Totolotek wraca z promocją +12% zakłady w aplikacji mobilnej

Legalny bukmacher Totolotek wraca z promocją +12% więcej na zakładach mobile.

Graj na Totolotek i obniż swój podatek o:
  • 12% grając przez aplikację mobilną Totolotek lub wersję mobilną strony Totolotek dostępną pod adresem http://m.totolotek.pl
  • 6% grając na stronie internetowej Totolotka
Promocja obowiązuje w okresie od 06.02.2018 od godziny 10:00 do odwołania.
Promocja dotyczy zakładów bukmacherskich: zakłady przedmeczowe, zakłady Live, kupony proste.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami podwyższającymi wysokość wygranej dostępnymi w ofercie Totolotek.
Promocja jest niedostępna w dni, w których aktywna jest promocja Gram Grubo, Gram Grubo europejskie puchary, Gram Grubo reprezentacja.
Minimalna liczba zdarzeń na kuponie 3.
Minimalny kurs kuponu 2,50 (kurs pojedynczych meczów nie może być niższy niż 1,30).
Minimalna stawka za którą należy zagrać, aby wziąć udział w promocji wynosi 20 zł.
Po spełnieniu powyższych warunków podatek zostanie zmniejszony odpowiednio o:
  • 12% dla zakładów zawartych przez aplikację lub wersję mobilną strony (https://m.totolotek.pl) (kupony zostaną zawarte z współczynnikiem 1,00)
  • 6% dla zakładów zawartych przez stronę internetową www.totolotek.pl (kupony zostaną zawarte z współczynnikiem 0,94)
Promocja skierowana jest do obecnych jak i nowo zarejestrowanych użytkowników serwisu

Totolotek tnie podatek darmowe 25 PLN freebet plus bonus od dezpoytu

REGULAMIN PROMOCJI „TNIEMY PODATEK 6% DESKTOP”

– Promocja obowiązuje na www.totolotek.pl od dnia 06.02.2018 od godziny 10:00 do odwołania.

– Promocja jest niedostępna w dni, w których aktywna jest promocja Gram Grubo, Gram Grubo europejskie puchary, Gram Grubo reprezentacja.

– Promocja dotyczy zakładów bukmacherskich: zakłady przedmeczowe, zakłady Live, kupony proste.

– Promocja nie łączy się z innymi promocjami podwyższającymi wysokość wygranej dostępnymi w ofercie Totolotek.

– Minimalna liczba zdarzeń na kuponie 3.

– Minimalny kurs kuponu 2,50 (kurs pojedynczych meczów nie może być niższy niż 1,30).

– Minimalna stawka za którą należy zagrać, aby wziąć udział w promocji wynosi 20 zł.

– Po spełnieniu powyższych warunków podatek zostanie obniżony o 6% (kupony zostaną zawarte z współczynnikiem 0,94).

– Promocja skierowana do obecnych jak i nowo zarejestrowanych użytkowników serwisu totolotek.pl.

– Zagrania za środki bonusowe nie uprawnią do udziału w innych promocjach w tym otrzymania kolejnych bonusów.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem promocji dla Klientów, pod nazwą „Tniemy podatek” zwanej dalej Promocją, jest TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Totolotek”.

2.    Promocja prowadzona jest na stronie internetowej należącej do Organizatora i skierowana jest do zarejestrowanych użytkowników serwisu www.totolotek.pl

3.    Promocją objęte są kupony zakładów bukmacherskich Toto-Mix w tym zakłady Toto-Mix „Live”.

4.    Promocja prowadzona od  06.02. 2018 od godziny 10:00 do jej odwołania przez Organizatora.

5.    W ramach promocji użytkownikom serwisu po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem Promocji w momencie zawarcia zakładu zostanie obniżony podatek  o 6% (zakłady zostaną zawarte z współczynnikiem 0,94).

6.    W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Totolotek oraz ich małżonkowie lub krewni.

II. UCZESTNICTWO W PROMOCJI   

1.    Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

2.    Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

3.    Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w warunkach i je akceptuje.

III. ZASADY

1.    Warunkiem obniżenia podatku/podwyższenia wygranej jest spełnienie poniższych warunków:

a)    Dokonanie zakładu z oferty Totolotek.pl przez stronę internetową www.totolotek.pl

b)    Promocją objęte są zakłady proste, w tym zakłady prematch i zakłady live.

2.    Z Promocji “Tniemy podatki” uczestnik może skorzystać wiele razy w trakcie trwania Promocji.

3.    Promocji nie można łączyć z innymi promocjami podwyższającymi wygrane lub/i współczynnik na kuponie.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Promocji uczestnika, w  przypadku, gdy zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek nadużycia regulaminu Promocji lub regulaminów zakładów Organizatora. W takim przypadku uczestnik traci prawo uzyskania podwyższenia wygranej również w przypadku spełnienia warunków Promocji.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych uczestników z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i/lub Regulaminu Zakładów Bukmacherskich Toto-Mix organizowanych w sieci Internet.

2.    Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

3.    Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania promocji lub jej zakończenia w każdym momencie pod warunkiem zamieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.

6.    Wszelkie reklamacje w zakresie promocji należy składać na adres mailowy reklamacje@totolotek.pl . Organizator zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

7.    Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

REGULAMIN PROMOCJI „TNIEMY PODATEK 12% MOBILE”

– Promocja obowiązuje w aplikacji mobilnej Totolotek i na stronie mobilnej https://m.totolotek.pl Totolotek od dnia 06.02.2018 od godziny 10:00 do odwołania.

– Promocja jest niedostępna w dni, w których aktywna jest promocja Gram Grubo, Gram Grubo europejskie puchary, Gram Grubo reprezentacja.

– Promocja dotyczy zakładów bukmacherskich: zakłady przedmeczowe, zakłady Live, kupony proste.

– Promocja nie łączy się z innymi promocjami podwyższającymi wysokość wygranej dostępnymi w ofercie Totolotek.

– Minimalna liczba zdarzeń na kuponie 3.

– Minimalny kurs kuponu 2,50 (kurs pojedynczych meczów nie może być niższy niż 1,30).

– Minimalna stawka za którą należy zagrać, aby wziąć udział w promocji wynosi 20 zł.

– Po spełnieniu powyższych warunków podatek zostanie obniżony o 12% (kupony zostaną zawarte ze współczynnikiem 1,00).

– Promocja skierowana do obecnych jak i nowo zarejestrowanych użytkowników serwisu totolotek.pl.

– Zagrania za środki bonusowe nie uprawnią do udziału w innych promocjach w tym otrzymania kolejnych bonusów.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem promocji dla Klientów, pod nazwą „Tniemy podatek” zwanej dalej Promocją, jest TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Totolotek”.

2.    Promocja prowadzona jest na stronie mobilnej oraz w aplikacjach mobilnych na systemy Android i iOS należących do Organizatora i skierowana jest do zarejestrowanych użytkowników serwisu www.totolotek.pl

3.    Promocją objęte są kupony zakładów bukmacherskich Toto-Mix w tym zakłady Toto-Mix „Live”.

4.    Promocja prowadzona od  06.02. 2018 od godziny 10:00 do jej odwołania przez Organizatora.

5.    W ramach promocji użytkownikom serwisu po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem Promocji w momencie zawarcia zakładu zostanie obniżony podatek o 12% (zakłady zostaną zawarte z współczynnikiem 1,00).

6.    W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Totolotek oraz ich małżonkowie lub krewni.

II. UCZESTNICTWO W PROMOCJI  

1.    Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

2.    Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

3.    Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w warunkach i je akceptuje.

III. ZASADY

1.    Warunkiem obniżenia podatku/uzyskania podwyższenia wygranej jest spełnienie poniższych warunków:

a)    Dokonanie zakładu z oferty Totolotek.pl za pomocą natywnej aplikacji mobilnej Totolotek na urządzenia z system Android lub iOS lub strony mobilnej (https://m.totolotek.pl).

b)    Promocją objęte są zakłady proste, w tym zakłady prematch i zakłady live.

2.    Z Promocji “Tniemy podatek” uczestnik może skorzystać wiele razy w trakcie trwania Promocji.

3.    Promocji nie można łączyć z innymi promocjami podwyższającymi wygrane lub/i współczynnik na kuponie.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Promocji uczestnika, w  przypadku, gdy zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek nadużycia regulaminu Promocji lub regulaminów zakładów Organizatora. W takim przypadku uczestnik traci prawo uzyskania podwyższenia wygranej również w przypadku spełnienia warunków Promocji.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych uczestników z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i/lub Regulaminu Zakładów Bukmacherskich Toto-Mix organizowanych w sieci Internet.

2.    Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

3.    Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania promocji lub jej zakończenia w każdym momencie pod warunkiem zamieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.

6.    Wszelkie reklamacje w zakresie promocji należy składać na adres mailowy reklamacje@totolotek.pl . Organizator zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

7.    Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Kilka dni temu Totolotek, jeden z najlepszych legalnych bukmacherów wprowadził innowacyjną aplikację mobilną o nazwie BETSCAN.

Aplikacja jest darmowa, co dodatkowo zachęca do jej użytkowania. Dzięki BETSCAN możemy w dowolnej chwili skanować papierowe kupony z zakładami oraz śledzić wyniki wydarzeń sportowych na bieżąco. Regularne, comiesięczne korzystanie z tej mobilnej aplikacji, umożliwia uzyskiwanie dodatkowych kuponów, które upoważniają do obioru wielu nagród.

Totolotek wraca z promocją +12% zakłady w aplikacji mobilnej
4.7 (94.05%) 121 votes

Freebety: 20 PLN - 20 PLN - 20 PLN

Serwis LegalnyBukmacher.com,przeznaczony jest TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Prezentujemy na swoich łamach tylko te zakłady bukmacherskie, które posiadają zezwolenie do urządzania zakładów wzajemnych wydane przez Ministra Finansów. Totolotek zezwolenie Ministerstwa Finansów AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485 ; Fortuna zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565 ; LV BET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.9.2016.EQK ; Milenium zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599 ; eToto zezwolenie Ministerstwa Finansów AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17 ; forBET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.10.2016 ; STS zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12 ; Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000662497, NIP: 1132929621, REGON: 366521110) - zezwolenie z dnia 22 marca 2018 r. nr PS4.6831.15.2017. Udział w nielegalnych grach hazardowych może stanowić naruszenie przepisów. Hazard związany jest z ryzykiem