Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Akcje Fortuna Entertainment Group debiutują na GPW w Warszawie

WYŁĄCZONE Z DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ, W USA, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, („Amerykańska ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub do osób z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie przeprowadzono oferty publicznej papierów wartościowych w USA.

WARSZAWA (28 października 2010 roku) – Akcje Fortuna Entertainment Group N.V. zadebiutowały dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena otwarcia wyniosła 16,98 zł i była niemal równa Cenie Oferty. Akcje spółki zadebiutowały także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze w dniu 22 października 2010 r. (notowanie warunkowe) a od 27 października 2010 r. akcje Spółki są przedmiotem zwykłego obrotu na praskiej giełdzie.

Ostateczna cena Sprzedawanych Akcji oraz Nowych Akcji została ogłoszona 21 października i wyniosła 4,30 euro za akcję, czyli nieznacznie poniżej ceny maksymalnej. Wartość Oferty – z uwzględnieniem Opcji Dodatkowego Przydziału – sięgnęła 78,26 mln euro. Zainteresowanie ofertą i zgłoszony popyt przerosły oczekiwania Spółki.

W sumie w Ofercie zostało przydzielonych 18.200.000 Oferowanych Akcji, w tym 2.000.000 akcji nowej emisji, co łącznie stanowi 35% kapitału zakładowego Fortuny. Łączna kapitalizacja Spółki, po uwzględnieniu nowej emisji akcji, liczona na podstawie Ceny Oferty wyniosła 223,6 mln euro.

Popyt na akcje w całej Ofercie prawie dwukrotnie przewyższył wartość oferowanych akcji.

Jiří Bunda, prezes zarządu Fortuna Entertainment Group: „Debiut giełdowy Fortuna Entertainment Group to ważne wydarzenie w historii Spółki, które pozwoli nam na kontynuację wyznaczania wysokich standardów i trendów w branży zakładów wzajemnych, a także umożliwi dalsze budowanie więzi z klientami. Dziękujemy polskim inwestorom za zainteresowanie naszymi akcjami, zwłaszcza ze względu na to, że Polska jest dla nas coraz ważniejszym rynkiem z ogromnym potencjałem wzrostu. Jesteśmy przekonani, że w bliskiej perspektywie Polska stanie się dla nas najważniejszym biznesowo obszarem.

Jozef Janov, przewodniczący Rady Nadzorczej Fortuna Entertainment Group „Fortuna to pierwsza Spółka Penta Investments, która zadebiutowała na giełdzie. W ciągu kilku następnych lat rozważamy upublicznienie kolejnych spółek portfelowych. Penta zachowała znaczący pakiet akcji Fortuny, co pozwoli nam także czerpać korzyści z dalszego rozwoju firmy. Fortuna oferuje bardzo atrakcyjną politykę dywidendy, zakładającą wypłaty na poziomie 70-100% zysku netto”

Środki netto, pozyskane z subskrypcji Nowych Akcji, Spółka zamierza wykorzystać na uruchomienie loterii w Czechach.

Fortuna Entertainment Group – Podstawowe informacje

Fortuna Entertainment Group to największa w Europie Środkowej i Wschodniej grupa oferująca zakłady bukmacherskie (pod względem obrotów w kolekturach). Z przedsiębiorstwa działającego od 1990 roku w Czechach, Fortuna przekształciła się w międzynarodową grupę obecną także na rynkach w Polsce i na Słowacji.

Spółka założycielska – FORTUNA sázková kancelář, a. s. – powstała w 1990 roku w Pradze. Terno, a. s. została założona rok później na Słowacji. W 2005 roku grupa inwestycyjna Penta stała się właścicielem obu spółek i w tym samym roku przejęła polskiego operatora zakładów bukmacherskich – Profesjonał. Wszystkie spółki zostały zintegrowane pod jedną marką.

Dzięki 20-letniemu doświadczeniu na rynkach Europy Centralnej, Fortuna wyznacza standardy i trendy w branży zakładów wzajemnych. Grupa konsekwentnie inwestuje w rozwój nowych produktów i ekspansję sieci kolektur. Celem Fortuny jest dostarczanie rozrywki osobom zainteresowanym sportem, śledzącym wydarzenia sportowe i zawierającym zakłady na spotkania swoich ulubionych drużyn i zawodników. Obecnie Fortuna posiada ponad 1300 kolektur w trzech krajach: w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Grupa ustawicznie śledzi zachodzące zmiany regulacyjne i szanse rynkowe pojawiające się w Europie Środkowej oraz Wschodniej. Grupa stworzyła FortunaWin, internetową platformę zakładów wzajemnych i gier losowych, umożliwiającą oferowanie produktów na nowych rynkach, w kolejnych krajach. Obecnie przez internetową platformę zakłady wzajemne i gry losowe oferowane są klientom na Węgrzech.

Mocną stroną Grupy jest zespół profesjonalnych bukmacherów posiadających doświadczenie na lokalnych rynkach oraz doskonałą wiedzę o sporcie w ujęciu globalnym. Ponadto, Grupa dysponuje zaawansowaną platformą zarządzania ryzykiem, opartą o unikalne know-how i najwyższe światowe standardy technologiczne.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021