Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Bezpieczny zakład (kupon) w STS – samouczek

Zasady Bezpiecznego kuponu w STS

– zagraj zakład z łącznym kursem minimalnym 175
– maksymalny kurs jednego zdarzenia to 5.0
– maksymalny wkład 250 PLN
– zaznacz okienko „bezpieczny zakład” w kalkulatorze.

Jeśli na zawartym kuponie JEDNO zdarzenie będzie przegrane,otrzymasz dziesięciokrotność swojego wkładu. Pamietaj, że nie jest to tak zwany freebet, czyli darmowy zakład a jedynie bezpieczny zakład bukmacherski.

UWAGA: Bezpieczny zakład nie jest dostępny w zakładach na żywo!

 

Informacje ogólne

Kupon jest narzędziem, które umożliwia przygotowanie swego zakładu do zawarcia czyli listy zdarzeń, ich typów, wybór stawki oraz obliczenie natychmiast ewentualnej wygranej. Umożliwia on zawarcie zakładów przez Internet – konieczna do tego jest rejestracja w zakładach online spółki Star-Typ Sport. Kupon jest widoczny na stronie w prawej kolumnie.

Można także utworzyć zapis e-kuponu, a następnie wydrukować go lub zapisać wygenerowany numer i udać się do punktu przyjmowania zakładów, a tam przekazać wydruk bądź numer naszemu pracownikowi punktu. Utworzenie E-kuponu nie jest dowodem zawarcia zakładu. Aby zawrzeć zakład, należy udać się do najbliższego punktu przyjmowania zakładów i na miejscu przekazać utworzony kupon naszemu pracownikowi w celu potwierdzenia zawarcia zakładu, następnie wpłacić stawkę i odebrać wydrukowany kupon od naszego pracownika.

Jak przygotować kupon

Wybór zdarzeń, zmiana typów, usuwanie zdarzeń

Przygotowując Kupon należy najpierw wybrać z oferty interesującą dyscyplinę sportową. Następnie wybieramy kraj i daną ligę. Z listy zdarzeń jakie zostaną wyświetlone należy wybrać spotkanie i kliknąć na konkretny typ z kursem. Spotkanie automatycznie pojawi się w kuponie po prawej stronie. W ten sam sposób wybieramy wszystkie zdarzenia jakie chcemy wytypować na swoim zakładzie.

Chcąc zmienić swój typ w konkretnym zdarzeniu wystarczy kliknąć inny kurs.
Chcąc usunąć zdarzenie wystarczy w Kuponie kliknąć klawisz „X”, który znajduje się przy spotkaniu w prawym górnym rogu.

Wybór typu kuponu

Jeżeli wybraliśmy już wszystkie interesujące nas zdarzenia możemy zdecydować jaki typ kuponu chcemy utworzyć. Do wyboru mamy trzy możliwości SOLO, AKO, MAXIKOMBI. Wystarczy w górnej części kuponu kliknąć na wybrany typ.

Kolejnym krokiem jaki należy wykonać to wybór stawki. W kuponach SOLO oraz AKO – w pozycji STAWKA wpisujemy pełną kwotę za jaką chcemy zawrzeć zakład i klikamy „PRZELICZ” – kalkulator sam obliczy nam „Ewentualną wygraną”, którą możemy wygrać w momencie poprawnego wytypowania wszystkich zdarzeń na kuponie.

W kuponie MAXIKOMBI – Stawkę możemy zawierać na dwa sposoby, po pierwsze wybierając stawkę na cały zakład bądź na jedną kombinację. Jeżeli chcemy zagrać na każdą możliwą kombinację wystarczy w pozycji „Zagraj na wszystkie kombinacje” wpisać stawkę, która zostanie pomnożona przez liczbę wszystkich kombinacji – kombinacje są wypisane w nawiasie obok wybranego systemu. Jeżeli chcemy zagrać na jeden wybrany system należy w polu wyznaczonym obok danego systemu wpisać stawkę, która będzie wyznaczała kwotę na jedną kombinację (zostanie pomnożona przez ilość kombinacji jaka jest podana w nawiasie). System jest zależny od ilości grup na kuponie przy wyborze maksymalnej ich wartości czyli 13 grup do wyboru mamy systemy tj.: 1z13; 2z13; 3z13; 4z13; 5z13; 6z13; 7z13; 8z13; 9z13; 10z13; 11z13; 12z13; 13z13 bądź mniejsze w zależności od ilości grupna kuponie.

Wybierając stawkę któregoś kuponu Maxikombi należy pamiętać, że minimalna stawka na jedną kombinację wynosi 0,01zł, a na cały zakład 2zł.

Ostateczne zawarcie zakładu

Jeżeli wszystkie spotkania jakie nas interesują są zawarte na kuponie i wybraliśmy już stawkę oraz jesteśmy zalogowani w zakładach online wystarczy kliknąć przycisk „Wnieś zakład” – kupon zostanie zawarty według zasad funkcjonowania zakładów online. Pojawi się napis „Poprawnie przyjęto zakład: …” Klikamy OK i możemy grać dalej!

Jeżeli nie posiadamy konta w zakładach online należy się zarejestrować, a następnie zalogować. W przypadku, gdy chcemy skorzystać z zakładów naziemnych, wystarczy kliknąć E-KUPON – zostanie wygenerowany numer kuponu. Następnym krokiem jest jego spisanie i okazanie w najbliższym punkcie przyjmowania zakładów.

Jak przygotować kupon

Kupon SOLO oraz AKO posiada status wygranego w momencie gdy wszystkie wytypowane na nim spotkania zostaną rozstrzygnięte pozytywnie, czyli każdy wybrany typ musi być poprawny.

Kupony MAXIKOMBI posiadają status wygranego w momencie gdy minimalna liczba kombinacji wybrana przez nas zostanie poprawnie wytypowana, np. wybierając system 4z6 mamy możliwość popełnienia dwóch błędów, a więc kupon jest nadal wygrany gdy z 6 wytypowanych spotkań poprawnych będzie tylko 4 bądź 5 lub tez wszystkie. Jeżeli poprawnych spotkań będzie tylko 3 bądź mniej wtedy kupon będzie miał status przegranego.

Rodzaje zakładów

ZAKŁAD SOLO

Jest zakładem na jedno (pojedyncze) wybrane zdarzenie z oferty. Spotkanie wybieramy w taki sam sposób jak każde inne, a więc wybierając dyscyplinę, kraj, ligę oraz konkretny typ z kursem. Kupon ma status wygranego w momencie gdy wybrane spotkanie zostanie poprawnie wytypowane.

ZAKŁAD AKO

Jest zakładem na którym możemy zawrzeć minimum dwa i maksimum 100 spotkań na jednym kuponie. Spotkanie wybieramy w taki sam sposób jak każde inne, a więc wybierając dyscyplinę, kraj, ligę oraz konkretny typ z kursem do momentu wyboru wszystkich interesujących nas spotkań jakie chcemy zawrzeć w swoim zakładzie.

Kupon ma status wygranego w momencie gdy wszystkie wybrane spotkania zostaną poprawnie wytypowane.

ZAKŁAD MAXIKOMBI

Jest zakładem zwanym także systemowym, gra systemowa umożliwia typowanie z możliwością popełnienia błędu, nie tracąc przy tym prawa do wygranej. Składa się z dwóch rodzajów zakładów systemowych – zakładu rozpisowego oraz zakładu blokowego. W systemie składającego się z 13 grup mamy możliwość popełnienia jednego bądź aż 12 błędów.

ZAKŁAD ROZPISOWY

Jest zakładem składających się z różnych kombinacji zakładów SOLO (pojedynczych). Każdy pojedynczy zakład jest osobną grupą (A,B,C,D, itd.) w której zawarte jest tylko jedno spotkanie. Maksymalna ilość grup do wyboru w zakładach MAXIKOMBI wynosi 13 (od A do M).

Spotkania wybieramy w taki sam sposób jak każde inne, a więc wybierając dyscyplinę, kraj, ligę oraz konkretny typ z kursem do momentu wyboru wszystkich interesujących nas spotkań jakie chcemy zawrzeć w swoim zakładzie.

Następnie wybieramy typ kuponu MAXIKOMBI – każde spotkanie zostanie przydzielone do innej grupy.

ZAKŁAD BLOKOWY

Jest zakładem składających się z różnych kombinacji zakładów AKO. Każdy zakład jest osobną grupą (A,B,C,D, itd.) w której możemy zawrzeć kilka spotkań. Maksymalna ilość grup do wyboru w zakładach MAXIKOMBI wynosi 13 (od A do M).

Spotkania wybieramy w taki sam sposób jak każde inne, a więc wybierając dyscyplinę, kraj, ligę oraz konkretny typ z kursem do momentu wyboru wszystkich interesujących nas spotkań jakie chcemy zawrzeć w swoim zakładzie.

Następnie wybieramy typ kuponu MAXIKOMBI – każde spotkanie zostanie przydzielone do innej grupy, a więc kolejnym krokiem jest przypisanie danego spotkania do odpowiedniej grupy w jednej grupie możemy zawrzeć kilka spotkań.

GRUPA P – PEWNIAK

W zakładach Maxikombi możemy utworzyć dodatkową grupę P do której zaliczamy spotkania uważane za pewne na naszym kuponie. Spotkania ujęte w grupie P nie doliczają się do systemu, czyli wybierając 6 spotkań i 3 pewniaki ogólnie na kuponie będziemy mieli 9 spotkań, jednakże system wybieramy tylko z 6, np. 3z6 + 3 pewniaki. Status kuponu będzie wygrany w momencie gdy minimalnie 3 spotkania zostaną poprawnie wytypowane i wszystkie pewniaki. Ważne jest to, że aby kupon był wygrany każdy pewniak musi być poprawnie wytypowany, czyli jeżeli jakikolwiek pewniak będzie błędny, a mimo to wszystkie grupy będą poprawne kupon i tak będzie przegrany.

ZAKŁAD BEZPIECZNY

Jest zakładem AKO, na którym istnieje możliwość popełnienia 1 błędu. W momencie, gdy na kuponie kurs ogólny wynosi minimum 175, a każde spotkanie zawiera kurs nie większy niż 5, można go przekształcić w Zakład Bezpieczny. Do tego celu służy okienko, widniejące pod kwotą stawki oraz współczynnikiem procentowym, które należy zaznaczyć.
Maksymalna stawka Zakładu Bezpiecznego to kwota 250,00 zł.
Kupon posiada również status wygranego w przypadku, gdy jedno dowolne spotkanie zostanie rozliczone jako przegrane. Wygrana wówczas jest wyliczana następująco: 10 x stawka x 0,88 ( jest to przelicznik 12 % podatku od stawki ). W momencie poprawnego wytypowania wszystkich spotkań zawartych na kuponie wypłacana jest maksymalna wygrana widniejąca na zakładzie.

Komunikaty – opis

”Poprawa wysokości wkładu według max. wygranej” – oznacza, że wygrana z zakładu przekracza maksymalną kwotę wygranej, która jest określona naszym regulaminem i stawka zostanie automatycznie zmniejszona do maksymalnej.

„Poprawa min. Wkładu” – oznacza, że stawka jaka została wpisana jest zbyt niska i automatycznie zostanie zwiększona do minimalnej.

„Kupon nie został zapisany. Niewystarczająca ilość zdarzeń na kuponie.” – oznacza, że na kuponie znajduje się za mała liczba wymaganych zdarzeń. Sprawdź czy nie dodałeś zakładów z Super oferty, które mają do spełnienia kilka wymagań.

„Niedozwolona kombinacja zakładów.” – oznacza, że na kuponie znajdują się spotkania, które wzajemnie się wykluczają i nie mogą być przyjęte na jednym zakładzie.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021