Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Całkowita kwota przyjętych zakładów wzrosła w 2013 roku o 21,2 % do 567,2 mln EUR

Spółka Fortuna Entertainment Group N.V. opublikowała swoje wstępne niezrewidowane skonsolidowane wyniki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013.Wstępne zrewidowane wyniki spółki Fortuna Entertainment Group za 2013 rok potwierdzają, że Spółka rośnie na wszystkich głównych rynkach.

·         Całkowita kwota przyjętych zakładów wzrosła w 2013 roku o 21,2 % do 567,2 mln EUR

·         Całkowita kwota wygranych brutto z zakładów wzajemnych online wzrosła w 2013 roku o 35,3 % do 51,1 mln EUR

·         Całkowita wysokość EBIDTA wzrosła w 2013 roku o 20,8 % do 26,7 mln EUR

·         Zysk netto Grupy w 2013 roku wzrósł o 26,4 % do 15,6 mln EUR

Spółka Fortuna, największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej, obecny na rynkach w Polsce, Republice Czeskiej i na Słowacji, w 2013 roku według wstępnych niezrewidowanych wyników gospodarczych odnotowała całkowitą sumę przyjętych zakładów na poziomie 567,2 miliona EUR, a więc o 21,2% więcej niż w 2012 roku. Wartość przyjętych zakładów w segmencie zakładów sportowych wyniosła 551,2 miliona EUR, a więc o 22,9% więcej niż w 2012 roku. Wyniki te udało się osiągnąć dzięki wzrostowi w segmencie zakładów internetowych na wszystkich rynkach, na których obecna jest Fortuna. Przyjęte zakłady z loterii wyniosły w 2013 roku w sumie 16,1 miliona EUR. Tym samym spółka znacznie przekroczyła poprzednie szacunki z marca 2013 roku, kiedy to spodziewano się, że suma przyjętych zakładów wyniesie około 510 milionów EUR.

W 2013 roku wysokość wygranych brutto (Gross Win) wyniosła 116,5 milionów EUR, co w porównaniu z 2012 rokiem stanowi wzrost o 5,1 %. Wygrane brutto z zakładów sportowych wyniosły 108,8 miliona EUR, a więc o 7,9% więcej niż w poprzednim roku. W tym wygrane brutto z zakładów internetowych w 2013 roku wzrosły do 51,1 miliona EUR, co w porównaniu z 2012 rokiem oznacza wyraźny wzrost o 35,3 %. Wzrost zakładów internetowych wynikał z utrzymującego się rozwoju „zakładów na żywo“ i transmisji na żywo dostępnych jako streaming, które są coraz bardziej popularne wśród klientów spółki Fortuna.

Wygrane brutto z zakładów w kolekturach w 2013 roku wyniosły 57,8 miliona EUR. Wygrane brutto z loterii wyniosły 7,6 miliona EUR.

Jestem bardzo zadowolony z wyników gospodarczych Fortuny, które zawdzięczamy mocnemu wzrostowi zakładów wzajemnych online na wszystkich naszych rynkach.  Wartość zakładów przyjętych przez Fortunę przekroczyła 567 milionów EUR, co stanowi wzrost o 21,2 % w porównaniu z ubiegłym rokiem, a nasz wskaźnik EBITDA wyniósł 26,7 miliona EUR, czyli o 20,8 % więcej niż w 2012 roku. Nasza główna strategia, polegająca na rozwijaniu zakładów internetowych i mobilnych oraz oferowaniu klientom szerokiej skali produktów LIVE opłaciła się. Chcielibyśmy wykorzystać również ważne tegoroczne imprezy sportowe, takie jak Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Brazylii, aby utrzymać to mocne tempo rozwoju również w 2014 roku,“ stwierdził Radim Haluza, dyrektor generalny spółki Fortuna Entertainment Group.

„Zgodnie z naszą polityką dywidendową potwierdzamy, iż zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 70 – 100% skonsolidowanego zysku netto, propozycja wypłaty dywidendy zostanie opublikowana w najbliższych tygodniach,“ dodaje Haluza.

Wybrane wskaźniki finansowe – ogółem dla FEG

(w mln EUR) 2013 zmiana w %
Przyjęte zakłady 567,2 21,2 %
Wygrane brutto 116,5 5,1 %
Przychody 97,1 0,8 %
EBITDA 26,7 20,8 %
Zysk operacyjny 23,0 24,8 %
Zysk netto za dany rok 15,6 26,4 %

Przychody, EBITDA

W 2013 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 97,1 miliona EUR, a więc o 0,8 % więcej niż w roku ubiegłym. W tym, przychody w kwocie 89,4 miliona EUR pochodziły z zakładów sportowych, i odnotowały 3,7-procentowy skok rok do roku. Przychody z loterii wyniosły w 2013 roku 7,7 miliona EUR, co stanowi spadek o 23,3 % rok do roku.

Całkowita kwota skonsolidowanego  EBITDA wyniosła w 2013 roku 26,7 miliona EUR, co oznacza wzrost o  20,8 % rok do roku, i przekracza początkowe szacunki Spółki, które zakładały sumę 23,1 miliona EUR. Wartość EBITDA dla zakładów sportowych wyniosła 27,3 miliona EUR, a więc o 5,6 % więcej niż w poprzednim roku. EBITDA z loterii odnotowała stratę na poziomie 0,6 miliona EUR, co oznacza lepszy o 83,1 % wynik niż w poprzednim roku.

Zysk netto

Podatek dochodowy za 2013 rok wyniósł 5,4 milionów EUR, a więc o 41,7 % więcej niż w 2012 roku. Wzrost ten wynikał z wyższych zysków operacyjnych i podniesieniu podatku dochodowego od osób prawnych na Słowacji z 19 % do 23 %.

W 2013 roku Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 15,6 miliona EUR, a więc o 26,4 % więcej niż w roku ubiegłym za sprawą lepszych wyników operacyjnych.

Kanały sprzedaży i sieć dystrybucyjna

Generalnie nadal utrzymuje się wzrost w segmencie  zakładów on-line, połączony z rozwojem szybkiego dostępu do Internetu, a tym samym – dostępu na strony spółki Fortuna. W ciągu ostatnich dwóch lat Fortuna przekształciła się z detalicznego zakładu bukmacherskiego w multi-regionalny biznes internetowy. W ciągu 2013 roku Spółka uruchomiła i dokończyła kilka projektów inwestycyjnych oraz innowacji w zakresie systemów transakcyjnych, aplikacji na telefon komórkowy oraz systemu zarządzania relacjami z klientem. Doprowadziło to do wzrostu liczby zarejestrowanych klientów w 2013 roku o 26% oraz liczby klientów wybierających zakłady LIVE – o 57%. W 2013 roku najszybciej rozwijał się kanał umożliwiający obstawianie zakładów przez Internet. Ogólna liczba klientów wybierających ten właśnie kanał wzrosła o ponad 300%.

Jeżeli chodzi o ofertę produktową, Fortuna poszerzyła swój asortyment zakładów LIVE, nawiązując współpracę z bwin.party. Bwin FEED umożliwia swoim klientom biznesowym – internetowym i stacjonarnym, otrzymywanie informacji sportowych w realnym czasie, w tym kursów, rozstawienia zawodów, wyników, tablicy wyników i przeglądu wydarzeń sportowych w kilku językach. Program można podłączyć do punktów sprzedaży partnerów biznesowych za pomocą specjalnego interfejsu, dzięki czemu Fortuna będzie mogła oferować swoim klientom szeroki wachlarz kursów i odpowiednich treści sportowych. Dzięki temu partnerstwu Fortuna mogła rozszerzyć ofertę wydarzeń sportowych w realnym czasie o 60 %.

Loteria w Czechach

Fortuna rozpoczęła rozmowy z Intralotem w zakresie potencjalnego przejęcia dostawcy sprzętu loteryjnego, spółki Intralot Czech s.r.o. Dzięki tej transakcji Fortuna mogłaby przejąć sprzęt (terminale) służące do sprzedaży loterii. Intralot pozostałby dostawcą oprogramowania loteryjnego dla Fortuny z niższą niż aktualnie prowizją. Zamknięcie transakcji zaplanowano na drugi kwartał 2014 roku. Transakcja zostanie rozliczona w gotówce, Fortuna aktualnie prowadzi rozmowy ze swoim bankiem na temat możliwości uzyskania kredytu w celu jej sfinansowania.

W maju 2013 roku Fortuna przejęła niewielką firmę sprzedającą karty zdrapki GAMESTAR a.s. w celu przeniknięcia do ich kanału dystrybucyjnego (České dráhy – czeskie koleje państwowe). Jesienią 2013 roku Fortuna i Tipsport zawarły umowę joint venture w zakresie losów z natychmiastowym wynikiem – zdrapek.  Aktualnie umowa czeka na zatwierdzenie czeskiego urzędu antymonopolowego (Úřad pro hospodářskou soutěž; ÚHOS).

Prognozy i wytyczne na 2014 rok

W 2014 roku Fortuna jako nowoczesny, regulowany zakład bukmacherski będzie nadal oferować klientom szeroki asortyment produktów i pierwszorzędną obsługę, bez względu na wybrany przez klienta sposób i czas obstawiania zakładów.  Strategia Spółki będzie polegać na ciągłym ulepszaniu oferty, zdobywaniu nowych klientów i dalszym wzroście. W 2013 roku Fortuna zainwestowała w nowe technologie, które miały uczynić z niej czołowego operatora zakładów internetowych w regionie i pragnie wykorzystać te inwestycje podczas tegorocznych imprez sportowych, czyli Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Brazylii.

Jednocześnie należy zastanowić się nad aktualnymi wymaganiami organów nadzoru na poszczególnych rynkach, zwłaszcza w Polsce. W 2014 roku chcemy popracować nad poprawą środowiska regulacyjnego, tak aby rynek regulowany mógł rozwijać się na niekorzyść rynków zagranicznych, które nie wnoszą nic do odnośnych budżetów państwowych.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021