Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

15 wniosków o licencję na zakłady bukmacherskie czeka na decyzję Ministerstwa Finansów

Jak dowiedział się portal e-PlayBet.com, Ministerstwo Finansów rozpatruje aż 15 wniosków o zezwolenie na oferowanie zakładów bukmacherskich w Polsce. 

O udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w punktach „naziemnych” ubiega się obecnie siedem podmiotów, natomiast na zezwolenia na prowadzenie zakładów bukmacherskich przez sieć Internet, czeka osiem podmiotów, co daje łącznie aż piętnaście wniosków w procesie licencyjnym. Minister Finansów ma 6 miesięcy na podjęcie decyzji.

  • Zakłady bukmacherskie przez internet – 8 wniosków w tym 4 z państw Unii Europejskiej

O udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet, ubiega się obecnie osiem podmiotów. Cztery z tych podmiotów to podmioty mające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a pozostałe to podmioty z siedzibą w Polsce.

  • Zakłady bukmacherskie w punktach przyjmowania zakładów – 7 wniosków w tym 1 z państwa Unii Europejskiej

O udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w punktach przyjmowania zakładów, ubiega się obecnie siedem podmiotów. Jeden z nich jest podmiotem mającym siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zaś pozostałe to podmioty z siedzibą w Polsce.

Kiedy możemy spodziewać się nowych firm, oferujące zakłady bukmacherskie?

Minister Finansów ma 6 miesięcy od złożenia wniosku na sprawdzenie spełnienie wymagań formalnych złożonej dokumentacji przez zainteresowane podmioty. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, Minister Rozwoju i Finansów podejmuje decyzję o udzieleniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Zezwolenie udzielane jest na 6 lat.

Gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, Minister Rozwoju i Finansów wzywa podmiot do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez podmiot wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Gdy wniosek spełnia wymagania formalne, przeprowadzana jest weryfikacja merytoryczna wymagań na podstawie treści złożonej dokumentacji. W przypadku, gdy występują wątpliwości lub kwestie wymagające doprecyzowania bądź wyjaśnienia, Minister Rozwoju i Finansów wzywa podmiot do złożenia wyjaśnień lub dokonania korekty.

Zakładami wzajemnymi w Polsce są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

 

  • wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory;
  • zaistnienia różnych zdarzeń, w tym wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo.Przez zdarzenia wirtualne rozumie się generowane komputerowo zdarzenia dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt.Przyjmowanie zakładów wzajemnych jest dozwolone – stosownie do udzielonego zezwolenia – wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych lub przez sieć Internet na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych.

Działalność w zakresie prowadzenia zakładów wzajemnych może być prowadzona przez:

1. Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, prowadzące działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych lub loterii audioteksowych. Spółki te mogą prowadzić tę działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie, udzielonym zezwoleniu, a także zasadach wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych.

 

W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet:

1. Urządzenia przetwarzające i przechowujące informacje oraz dane dotyczące tych zakładów wzajemnych, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet może wykorzystywać do ich urządzania wyłącznie stronę internetową, której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych.

3. Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest obowiązany prowadzić, w czasie rzeczywistym, w urządzeniu służącym do archiwizacji danych usytuowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, archiwizację wszelkich danych wymienianych między tym podmiotem a uczestnikiem zakładu wzajemnego, pozwalających na ustalenie przebiegu i wyniku zakładu wzajemnego oraz przeprowadzanych transakcji wynikających z tego zakładu oraz danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika zakładu wzajemnego. Zapisu danych musi powstać w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia przez oprogramowanie urządzenia archiwizującego.

4. Urządzenie archiwizujące oraz jego oprogramowanie zapewniają możliwość odtworzenia zarchiwizowanych danych w razie ich niezamierzonej całkowitej lub częściowej utraty przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji.

5. Podmiot urządzający zakłady wzajemne jest obowiązany zapewnić organom Krajowej Administracji Skarbowej dostęp, w tym zdalny, do danych przechowywanych w urządzeniu archiwizującym oraz udostępnić w tym celu odpowiednie narzędzia i oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo danych. Dostęp do danych powinien umożliwiać wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie i wydruk danych.

6. Podmiot zapewnia integralność, kompletność, poufność i rozliczalność danych podczas wszystkich procesów dotyczących danych, w tym ich przesyłania, przechowywania i udostępniania. Dane archiwizuje się w sposób zapewniający uzyskanie jednoznacznej informacji o czasie zdarzenia oraz czasie jego zapisania, z podaniem daty i czasu z dokładnością pozwalającą na określenie kolejności zdarzeń i ich archiwizacji.

Podmioty które uzyskały zezwolenie Ministra Finansów na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez sieć Internet

Bukmacher Bonus Strona www
TotoLotek 100% do 700 PLN + 20 zł za darmo totolotek.pl
FORBET 50% do 650 PLN iforbet.pl
FORTUNA 110 PLN Zakład bez ryzyka + 400 PLN efortuna.pl
LVBET powitany bonus do 1000 PLN lvbet.pl
MILENIUM 50% do 500 PLN milenium.pl
StS 100% do 500 PLN sts.pl
E-TOTO 100% do 500 PLN etoto.pl

źródło: e-playbet.com, własne, biznes.gov.pl

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021