Dogrywka! Mobile bonus 20 PLN dla nowych użytkowników aplikacji STS!

[TYLKO DZIŚ] Bonus dla nowych użytkowników aplikacji ❎ STS z systemem Android lub iOS.

Jasne zasady, proste warunki obrotu bonusem. Sprawdź szczegóły!

Pobierz aplikację legalnego bukmachera ❎ STS , zaloguj się w niej na swoje konto, potwierdź chęć aktywowania bonusu i odbierz 20 PLN. Nie musisz spełniać żadnych dodatkowych warunków.

Proste, prawda?

Nie zwlekaj, pobierz apkę zakładów bukmacherskich STS jak najszybciej. Pamiętaj! Akcja trwa tylko dziś (19.01.2018) do 23:59!

Mobilny bonus dla NOWYCH Użytkowników aplikacji STSMobile bonus dla NOWYCH Użytkowników aplikacji STS

Lista Legalnych Bukmacherów Online w Polsce na 2017

Bukmacher Bonus Strona www
 TotoLotek 100% do 510 PLN + 25 zł za darmo totolotek.pl
 FORTUNA darmowe 20 zł bez depozytu + 400 PLN efortuna.pl
 LVBET 20 zł za darmo + powitany bonus do 1000 PLN lvbet.pl
 MILENIUM bonus 20 pln + 50% do 500 PLN milenium.pl
 SuperBet brak danych superbet ?
 StS 100% do 500 PLN sts.pl
 E-TOTO etoto.pl
 FORBET 100% do 650 PLN + 50 PLN iforbet.pl

 

REGULAMIN AKCJI „MOBILE BONUS: dogrywka”
z dnia 19.01.2018r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji prowadzonej pod nazwą „MOBILE
BONUS: dogrywka” zwanej dalej „Akcja”.
2. Organizatorem Akcji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o. z siedzibą
w Katowicach, ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy
2.496.000 zł, NIP: 6422187001, zwana dalej „Organizatorem” lub „STS”.
3. Akcja odbywa się na stronie internetowej należącej do Organizatora pod adresem www.sts.pl.
4. Akcja odbywa się w aplikacji mobilnej strony internetowej Organizatora na systemy Android (wersja
1.945) lub iOS (wersja 1.86) na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej
„Regulaminem”.
5. Prawa i obowiązki Organizatora i Klientów określone są wyłącznie w Regulaminie oraz we właściwych
powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Podlegają również zasadom określonym w Regulaminie
Internetowych Zakładów Bukmacherskich obowiązującym na www.sts.pl (zwanym dalej „Regulaminem
Gry”). Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter
informacyjny.
6. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych z dnia
19 listopada 2009r. (Dz.U.2016.471 z późn. zm.)
7. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.sts.pl.
8. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
9. Akcja trwa wyłącznie w dniach 19.01.2018r. od godziny 09:00 do 19.01.2018r. do godziny 23:59.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Akcji

1. W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest klientem
Organizatora (zwana dalej „Klientem”) oraz posiada internetowe konto do zawierania zakładów
wzajemnych założone zgodnie z Regulaminem Gry (dalej „Konto STS”).
2. Udział w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Klienta do jego
przestrzegania oraz oświadczeniem, iż Klient spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Akcji.
3. Uczestnik może wziąć udział w Akcji wyłącznie z użyciem najnowszych wersji aplikacji mobilnych: iOS do
pobrania z https://itunes.apple.com/pl/app/sts-online/id904595321?l=pl&mt=8 oraz Android do
pobrania z android.sts.pl Wersję posiadanej aplikacji można sprawdzić w menu bocznym aplikacji, po
przewinięciu na dół.

§ 3 Zasady

1. Klienci uprawnieni są do otrzymania bonusu po spełnieniu łącznie wszystkich wymogów
wynikających z § 2 oraz określonych w niniejszym paragrafie.
2. Klient w trakcie trwania Akcji ma za zadanie pobrać najnowszą wersję aplikacji STS, a
następnie zalogować się na swoim koncie w STS w aplikacji
w systemie Android lub iOS oraz potwierdzić chęć aktywowania bonusu.
3. Organizator przyzna bonusy najpóźniej do dnia 31.01.2018r.
4. Klient jest uprawniony do otrzymania doładowania bonusowego w kwocie 20,00 zł na
bonusowe Konto STS. Jeśli pobierze aplikację po raz pierwszy lub grał dotychczas tylko na STS.pl i m.STS.pl
i zdecydował się zainstalować aplikację lub grał już w aplikacji STS, ale nie wygenerowali kodu z
voucherem dla siebie w ostatniej akcji mobile bonus (od 15.01.2018r. 10:00 do 17.01.2018r. 23:59).
5. Klient może otrzymać w ramach Akcji bonus o łącznej maksymalnie wartości 20,00 zł.
6. Klient otrzyma doładowanie jeśli pobrał aplikację STS i spełnił warunki akcji tylko w okresie jej
trwania (19.01.2018, 09:00 – 19.01.2018, 23:59)
7. Voucher o wartości 20 PLN będzie ważny do wykorzystania do 21.01.2018 23:59 włącznie
8. Otrzymany bonus z przeznaczeniem na zawieranie zakładów u Organizatora nie może zostać
wykorzystany do zawarcia Zakładów Specjalnych – „HIT DNIA” oraz MAXIKOMBI.
9. Aby saldo konta bonusowego zostało przeniesione na konto depozytowe, klient musi w terminie
120 dni od zasilenia konta bonusowego, dokonać na koncie bonusowym zawarcia i poprawnego
wytypowania dowolnych zakładów (z wyłączeniem Zakładów Specjalnych – „HIT DNIA” oraz
MAXIKOMBI) za łączną stawkę odpowiadającą trzykrotności otrzymanego bonusu, z minimalnym kursem
całkowitym wynoszącym 1,91. Do obrotu nie zaliczają się kupony wypłacone jako cash-out.
10. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do bonusu na osobę trzecią ani żądania
do otrzymania równowartości bonusu w gotówce.
11. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 13 powyżej pozostała kwota bonusowa zostanie
przypisana do Konta STS z możliwością dalszej gry lub wypłaty.

§ 4 Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem Akcji zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres
e-mail: kontakt@sts.pl z tytułem „MOBILE BONUS: dogrywka” w terminie 14 dni od dnia zakończenia
Akcji.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, uzasadnienie reklamacji oraz login Konta STS.
3. Reklamacje Klientów będą rozpatrywane niezwłocznie przez komisję składającą się z 3 przedstawicieli
Organizatora, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na
reklamację zostanie odesłana na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana.

§ 5 Odpowiedzialność

Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Klienta nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych
osobowych, danych kontaktowych oraz innych informacji;
b) szkody spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Przystąpienie do udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta
na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzaną Akcją,
w szczególności wyłonienia osób uprawnionych do otrzymania bonusu, przyznania bonusu,
udokumentowania przebiegu Akcji oraz rozpatrzenia reklamacji.
2. Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawienia oraz
zmiany.
3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.

§7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie dnia 19.01.2018r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Klienta z Akcji na dowolnym jej etapie oraz
wycofania bonusu lub też pobrania od Klienta opłaty manipulacyjnej do wysokości udzielonego bonusu w
następujących przypadkach:
a) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta na potrzeby
uzyskania doładowania bonusowego nienależącymi do niego danymi osobowymi;
b) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta
w procesie rejestracji konta STS nienależącym do niego dokumentem tożsamości;
c) wykorzystania bonusu do zawarcia serii zakładów przez Klienta lub grupę Klientów, które z powodu
tego bonusu lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują Klientowi lub grupie Klientów
zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie czy też w grupie;
d) naruszenia przez Klienta zasad niniejszego Regulaminu, Regulaminu Gry lub przepisów
obowiązującego prawa w związku z prowadzoną Akcją;
e) podjęcia przez Klienta ingerencji w mechanizm Akcji, np. w przypadku, gdy Klient podjął działania
mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub fałszowanie danych;

Dogrywka! Mobile bonus 20 PLN dla nowych użytkowników aplikacji STS!
2.7 (54.84%) 31 votes

Freebety: 20 PLN - 20 PLN - 20 PLN

Serwis LegalnyBukmacher.com,przeznaczony jest TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Prezentujemy na swoich łamach tylko te zakłady bukmacherskie, które posiadają zezwolenie do urządzania zakładów wzajemnych wydane przez Ministra Finansów. Totolotek zezwolenie Ministerstwa Finansów AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485 ; Fortuna zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565 ; LV BET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.9.2016.EQK ; Milenium zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599 ; eToto zezwolenie Ministerstwa Finansów AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17 ; forBET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.10.2016 ; STS zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12 ; Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000662497, NIP: 1132929621, REGON: 366521110) - zezwolenie z dnia 22 marca 2018 r. nr PS4.6831.15.2017. Udział w nielegalnych grach hazardowych może stanowić naruszenie przepisów. Hazard związany jest z ryzykiem