Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Fortuna Entertainment Group ogłasza dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze

Fortuna Entertainment Group NV („Fortuna” lub „Spółka”) informuje, że Komisja Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze dopuściła akcje Fortuny do obrotu na Głównym Rynku PSE. Akcje Fortuny będą przedmiotem obrotu w systemie SPAD.

Prospekt

Wszystkie informacje i dane finansowe, które mogą pomóc inwestorom w podjęciu decyzji o inwestowaniu w akcje zostały przedstawione w Prospekcie, sporządzonym zgodnie z unijną Dyrektywą w sprawie prospektu i zatwierdzonym przez Organ Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym Holandii, Autoriteit Financiële Markten (AFM). Prospekt emisyjny – wraz z tłumaczeniem podsumowania na język polski, czeski i słowacki – został paszportowany do odpowiednich organów nadzoru poszczególnych rynków: Czeskiego Banku Narodowego (CNB), polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Narodowego Banku Słowacji (NBS).

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.fortunagroup.eu), Slovenská sporiteľňa, a.s. (www.slsp.sk), Česká spořitelna, a.s. (www.csas.cz), brokerjet České spořitelny, a.s. (www.brokerjet.cz), Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl) oraz AFM (www.afm.nl). Egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej dostępne są w siedzibie Spółki w Holandii oraz w siedzibie Česká spořitelna, a.s. w Czechach, Slovenská sporiteľňa, a.s. na Słowacji, brokerjet České spořitelny, a.s. w Czechach, UniCredit CAIB Poland S.A. w Polsce oraz w punktach obsługi klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz Domu Maklerskiego Pekao w Polsce.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021