Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

eFortuna: Wyniki finansowe po czterech kwartałach 2010 roku

Fortuna Entertainment Group N.V.

 Wyniki finansowe po czterech kwartałach 2010 roku

Fortuna Entertainment Group N.V. (FEG) – wiodący w Europie Środkowej i Wschodniej operator zakładów wzajemnych, działający w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech – ogłosiła skonsolidowane wyniki finansowe po czterech kwartałach 2010 roku. Zgodnie z wstępnymi, nieaudytowanymi danymi, wartość zakładów przyjętych przez Grupę w 2010 roku wyniosła 384,2 mln euro, co oznacza wzrost o 13,7% wobec 2009 roku.

Wygrane brutto FEG wyniosły w 2010 roku 92,8 mln euro i zwiększyły się o 9,6% w porównaniu do roku 2009, w tym z zakładów on-line sięgnęły już 22,9 mln euro – co oznacza wzrost aż o 35,5%. Wygrane brutto z zakładów przyjmowanych w kolekturach zwiększyły się w 2010 roku o 3,1%, co oznacza zatrzymanie spadków notowanych w roku poprzednim.

W 2010 roku spółka osiągnęła łączne przychody na poziomie 81,2 mln euro, czyli o 8,8% więcej niż w roku poprzednim.Zysk brutto wzrósł o 10,5% rok do roku i osiągnął 73,5 mln euro. Największy wpływ na wzrost wyniku brutto miały zakłady on-line – w tym segmencie wynik wzrósł o 39,6%, do 18,9 mln euro. Rentowność brutto w 2010 roku wyniosła 19,1%.

Zysk operacyjny FEG wyniósł w 2010 roku 22,5 mln euro, o 4,9% więcej niż w roku ubiegłym. Wpływ na ten wynik miały modyfikacje EBITDA oraz wyższa amortyzacja.

W 2010 roku spółka wypracowałazysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie 17,4 mln euro, o 2,6% wyższy wobec roku ubiegłego (wyłączając działalność w Chorwacji). Natomiast łączny zysk netto z uwzględnieniem spółki Fortuna HR działającej w Chorwacji – której wyniki finansowe nie są obecnie konsolidowane – wyniósł 20,3 mln euro i był aż o 63,2% wyższy wobec 2009 roku.

Wyniki FEG po czterech kwartałach 2010 roku potwierdzają mocny trend wzrostowy na kluczowych rynkach, na których działa Grupa. Najwyższe wzrosty zanotowano w Czechach i na Słowacji, głównie dzięki zakładom on-line. Wysoka wartość sumy wpłaconych stawek na wszystkich rynkach, na których działa Fortuna, była także efektem znaczących wydarzeń sportowych, m.in. Mistrzostw Świata w piłce nożnej w RPA.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu w 2010 roku. Fortuna potwierdza, że osiąga doskonałe rezultaty na wszystkich kluczowych rynkach i kontynuuje strategię wzrostu organicznego, jak również zwiększania udziału w rynku. Uzyskaliśmy bardzo wysoki przyrost zakładów w segmencie on-line, ale także – co bardzo ważne – utrzymaliśmy dotychczasowe poziomy w segmencie zakładów tradycyjnych na wszystkich rynkach naszej działalności. Nasze sieci kolektur to już nie tylko kanał dystrybucji, ale również centra wspierające obsługę uczestników zakładów on-line. Prezentowane wyniki potwierdzają, że przyjęta strategia bazująca na rozwoju sprzedaży on-line, przy jednoczesnym wzroście sieci kolektur jest właściwa” – powiedział Jiří Bunda, CEO Fortuna Entertainment Group.

Udział Polski w sumie wpłaconych stawek w FEG w 2010 roku wyniósł 14,4%, w porównaniu do 17% w 2009. Łączna wartość przyjętych zakładów w Polsce osiągnęła poziom 55,3 mln euro, o 3,9% mniej niż w roku ubiegłym. Główną przyczyną spadku była zmiana opodatkowania zakładów wzajemnych, która weszła w życie od stycznia 2010 roku oraz brak możliwości oferowanie gier numerycznychWzrosły natomiast wygrane brutto z zakładów w Polsce, które wyniosły 19,7 mln euro w 2010 roku, czyli o 15,5% więcej rok do roku. Zwiększył się takżewynik brutto – o 16,2% wobec 2009 – i osiągnął 13,0 mln euro. Rentowność brutto z zakładów w Polsce wyniosła 23,5%, o 4 punkty procentowe więcej niż w 2009 roku. To najwyższa rentowność brutto ze wszystkich rynków, na których działa Fortuna.

Pomimo szybkiego wzrostu zakładów w internecie, tradycyjna sieć kolektur nadal pozostaje kluczowym kanałem dystrybucji FEG i przynosi ponad 75% wygranych brutto, osiąganych przez spółkę. Placówki pełnią także zasadniczą rolę wspierającą segment on-line. Klienci internetowi mogą bezpłatnie korzystać z pełnego wachlarza usług oferowanego w segmencie tradycyjnym, przykładowo z: depozytów, wypłat wygranych oraz centrum obsługi klienta. Z tego powodu rozwój i wzrost efektywności sieci kolektur jest istotnym elementem strategii spółki na wszystkich trzech rynkach działalności. Ponadto, ekspansja sieci placówek będzie realizowana w oparciu o model partnerski z lokalnymi przedsiębiorcami, na przykład barami sportowymi.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych Grupy Fortuna, które pokazują, że nasze deklaracje – złożone inwestorom podczas oferty publicznej akcji – zostały spełnione. Bardzo dobre rezultaty za 2010 rok odzwierciedlają doskonałą kondycję finansowa i perspektywy rozwoju podmiotu. Jako przedstawiciel akcjonariuszy FEG, pragnę podziękować Zarządowi. Będziemy śledzić z uwagą realizację kolejnych wyzwań, w tym zwłaszcza uruchomienia loterii w Czechach a także wprowadzenia oferty zakładów internetowych w Polsce, po wejściu w życie zliberalizowanych przepisów w tym zakresie” – dodaje Jozef Janov, przewodniczący Rady Nadzorczej Fortuna Entertainment Group.Strategia i nowe projekty

W lutym 2011 roku większościowy udziałowiec Fortuny – Penta Investments – ogłosiła podpisanie partnerstwa strategicznego z Sazka w celu zapobieżenia bankructwa tej firmy. Niezależnie od rozwoju tego projektu, Fortuna będzie kontynuować realizację projektu loterii w Czechach, we współpracy ze swoim partnerem Intralot oraz z pełnym wsparciem głównego udziałowca FEG.

W 2011 roku skoncentrujemy się na utrzymaniu dużej dynamiki wzrostu, wysokiej efektywności operacyjnej naszej sieci placówek, przy jednoczesnym maksymalnym wsparciu zakładów on-line. Zamierzamy także rozwijać nasze strategiczne projekty, takie jak loteria w Czechach i zakłady on-line w Polsce, o ile przepisy na to pozwolą” – dodał Bunda.

Fortuna skompletowała własny zespół zarządzający, dedykowany realizacji projektu loterii w Czechach, w celu wejścia w segment loterii w pierwszej połowie bieżącego roku. Uruchomienie loterii jest planowane na drugą połowę 2011. Strategia Fortuny zakłada dotarcie nie tylko do obecnych klientów korzystających z loterii, ale przede wszystkim do nowych konsumentów Celem FEG jest stworzenie w Czechach nowego segmentu, w którym obecnie penetracja rynku (określana na podstawie wydatków per capita) jest znacznie niższa w porównaniu do innych krajów, takich jak Słowacja czy Węgry.

Internetowa platforma FortunaWin, pozwalająca na oferowanie zakładów sportowych on-line na Węgrzech on chwili wprowadzenia na rynek w czerwcu 2010 roku pozyskała już ponad 10 tysięcy użytkowników. Ponadto, w ramach FortunaWin uruchomiono specjalną aplikację, umożliwiającą zawieranie zakładów za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Polityka dywidendowa

Spółka deklarowała w zeszłym roku wypłatę dywidendy na poziomie 70%-100% zysku netto za 2010 rok i podtrzymuje te zobowiązania. Dokładny poziom dywidendy zostanie zaproponowany przez Zarząd akcjonariuszom na WZA, które odbędzie się w maju 2011.

Plany na 2011 rok

W 2011 roku Fortuna będzie kontynuować i rozwijać kluczowe filary strategiczne – wzrost głównych rynków w obszarze zakładów sportowych, wsparcie i ekspansja zakładów on-line, jak również zatrzymanie spadku udziałów sieci kolektur naziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności sieci tradycyjnej.

FEG oczekuje dalszego dynamicznego rozwoju segmentu zakładów internetowych w 2011 roku i zwiększania ich udziału w łącznej wartości wygranych brutto.

W porównaniu do bardzo dobrego roku 2010 – obfitującego w dużą liczbę wydarzeń sportowych, w tym Mistrzostw Świata w piłce nożnej – rok 2011 będzie znacznie gorszy dla segmentu zakładów wzajemnych.

W odniesieniu do nowych projektów i ich udziału w wynikach finansowych za 2011 rok, w oparciu o obecne założenia projekt loterii w Czechach powinien przynieść pierwsze zyski za 2 lata, czyli w 2012-2013 roku. Uruchomienie zakładów internetowych w Polsce w tym roku powinno mieć pozytywny wpływ  na wyniki spółki. Właściwe szacunki planowanych wydatków inwestycyjnych będą zależeć od warunków prowadzenia zakładów on-line w Polsce, przede wszystkim od poziomu opodatkowania, warunków rejestracji oraz regulacji w odniesieniu do działań marketingowych. Spółka dostarczy dokładniejsze szacunki w momencie zatwierdzenia aktów prawnych.

Zestawienie wyników finansowych

(mln EURO) Styczeń – Grudzień 2010
Wartość Dynamika
Suma wpłaconych stawek 384.2 13.7%
Wygrane brutto 92.8 9.6%
On-line 22.9 35.5%
Kolektury 69.9 3.1%
Przychody 81.2 8.8%
EBITDA 25.1 6.6%
Zysk netto z działalności kontynuowanej 17.4 2.6%
 
Zysk netto uwzględniający działalność niekontynuowaną 20,3 63,2%

 

O Fortunie:

Fortuna Entertainment Group jest wiodącym operatorem zakładów bukmacherskich w Europy Środkowej i Wschodniej. Firma założycielska FORTUNA sázkovákancelář powstała w Pradze w 1990 roku.Już rok później na Słowacji założona została spółka Terno, a.s.

W 2005 roku grupa inwestycyjna Penta stała się właścicielem obu firm, jednocześnie pozyskując w tym samym rokupolskiego operatora zakładów bukmacherskich Profesjonał i stopniowo konsolidując te spółki pod jedną marką. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w branżyzakładów bukmacherskich, Fortunatworzy standardyi wyznacza trendy na rynku środkowo-europejskim.Grupa stale inwestuje w rozwójnowych produktów i usług rozszerzając przy tym sieć kanałów dystrybucji oraz doskonaląc ich jakość.Fortuna posiada obecnie ponad 1300kolektur na trzech rynkach.

Grupa wprowadziła platformę FortunaWin, umożliwiającą oferowanie produktówna nowych rynkach. Obecnie FortunaWindostarcza gry i zakłady klientom na Węgrzech.

 

W październiku 2010 roku Fortuna z powodzeniem zadebiutowała na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Pradze. Głównym akcjonariuszempozostaje środkowoeuropejska grupa inwestycyjna Penta.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021