Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

4x darmowy zakład w PZBuk

Skorzystaj z najnowszej promocji w zakładach bukmacherskich PZBuk i odbierz aż 4 darmowe zakłady po 25 zł każdy!

wejdź i sprawdź ofertę

W dniach 18.10 – 23.10.19 zrób dowolny depozyt i stawiaj zakłady wielokrotne. Za każde postawione 200 zł otrzymasz darmowy zakład w kwocie 25 zł.

  •  Czekają cztery darmowe zakłady po 25 zł każdy.
  •  Odblokuj je kolejno za każde 200 zł obstawione na kuponach wielokrotnych po kursie min. 2.0.
  •  Wygrane z darmowych zakładów nie mają wymogu obrotu!

Regulamin promocji „4 x 25 zł”

1. Organizatorem promocji „4×25 zł” jest Cherry Online Polska sp. z o.o. zwana dalej pzbuk.pl. Oferta jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Graczy pzbuk.pl i obowiązuje w dniu 18.10.19 od godziny 18:00 do 23.10.19 do godziny 23:59.
2. Kwota darmowego zakładu przyznawana jednorazowo na jednego Gracza wynosi 25 zł. Gracz może odebrać maksymalnie cztery darmowe zakłady po spełnieniu warunków określonych w ust. 4.
3. Promocja składa się z czterech etapów określonych w ust. 4.
Skorzystanie z każdego kolejnego etapu promocji możliwe jest wyłącznie po ukończeniu poprzedniego etapu. Kwoty wydane na zakłady nie sumują się, postawienie zakładów za więcej niż 200 zł uprawnia wyłącznie do jednego darmowego zakładu na danym etapie. Nie jest możliwe zrealizowanie etapów w sposób łączony, np. jednorazowy zakład za 400 zł nie powoduje jednoczesnego uwolnienia dwóch darmowych zakładów.
4. Aby skorzystać z promocji Gracz musi posiadać prawidłowo zweryfikowany numer telefonu oraz w czasie obowiązywania promocji dokonać dowolnego depozytu, następnie postawić zakłady wielokrotne z łącznym kursem min. 2.0 na kwotę co najmniej 200 zł. Gracz może skorzystać z promocji maksymalnie cztery razy, za każdym razem otrzymując darmowy zakład 25 zł za każde postawione 200 zł na zakładach wielokrotnych z kursem minimum 2.0.
1 etap: Dowolny depozyt + zakłady wielokrotne na kwotę co najmniej 200 zł z kursem min 2.0 = pierwszy darmowy zakład 25 zł
2 etap: Kolejne zakłady wielokrotne na kwotę co najmniej 200 zł z kursem min 2.0 = drugi darmowy zakład 25 zł
3 etap: Kolejne zakłady wielokrotne na kwotę co najmniej 200 zł z kursem min 2.0 = trzeci darmowy zakład 25 zł
4 etap: Kolejne zakłady wielokrotne na kwotę co najmniej 200 zł z kursem min 2.0 = czwarty darmowy zakład 25 zł
5. Każdy darmowy zakład 25 zł zostanie dopisany do konta Gracza w ciągu 10 minut po spełnieniu warunków promocji.
6. Otrzymany darmowy zakład Gracz może wykorzystać na dowolny kupon wielokrotny z łącznym kursem min. 2.0 w kwocie 25 zł. Wygrane z darmowego zakładu obejmują wyłącznie kwotę ponad stawkę postawionego zakładu i nie są objęte wymogiem obrotu przed wypłatą.
7. Od momentu aktywowania oferty promocyjnej – przyznania darmowego zakładu – Gracz ma 2 dni na wykorzystanie darmowego zakładu.
8. Pzbuk.pl ma prawo odwołać lub wycofać niniejszą ofertę bądź zmienić jej zasady w dowolnej chwili, bez wcześniejszego zawiadomienia. W takim przypadku darmowy zakład dopisany do konta Gracza zostaje unieważniony.
9. Gracz ma obowiązek jednokrotnego obrotu wpłaconą kwotą przed wypłatą środków na konto bankowe.
10. Pzbuk.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania darmowego zakładu w następujących okolicznościach:
a) w przypadku łamania zasady “jeden użytkownik Gracz – jedno konto” tj. w następujących sytuacjach:
– Ggracz posiada więcej niż jedno konto o tym samym adresie IP;
– rejestracji kont o wspólnych danych lub innym elemencie identyfikacyjnym, np. adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej / debetowej, lub innej metody płatności;
– Ggracz posiada więcej niż jedno konto;
b) w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków promocji i niniejszego Regulaminu;
c) kiedy zaistnieją dowody zmowy między klientami w obstawianiu zakładów;
d) w przypadku kiedy w przeszłości klient nadużywał, lub obecnie nadużywa systemu bonusowego.
11. Pzbuk.pl może unieważnić przyznany zakład i anulować wynikłe z niego wygrane w przypadku złamania niniejszego Regulaminu.
12. Spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą w oparciu o procedurę reklamacyjną określoną w Regulaminie Zakładów Wzajemnych oferowanych przez Cherry Online Polska sp. z o.o. przez sieć Internet.
13. W przypadku naruszenia przez Gracza postanowień Regulaminu, niezależnie od uprawnień Spółki wynikających z niniejszego Regulaminu i przepisów prawa Spółka jest uprawniona do unieważnienia zakładu zawartego z naruszeniem takich postanowień, do zamknięcia Konta danego Gracza lub, wedle wyboru Spółki, do zawieszenia możliwości korzystania z Konta do czasu naprawienia przez Gracza powstałego naruszenia lub wyjaśnienia sprawy.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021