu 2010 roku licencji na organizowanie loterii w Czechach. Fortuna poszukuje także możliwości ekspansji na nowe rynki, co uwarunkowane jest jednak lokalnymi regulacjami prawnymi.

Przewagi konkurencyjne

Fortuna uważa, że następujące czynniki stanowią o sile spółki:

  • Rozpoznawalna i ciesząca się zaufaniem marka, obecna na rynku od 20 lat
  • Czołowe pozycje na rynkach polskim, czeskim i słowackim
  • Zdywersyfikowana platforma dystrybucji i szeroki katalog oferowanych produktów
  • Zdolność do generowania znaczących przepływów pieniężnych i planowana polityka dywidendy
  • Doskonały system zarządzania ryzykiem i ochrony zyskowności firmy
  • Potencjał rozwoju internetowych zakładów sportowych
  • Kadra menedżerska posiadająca doświadczenie w branży bukmacherskiej i handlowej

Wprowadzający

Obecnie jedynym właścicielem Fortuna Entertainment Group jest Penta Investments Limited. Fortuna znajduje się w portfelu jednego z największych funduszy private equity w Europie Środkowej i Wschodniej. Penta zarejestrowana jest w Limassol na Cyprze.

Zastrzeżenie

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Fortuna Entertainment Group N.V. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Czech, Słowacji i Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPWW”) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze („GPWP”).

Prospekt został złożony w Autoriteit Financiële Markten (“AFM”), będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Holandii i niezwłocznie po zatwierdzeniu zostanie udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 37 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art.125d(2) słowackiej ustawy o nr 566/2001 o papierach wartościowych i usługach inwestycyjnych i zmianach w innych ustawach oraz art. 36f(1) czeskiej ustawy nr 256/2004 o podmiotach na rynkach kapitałowych, tj. po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od AFM dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski oraz po otrzymaniu przez Narodowy Bank Czech od AFM dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu i tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język czeski oraz po otrzymaniu przez Narodowy Bank Słowacji od AFM dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu i tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język słowacki.

Prospekt w formie elektronicznej będzie dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.fortunagroup.eu), Menedżera Oferty Detalicznej na terenie Słowacji (www.slsp.sk) i Menedżera Oferty Detalicznej na terenie Czech (www.csas.cz), Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl), AFM (www.afm.nl). Egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej dostępne będą dostępne w siedzibie Spółki oraz w siedzibach Oferujących w Czechach, na Słowacji i w Polsce, jak również w punktach przyjmowania zleceń Oferujących na Słowacji i w Polsce.

Historia zakładów bukmacherskich Fortuna

Fortuna w Czechach – FORTUNA sázková kancelář, a. s. została utworzona w 1990 roku. Siostrzana spółka na Słowacji – Terno, a. s. – powstała rok później. W 2005 roku Penta Investments stała się właścicielem obu podmiotów, a także – jeszcze w tym samym roku –polskiego operatora zakładów wzajemnych, działającego pod nazwą Profesjonał. Wszystkie trzy firmy funkcjonują obecnie pod jedną marką FORTUNA.

Zarząd i Rada nadzorcza

Fortuna stosuje dwupoziomowy model zarządzania: zarząd firmy pełni funkcję organu wykonawczego i jest kontrolowany przez radę nadzorczą. W zarządzie spółki zasiadają obecnie cztery osoby. Stanowisko prezesa zarządu zajmuje Jiří Bunda, posiadający doświadczenie kierownicze zdobyte w różnych firmach, między innymi w Zepter International. Wiceprezesem zarządu Fortuna Entertainment Group jest Wilf Walsh, ekspert w sektorze rozrywki i branży bukmacherskiej. Pozostali członkowie zarządu to Jana Galacová i Richard van Bruchem.

Rada nadzorcza składa się z czterech członków. Jej przewodniczącym jest Jozef Janov z Penta Investments, posiadający bogate doświadczenie w branży handlu detalicznego, oparte m.in. na funkcji członka rady nadzorczej Żabki – największej sieci detalicznej typu convenience w Europie Środkowej. Pozostali członkowie rady to: Václav Brož oraz Martin Kúšik. Michal Horáček, jeden z założycieli czeskiej Fortuny, objął ostatnio stanowisko czwartego członka rady. Przewidywane jest powołanie do rady piątej osoby, która będzie reprezentantem mniejszościowych akcjonariuszy Fortuna Entertainment Group.

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny Grupy Fortuna spełnia międzynarodowe standardy. W szczególności spółka zamierza prowadzić działalność zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, przyjętymi w Czechach, Polsce oraz Holandii.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021