Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Bonusowy pressing. Ekstraklasowa promocja w eFortuna

W Fortunie zadbano o to, aby osłodzić zbliżającą się rozłąkę z najlepszymi rozgrywkami piłkarskimi. Pamiętasz, że dobry wynik do przerwy to za mało, aby wygrać mecz? O wiele lepszym sposobem na zwycięstwo i zgarnięcie bonusu w wysokości 10 zł jest stosowanie… BONUSOWEGO PRESSINGU!

Nie masz jeszcze konta w zakładach bukmacherskich efortuna.pl? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz darmowe 20 PLN w postaci freebeta

Zasady promocji:

  • W dniach 18-19.05.2019 postaw 2 kupony o wartości min. 10 zł brutto każdy, zawierające co najmniej jedno zdarzenie związane z rozgrywkami piłkarskiej Ekstraklasy
  • Oferta: tylko LIVE
  • Kupony: SOLO, AKO, MAXIKOMBI
  • Kanały: WYŁĄCZNIE aplikacja mobilna Fortuny. Promocja nie obejmuje kuponów zawartych poprzez responsywną stronę mobilną www.gm.efortuna.pl.
  • Gracze, którzy spełnią warunki promocji otrzymają 1400 punktów FKP, co odpowiada kwocie 10 zł.
  • Nie ma znaczenia czy zakłady będą wygrane czy przegrane.
  • Promocja nie obejmuje kuponów zawartych w ramach zakładów specjalnych, Hitu Dnia i Eksperta+
  • Bonus zostanie przypisany do iKont graczy w dniu 20.05.2019 do godz. 23:59

Więcej szczegółów w regulaminie

Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus, bez względu na liczbę zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.

REGULAMIN PROMOCJI „Bonusowy pressing”
obowiązujący w dniach 18.05-19.05.2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki promocji, będącej sprzedażą premiową, dla klientów
FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. (zwanej dalej „FORTUNĄ”), prowadzonej pod
nazwą „Bonusowy pressing”, zwanej dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 548-11-92-
629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej
także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów Organizatora zawierających
zakłady wzajemne poprzez aplikację mobilną.

3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja obowiązuje w dniach 18.05-19.05.2019 r.
3.2. Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez aplikację mobilną Organizatora.
3.3. Aby wziąć udział w Promocji należy:
3.3.1 w czasie jej obowiązywania zawrzeć poprzez aplikację mobilną Organizatora zakład lub
zakłady na 2 kuponach, za minimalną kwotę 10 PLN Brutto każdy;
3.3.2 zakład lub zakłady muszą zawierać w ramach jednego kuponu min. 1 zdarzenie
rozgrywane w ramach 37. kolejki Lotto Ekstraklasy, wyłącznie z oferty live;
3.3.3 zakład lub zakłady mogą być zawarte w formie kuponu SOLO, AKO lub MAXIKOMBI;
3.3.4 kwota minimalna, o której mowa w ppkt 3.3.1 dotyczy całego kuponu.
3.4 Gracze, których kupony spełnią powyższe warunki, otrzymają bonus w postaci 1 400 punktów
Fortuna Klub Plus, co odpowiada kwocie 10 PLN.
3.5 Promocja nie obejmuje zakładów specjalnych, anulowanych lub unieważnionych.
3.6 Promocja nie łączy się z ofertą HIT DNIA ani Ekspert +
3.7 Promocja obejmuje kupony wygrane i przegrane.
3.8 Bonus zostanie przypisany do iKont graczy do godz. 23:59 następnego dnia roboczego po
zakończeniu Promocji tj. w dniu 20.05.2019.
3.9 Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania bonusu, zostaną powiadomieni drogą
mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.10 Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus, bez względu na liczbę
zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.
3.11 Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.
3.12 Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany bonusu na środki pieniężne lub inną nagrodę.

4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach
hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl

 

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021